Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozmnožování koní Rozmnožování zvířat je základem jakéhokoliv chovu a šlechtění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozmnožování koní Rozmnožování zvířat je základem jakéhokoliv chovu a šlechtění."— Transkript prezentace:

1 Rozmnožování koní Rozmnožování zvířat je základem jakéhokoliv chovu a šlechtění

2 Současná situace v chovu koní  Více než 72 000 koní v ČR  V ČR se nechovají koně na maso – v roce 2007 bylo poraženo 291 koní  Není selekce  Obtížná situace z hlediska prodeje a nákupu  Neprodejné výsledky chovu

3 1. Výsledky reprodukce klisen  pravidelná a dobrá plodnost je základním projevem a součástí užitkovosti hospodářských zvířat a rentability chovu  plodností samic se rozumí pravidelnost v oplození po předchozím spáření a pravidelnost v porodech dobře vyvinutých a životaschopných mláďat v normálním počtu až do vysokého věku

4 1. Výsledky reprodukce klisen  výsledky plodnosti klisen – 60 až 70% Plemenon Natalita [%] Český teplokrevník 1289650,02 Chladnokrevníci473843,37 Hucul121752,83 Pony102143,10 Shagya-arab27851,08 Hafling16356,44

5 1. Výsledky reprodukce klisen  výsledky plodnosti klisen jsou závislé na řadě činitelů  reprodukční funkce jsou pro organismus nadstavbou  výživa, pohyb, čistota prostředí, sociální kontakty ve stádě, přiměřená pracovní vytíženost a citlivý přístup ze strany chovatele  chovatel může výsledky plodnosti ovlivnit samotným chovatelským prostředím

6 Pohlavní dospívání  Ovlivněno plemenem, individualitou, faktory prostředí  1. sexuální projevy, erekce – 8 – 9 měsíců  Ejakulát – 12 měsíců  Pohlavní dospělost – 16 – 24 měsíců  Využití k plemenitbě –– teplokrevní hřebci – 4 roky –- chladnokrevní hřebci – 3 roky –- A1/1 až po 5. roce –- klisny o půl roku dříve

7  říje u klisen v pravidelných intervalech po celý rok  hřebci jsou ochotni se pářit kdykoliv  prosinec až březen – 80% klisen neplnohodnotné říje  připouštěcí období od 1.2. do 31.10. – státní hřebci pouze do 31.7.

8 2. Pohlavní cyklus klisny Základní hodnoty související s plodností klisen:  Pohlavní dospělost 16 až 24 měsíců  Chovatelská dospělost – obvykle po zkouškách výkonnosti (3 až 4 roky)  Délka pohlavního cyklu16 až 30 dní (21)  Délka říje3 – 10 (i 15) dní  Doba březosti 335 (333)  V reprodukci zůstává klisna do 16 až 20 let, ale některé i do 25 nebo 28 let.

9 2. Pohlavní cyklus klisny  klisna patří mezi sezónně polyestrická zvířata – asi u 80% klisen  zimní anestrie  jarní přechodné období - cyklická ovariální aktivita -velikost folikulů – 2-3 cm -velikost folikulů – 2-3 cm -větší vaječníky, dominantní folikul -větší vaječníky, dominantní folikul  připouštěcí období – plnohodnotný pohlavní cyklus  období doznívání – aktivita slábne, říje delší, méně zřetelné

10 2. Pohlavní cyklus klisny  zapustit klisnu v připouštěcím období co nejdříve  dříve narozené hříbě má větší šanci

11 2. Pohlavní cyklus klisny  pohlavní cyklus – dvě fáze – estrus a diestrus  ESTRUS – trvá 3 – 10 dní Příznaky: Chování: Základní charakteristiky říjových projevů jsou notoricky známé – změny v chování (špatně žere, často řehtá), časté močení, blýskání, nitkování, vyhledávání fyzického kontaktu s jinými koňmi, zaujímání typického postoje s roztaženýma nohama a odtaženým ohonem nebo typického držení hlavy kdy ventrální plocha hlavy svírá s krkem pravý úhel a uši jsou otočené dozadu a postavené v prodloužení roviny čela. V přítomnosti hřebce jsou tyto známky obvykle výraznější.

