Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Jana Košťálová (*1. března 1925, † 24. října 2006)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Jana Košťálová (*1. března 1925, † 24. října 2006)"— Transkript prezentace:

1 Autor: Jana Košťálová (*1. března 1925, † 24. října 2006)

2  profesor MUDr. et RNDr. h. c. Emanuel Vlček, DrSc.  byl český paleoantropolog, lékař a profesor Anatomického ústavu 1. LF UK věnoval se zejména:  Paleoantropologii: studuje vznik a vývoj člověka, jeho tělesnou stavbu, demografické ukazatele, na základě kosterních pozůstatků  Antropologii současných populací a popsal skupinu Chalchů v Mongolsku  výzkumy tělesných vlastností historických osobností

3 Zpracoval pozůstatky:  Přemyslovců  Lucemburků, Ladislava Pohrobka  Jiřího z Poděbrad, Habsburků pohřbených v Praze  Jana Žižky, sv. Vojtěcha, sv. Anežky České, W.A. Mozarta atd.  založil novou pomocnou vědu historickou, která vypovídá o historických osobnostech objektivními přírodovědnými a medicínskými fakty nezávislými na subjektivní výpovědi psaných pramenů

4  někdy nazývaná bioantropologie nebo biologická antropologie je jedno z odvětví antropologie.  Zabývá se studiem člověka po stránce biologické, zkoumá zdravé lidské tělo (na rozdíl od medicíny, která zkoumá nemocné lidské tělo).  Předmětem fyzické antropologie je výzkum biologické evoluce, vývoj lidského druhu, vývoj lidských ras a rozdíly mezi rasami, odchylky tělesných znaků, a další.

5 Dělení fyzické antropologie:  paleoantropologie  klinická antropologie - studuje odchylky tělesných parametrů lidských jedinců od normy  etnická antropologie - studuje původ, tělesný vzhled a variabilitu lidských plemen, skupin a národů  auxologie - zabývá se růstem a ontogenezí,  forezní antropologie - posuzuje otcovství, určuje věk, pohlaví a další indicie na základě kosterních pozůstatků  kinantropologie - studuje pohyb a motoriku člověka  primatologie - věda o primátech

6  Obsahem knihy je studie kosterních ostatků našeho velkého hudebního Mistra Bedřicha Smetany  narozen v Litomyšli 2.3.1824 a zemřel 12.5.1884 v Ústavu pro choromyslné v Praze na přidružený zápal plic.

7 Pohřeb a exhumace:  tělo bylo uloženo na vyšehradském hřbitově v Praze. Pozůstatky byly uloženy v cínové rakvi.  byl oblečený do hnědého látkového kabátce a kalhot. Zachoval se i motýlek kolem krku.  Zachovaly se temně hnědé vlasy a vousy Veškeré kosterní pozůstatky byly převezeny k ošetření a průzkumu do Národního muzea v Praze.

8 Antropologicko-lékařský průzkum  musel být na nátlak Smetanovy rodiny zkrácen a předčasně ukončen.  Smetanova mumie byla skoro zničena díky opakovaným zaplavováním hrobové dutiny.  Dobře se zachovala lebka a dlouhé kosti končetin i kostry obou rukou.  Nečekaně se zachovala i jazylka a podstatná část chrupavky štítné.

9 Lebka  Byla pitvána jako první, je mírně asymetrická.  Celkově je pravá polovina obličeje zmenšená při pohledu zpředu = nejde o anomálii vrozenou, ale získanou. Je to dáno onemocněním v dětském věku –zánětem kosti skalní. Chrup  trpěl velkými bolestmi zubů  sám si gustaperčou plomboval zuby  kosterní pozůstatky: k dispozici 10 zubů horních a 12 zubů dolní čelisti.

10

11

12 Tvář  Hlavu opticky zvětšoval krátký krk  měl ve zvyku hlavu věšet  obličeji dominoval výrazný nos a obočí  Smetana nosil brýle už do svých 14 – byl silně krátkozraký Tělo – odborníci se soustředili na 3 otázky:  odhad výšky a proporcionality jeho končetin  pokus o vyložení skladatelových obtíží při dirigování  rozsah prstů na rukou

13

14 Hluchota Bedřicha Smetany  průběh onemocnění – není známo, že by předkové trpěli ušní chorobou  vedli se různé spekulace o jeho hluchotě  hluchota se objevila v jeho 50 letech  prvním znakem bylo tiché hvízdání v pravém uchu  měl neustále šelesti v uchu  šlo o post lingvální hluchotu. Jedinec, který ztratí sluch v dospělosti, neztrácí v mozku dříve vytvořený akustický slovník a dovede si vybavit zvuky, které v minulosti slyšel.

15  Na základě provedeného výzkumu je patrné, že rozhodujícím momentem hluchoty bylo luetické postižení vnitřního ucha hematogenní cestou v druhé stádiu onemocnění.  Také se prokázalo, že trpěl onemocněním syfilu.  Příčinnou jeho smrti byla hepatizace plicní tkáně při zánětu plic.

16  http://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Vl%C4%8Dek http://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Vl%C4%8Dek  VLČEK, Emanuel. Bedřich Smetana : fyzická osobnost a hluchota. Praha : Vesmír, 2001. 94 s. ISBN 80-85977-46-X.ISBN 80-85977-46-X Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Autor: Jana Košťálová (*1. března 1925, † 24. října 2006)"

Podobné prezentace


Reklamy Google