12 2. Pohlavní cyklus klisny  ESTRUS Příznaky: Pochva: Hlen poševní je na začátku říje řidší konzistence, těsně před ovulací má nejvyšší tažnost. Sliznice poševní je zarudlá, je zvýšená produkce hlenu, děložní krček je uvolněný a pootevřený. Sliznice poševní je zarudlá, je zvýšená produkce hlenu, děložní krček je uvolněný a pootevřený. U kojících klisen jsou zevní příznaky méně zřetelné, ale mění se složení mléka a hříbě dostane průjem. U kojících klisen jsou zevní příznaky méně zřetelné, ale mění se složení mléka a hříbě dostane průjem.

13 2. Pohlavní cyklus klisny  ESTRUS Příznaky:Děloha: Při rektálním vyšetření je děloha ochablá, se ztluštělou stěnou a zvětšená. Při sonografickém vyšetření má děloha kruhový tvar a řasy endometria vytváří paprsčitou strukturu, občas je vidět i menší množství tekutiny.

14 2. Pohlavní cyklus klisny  ESTRUS Příznaky:Folikul: Na vaječníku je zřetelný folikul, který výrazně prominuje nad povrch vaječníku. Graafův folikul má průměr 4 až 7 cm, jeho stěna je tenká a výrazně fluktuuje. Těsně před ovulací se uvolňuje napětí stěny folikulu.

15 2. Pohlavní cyklus klisny  DIESTRUS  sexuální klid  po 16 dnech začíná nový cyklus  Vulva je v průběhu diestru malá, suchá, pevně uzavřená. Vaginální sliznice je bledá a suchá, hlenu je málo a je lepkavý. Při sonografickém vyšetření je žluté tělísko malé, dobře viditelné, viditelnost se postupně snižuje a opět stoupá před regresí.

16 2. Pohlavní cyklus klisny  úspěšnost zapouštění = správné načasování  k ovulaci dochází asi 24 hod před skončením vnějších příznaků říje  vodítkem je chování klisny nebo hřebce  využití valacha  vyšetření sliznice poševní, tažnosti hlenu, krystalizace, vnitřní vyšetření dělohy a vaječníků  detekce Graafova folikulu – rychlost vývoje folikulu – síla stěny – fluktuace folikulární tekutiny

17 2. Pohlavní cyklus klisny  odhad termínu následující říje  proběhlá ovulace → nepatrná naděje na zabřeznutí, kontaminace pohlavních orgánů klisny  nejpřesnější odhad začátku další říje = připočítat k datu skončení jedné říje 16 dní

18 3. Vlivy na plodnost - řízení pohlavní činnosti  délka světelného dne, kvalita výživy a ošetřování, teplota prostředí, přítomnost hřebce, změna sociálního prostředí klisny, dostatek pohybu  Stimulace:  prodloužením světelného dne,  změnou kvality výživy,  změnou teploty prostředí,  hormonální stimulací

19 3. Vlivy na plodnost - řízení pohlavní činnosti  příprava začíná už před porodem - optimální výživný stav  při porodu - přísná hygiena - při komplikacích klisnu bezodkladně odborně vyšetřit  odchod lůžka během 0,5 hod. Pokud k tomu nedojde do 2 hodin po porodu → hledat veterinární pomoc

20 4. Říje a zapouštění  1. poporodní říje – kolem 9. dne (5. – 15. den)  Zapuštění je vhodné v případě že: –Klisna má říji, – na vaječníku je Graafův folikul a cervikální hlen je čistý –Porod proběhl normálním způsobem a klisna se zčistila do 2 hodin po porodu –Involuce dělohy proběhla normálním způsobem

21 4. Říje a zapouštění  určení vhodné doby je klíčovým momentem  zapuštění by mělo předcházet době ovulace  k určení doby ovulace lze využít: –rektálního vyšetření růstu a vývoje folikulu –konzistence cervikálního hlenu –délku a intenzitu vnějších říjových projevů klisny

22 4. Říje a zapouštění  přežitelnost čerstvého spermatu – 48 hodin, ( i vysoko přes 100 hodin)  přežitelnost zchlazeného spermatu – 48 hodin  přežitelnost zmrazeného spermatu – 12 hodin  úspěšnost zabřezávání závisí obvykle do značné míry na opakovaném rektálním vyšetření klisny

23 Ejakulát hřebce  Tekutá a hlenová část  Poměr se mění v závislosti na věku, výživě, roční době, intenzitě využívání a individuálních vlastnostech  3 fáze ejakulace –1. při vzeskoku a vyhledávacím reflexu = výměšky uretrálnícxh a bulbouretrálních žláz – snižují kvalitu semene –2. Ampule chámovodu, nadvarle, prostata + spermie =mléčně bělavá barva –3. Málo spermií + sekret semenných váčků = šedivá barva, snižuje přežitelnost

24 Ejakulát hřebce  Objem ejakulátu = 30 - 300 cm 3 (průměr = 70)  Vztah mezi živou hmotností a objemem: –Těžká plemena – asi 150 ml –Střední – 60 ml –Lehká (arab) – 45 ml  Barva – mléčně bílá až šedavá – podle obsahu spermií  pH – 6,7 a 7,8  alkalické 7,2 – 7,5 obvykle u řidších  Koncentrace spermií 100 – 300 000/mm 3 (průměr = 120 000)

25 Ejakulát hřebce  Pohyb spermií u zdravých hřebců – 65 - 80 %  4% primárních a 20% sekundárních změn v morfolofii spermií  Doba ejakulace –– přirozená plemenitba = 13 s. –- do umělé vaginy = 16 s.

26 Říje  Opakování říje v obdobích 16 až 30 dnů (průměr=21)  Délka říje 3 – 10 dní  Ovulace = 3. až 4. den říje  Změny v chování klisny – vyhledává druhé koně, tlačí se na ně, někdy naskakuje  V zápřehu klade hlavu na jiného koně, pod sedlem nereaguje na pobídky, nespolehlivá v práci  Klisna často močí, blýská stydkými pysky, nitkuje (vylučování hlenu do moči)  Při zachycení kůže ve slabině se klisna rozkročí a blýská  Často řehtá, méně žere  U kojících klisen se mění složení mléka – hříbě má průjem

27 Říje  Stadium ochoty – intenzivní přerušované močení, nitkování, blýskání, lehké rozkročení, při přiblížení hřebce typické postavení hlavy ke krku  Nástup říje ovlivněn: prodlužováním světelné délky dne, zvyšování teploty, zlepšení krmení (pastva)  Pozitivní vliv má pravidelný pohyb a přítomnost hřebce  Negativně působí: zkracování dne, chlad, špatný výživný stav, napadení parazity, přetěžování, osamocenost klisny

28 Říje  1. říje po porodu od 5. do 15. dne; zpravidla 9. – 10. den  Doporučuje se klisnu znovu zapustit

29 Plemenitba  Přirozená: - divoká - skupinová - individuální – volné - z ruky  Na 1 hřebce 30 – 50 klisen  Inseminace

30 5. Inseminace  kvalita inseminační dávky v souladu s normou  jednorázové pomůcky  vaginální metoda inseminace  úspěšnost závisí na: –správné době inseminace, kvalitě provedení, omezení nebezpečí kontaminace (používat nekontaminované pomůcky), simulace frikčních pohybů pyje → navození kontrakcí dělohy –kontrakce dělohy rozhodujícím způsobem pozitivně ovlivňují transport spermatu do vejcovodu –odstranění stresových faktorů při inseminaci (stres = omezení děložních stahů a horší výsledky zabřezávání)

31 5. Inseminace  inseminace je dobře propracovaná metoda  dosažení stejných výsledků jako při přirozené plemenitbě nebo v případě správné detekce vývojového stádia folikulu i lepších  vyšší využití vynikajících hřebců, zdravotní přínos, snížení nákladů na zapuštění nebo dosažitelnost hřebců prostorově vzdálených  uplatnění inseminace je významné i pro kontrolu dědičnosti koní o nedostatek kvalifikovaných inseminačních techniků, o zkušenost, pracnost a časová náročnost, nutnost využití sonografického zařízení

32 Výhody inseminace koní 1. Čerstvým spermatem: –Hygiena a lepší kontrola zdravotního stavu –Efektivní využití hřebců do vyššího věku –Vyhnutí se transportu klisny a případnému zranění přepravou nebo hřebcem –Umožňuje zapuštění klisen,které nemohou být zapuštěny hřebcem –Kvalita inseminační dávky je ověřena –Možnost dosáhnout vyššího % zabřezávání –Rozvoj obchodu se spermatem hřebců 2. Mraženým spermatem: –Vytvoření banky semene –Používání spermatu hřebce, i když už nežije –Využití špičkových hřebců v mezinárodním měřítku

33 Příčiny menšího rozšíření inseminace koní  Široká variabilita přežitelnosti spermatu jednotlivých hřebců  Obtížná detekce říje bez hřebce  Obtížné najít vhodnou dobu k inseminaci  Malá zkušenost inseminačních techniků  Neuznávání inseminace v čistokrevné plemenitbě anglických plnokrevníků

34 Výběr hřebců a jejich plodnost  Dobrá kvalita ejakulátu a dobré libido sexualis  Pohlavní aktivita kolísá v průběhu roku – nejvyšší produkce spermatu na jaře a v létě  Puberta: období, kdy ejakulát obsahuje alespoň 50mil. spermií s aktivitou vyšší než 10%  věk okolo 83 týdnů  Do plemenitby ve věku 3 let – chladnokrevní hřebci, 4 a více let – teplokrevní hřebci  Klisny pohl. dospělé ve 12ti měsících

35 Odběr spermatu  Dodržování hygienických zásad, pravidelné ošetřování a desinfekce penisu – odstranění mazu z předkožky (smegma)  Desinfekce 2 hodiny před odběrem – vyloučit možnost,aby zbytky desinfekce přešly do ejakulátu  Odběr při skoku na říjící se klisnu (fixovaná, ohon mezi zadníma nohama) nebo na fantom (nižší kvalita spermatu)  Umělá vagína 54cm dlouhá, průměr 14cm s jednorázovým sběračem; nebo vagína zkrácená otevřená, délka 40cm, frakcionovaný odběr bez výměšků uretrálních a bulbouretrálních žláz a semenných váčků

36

37 Odběr spermatu  Frekvence odběru 1x denně, při zhoršování kvality ejakulátu sexuální pauza  Největší objem a nejkvalitnější ejakulát v květnu až červenci  Ejakulace po cca 5-10 frikčních pohybech, trvá v průměru 16 sec.; frakce tekutá (semenná plasma + spermie) a frakce hlenovitá  Teplota ve vagíně 40-42 o C  Délka spermiogeneze 35 dní + 5 dní průchod spermií nadvarletem

38 Vlastnosti hřebčího spermatu  Objem: 50-200 cm 3 (výjimečně 600 cm 3 ), závislé na plemeni: chladnokrevníci 150cm 3 teplokrevníci 60 cm 3 teplokrevníci 60 cm 3 arab 45cm 3 arab 45cm 3  Barva: bílá až šedavě bílá  pH : 6,7 – 7,5 (nad 7,8  nebyl získán celý ejakulát; pod 6 ustávání pohybu)  Koncentrace: 0,1 – 0,3 x 10 6 /mm 3, celkový počet spermií v ejakulátu 6 – 48 x 10 9  Aktivita: 60 – 80%, mimo sezónu nižší  Patologické spermie: max. 30-35%, z toho do 10% s primárními změnami

39 Požadavky na kvalitu spermatu 1. Krátkodobá konzervace: –Objem min 10 cm 3 –Aktivita min 50% –Koncentrace min 0,1 x 10 6 /mm 3 –Morfologicky normálních min 60% 2. Dlouhodobá konzervace: –Objem min 10 cm 3 –Aktivita min 70% –Koncentrace min 0,12 x 10 6 /mm 3 –Morfologicky normálních min 70% –Ejakulát musí být sterilní

40 Inseminační dávka  Zřetelně označena jménem a státním registrem hřebce, označením laboratoře a datem odběru  Krátkodobě konzervovaná: objem 10cm 3 naředěného spermatu s 300 x 10 6 spermií a aktivitou 60%  Dlouhodobě konzervovaná: objem 10cm 3 naředěného spermatu s 300-400 x 10 6 spermií a aktivitou min 30%, max 10 000 nepatogenních mikroorganismů v 1 cm 3

41 Ředění a konzervace spermatu  Krátkodobá konzervace: –Uchovávání při teplotě 4-6 o C –Při rychlém zchlazování chladový šok –Ředění: odstředěné mléko, glukóza, vaječný žloutek –Oplozovací schopnost 24-48 hod, ředění 1:1  Dlouhodobá konzervace: –Individuální rozdíly v mrazitelnosti spermatu –Ve formě pelet (0,1; 0,5 a 1 cm 3 ) nebo pejet (5-6 cm 3 ) –Ředidlo laktozochelatoncitrátové –Zchlazení na 4 o C,ekvilibrace, plnění po pejet (pelet) a mražení v parách tekutého dusíku

42 Inseminace klisny  Vliv ročního období na reprodukční cyklus klisen  Vztah epifýza – hypothalamus  Zvýšená produkce melatoninu v zimním období  tlumení sekrece GnRH v hypothalamu  Prodloužení světelného dne na jaře  tlumení produkce melatoninu  nástup pohl. aktivity

43 Inseminace klisny  Rychlá involuce dělohy po porodu, říje 4.-7. den p.p., k hřebci nejčastěji 9.den  Říje v průběhu celého roku,interval 25-19 dní, v zimě říje neplnohodnotné  Připouštěcí období jarní a podzimní: –Jarní:v zemském chovu, max využití pastvy hříbaty –Podzimní: v hřebčínech, zapouštění těch klisen, které zůstaly po jarním období jalové

44 Inseminace klisny  Předpověď nástupu ovulace: rektální palpace nebo sonograficky sledováním vaječníků nebo sliznice endometria  Detekce říje: vyšetření vaječníků, nebo zkušebním hřebcem  U zkušební stěny, sledování projevů říje 1.Nevýrazné, klisna neklidná 2.Klidně stojí, blýskání, zvedání ocasu 3.Sama přistupuje k hřebci 4.Velmi zřetelné příznaky, klisnu je obtížné od hřebce odvést  Zapuštění ve 3.-4. stupni projevů říje

45 Inseminace klisny  Rektální kontrola vaječníků (mimo říji vaječník ledvinovitého tvaru, povrch hladký): 1.První příznaky růstu folikulu 2.Zvětšení části vaječníku, asymetrický, mírná fluktuace (1-3dny) 3.Hruškovitý tvar, zvýšená citlivost vaječníku (1-3 dny) 4.Zřetelně citlivý vaječník, folikul naplněn tekutinou 5.Ovulace, vaječník ztrácí kulatý tvar, zmenšuje se 6.Tvorba žlutého tělíska  Optimální doba pro provedení inseminace je 4. stádium, nedojde-li k ovulaci do 24- 48 hod, je nutná reinseminace  Kontrola otevřená děložního krčku, v období říje musí být otevřený na 2-3 prsty

46 Inseminace klisny  Fixace jako při přirozené plemenitbě  Vyšetření vnějších i vnitřních příznaků říje  Rozmrazení spermatu ve vodě 45-50 o C po dobu 10-20sec.  Ruku na okraj pochvy,aby chránila zakončení pipety  Pod ochranou ruky pipeta ke krčku, prst se zavede do krčku, pipeta podél prstu asi 10- 15 cm od zevní branky  Inseminace se opakuje v intervalu 48 hod do konce říje

47 Inseminace klisny

48 6. Výběr hřebce  řada kritérií výběru hřebce: –původ –oprávnění k plemenitbě –akceptován plemennou knihou (20 % koní v ČR bez původu)

49 6. Výběr hřebce 1. Původ a kvalita předků nebo bočného příbuzenstva hřebce.  všichni jsou vynikající  především zahraniční hřebci  proč byl prodán do Čech?? 2. Exteriérové znaky  měl by korigovat případné nedostatky v exteriéru klisny  dědivost většiny znaků zevnějšku je na úrovni 10 až 20 %,

50 6. Výběr hřebce 3. Výkonnost  ovlivněna řadou faktorů vnějšího prostředí 4. Kvalita potomstva  ve všech chovatelsky vyspělých zemích kontrola dědičnosti  prověření kvality potomků  odhadnutá plemenná hodnota, na základě tohoto odhadu a jeho spolehlivosti si může chovatel správně vybrat  mladí jedinci jsou geneticky nejkvalitnější, postupem času náskok před populací ztrácí  jednou ročně PH upřesnit


Stáhnout ppt "Rozmnožování koní Rozmnožování zvířat je základem jakéhokoliv chovu a šlechtění."

Podobné prezentace


Reklamy Google