Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dezinfekce od B- agens nebo toxinů STČ – 05/IZS Příloha 2 Zdolávání mimořádných událostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dezinfekce od B- agens nebo toxinů STČ – 05/IZS Příloha 2 Zdolávání mimořádných událostí."— Transkript prezentace:

1 Dezinfekce od B- agens nebo toxinů STČ – 05/IZS Příloha 2 Zdolávání mimořádných událostí

2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu: 08_03_32_INOVACE_08

3 Předmět: Zdolávání mimořádných událostí Ročník: 2. Jméno autora: Ing.jaromír Šindler Škola: SPŠ Hranice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jaromír Šindler Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Anotace : Prezentace popisuje žákům způsoby dekontaminace osob od biologických agens nebo toxinů. Klíčová slova: Dekontaminace, dezinfekční roztok, ochranný protichemický přetlakový oděv, persteril

4 Postup při dezinfekci osob používajících ochranný protichemický přetlakový oděv A. Na dekontaminačním pracovišti se na osobu v ochranném protichemickém oděvu nanese dezinfekční roztok připravený z „Persterilu 36 %“ v koncentraci dle níže uvedené tabulky a množství cca 1 l.m-2 pomocí dekontaminační sprchy a nechá působit stanovenou expoziční dobu. a) Provede se oplach vodou (např. mlhová proudnice) v množství cca 10 l.m-2. b) Pokud aplikace (nanášení) dezinfekčního roztoku nebyla provedena dekontaminační sprchou, mechanický ruční postup s použitím „Persterilu 36%“ v koncentraci dle níže uvedené tabulky a množství cca 1 l.m-2 se ještě jednou opakuje, což znamená, že se provádí celkem 2 minuty při stejné koncentraci s následným oplachem podle bodu a). c) Stanoveným postupem se vysvleče ochranný protichemický oděv a sundá dýchací přístroj.

5 Postup při dezinfekci osob použí- vající ochranný protichemický přetlakový oděv B. Ochranný protichemický přetlakový oděv se proti B-agens již dále nemusí dezinfikovat, neboť se jedná o průběžnou ohniskovou dezinfekci. Obr.1

6 Postup při dezinfekci osob a) Na dekontaminačním pracovišti se oděv zásadně svléká v ochranných rukavicích a ukládá se do dvou neprodyšných, samostatně uzavíratelných obalů. Doklady a ceniny se ukládají zvlášť do dvou neprodyšných, samostatně uzavíratelných obalů.

7 Postup při dezinfekci osob b) Dezinfekce pokožky se provádí otíráním nebo postřikem připraveným z originálního roztoku dezinfekčního prostředku „Persteril 36 %“ v koncentracích dle tab. 1 (nesmí se aplikovat do očí). Při mechanickém ručním nanášení roztoku je nutné používaný roztok po aplikaci na 10 osobách vyměnit za nový.

8 Postup při dezinfekci osob Mytí pokožky a vlasů se provádí mýdlem s dezinfekčním účinkem, např. Mikano TR, s následným oplachem vlažnou vodou. Po osušení se oblékne náhradní oblečení.

9 Aplikace dezinfekčního roztoku „Persteril 36 %“ Pro náhradní variantu řešení lze použít dezinfekční prostředek pod obchodním názvem „Persteril 15 %“ v koncentracích dle tab. 2. Tab.1 Aplikace dezinfekčního roztoku „Persteril 15 %“

10 Příklad obchodního balení Persterilu Obr.2

11 Postup při dezinfekci osob K dezinfekčnímu přípravku pod obchodním názvem „Persteril 36 %“ a „Persteril 15 %“ přistupujeme jako ke 100% roztoku. Pro ředění se používá destilovaná, případně pitná voda! Jako odměrku pro Persteril je vhodné si připravit nádobku s označením potřebného množství pro dezinfekci 2 a 4 osob. Nádobka by měla být z polyetylénu (ne sklo a kov), je třeba vzít v úvahu korozívní účinek Persterilu!

12 Bezpečnostní opatření pro práci s Persterilem Bezpečnostní opatření k Persterilu 36 %: jedná se o žíravinu s korozívními účinky, hořlavou kapalinu II. tř. nebezpečnosti. Persteril s obchodním názvem „Persteril 36 %“ nebo „Persteril 15 %“ je výbušný – větrat skladovací prostory! Vhodným hasivem je voda. Při práci používat ochranný oděv, gumové rukavice, ochranu očí, případně respirátor proti kyselým parám. Při práci se nesmí pít, jíst a kouřit. Po práci je nutné důkladně omýt ruce a použít reparační (regenerační) krém. Se zředěnými roztoky lze pracovat bez zvláštních bezpečnostních opatření.

13 Persteril - skladování Doba použitelnosti Persterilu 36 % je 6 měsíců při správném skladování. Skladovat v temnu a chladu při teplotě max. 20 oC. Zředěné, nepoužité roztoky je možno skladovat v lednici nejdéle 7 dnů. Persteril se vzhledem ke svým korozívním účinkům nesmí skladovat v kovových nádobách. Vzhledem k možnosti rozbití neskladujeme Persteril zpravidla ani ve skleněných nádobách.

14 Persteril - účinky účinek baktericidní, virucidní, sporicidní, tuberkulocidní, účinek na potencionálně patogenní mykobakteria, fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (A, B, C, M, T, V). Použití: omyvatelné povrchy, ruce a pokožka. Poznámka ke spektru účinnosti (A, B, C, M, T, V) dezinfekčních přípravků (dle Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica 2/2001): A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub, B - virucidní přípravek na široké spektrum virů, C – inaktivace bakteriálních spór, T – usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis, M – usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií, V – fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby.

15 Dezinfekce povrchů a terénů A. Na mokrý povrch či terén: aplikovat chlorové vápno – posypáním. B. Na suchý povrch či terén: aplikovat suspenzi 1 díl chlorového vápna a 2 díly vody (musí působit minimálně po dobu 30 minut), nebo roztok chlorového vápna 1:1 (musí působit minimálně po dobu 20 min eventuelně do zaschnutí), popřípadě Savo Prim 3% roztok (musí působit minimálně po dobu 30 minut).

16 Závěrečné doporučení Persteril 36 % nebo Persteril 15 % je stanoven jako základní dezinfekční prostředek; v případě určení konkrétního B-agens nebo toxinu vhodný dezinfekční prostředek podle jeho spektra účinnosti určí OOVZ.

17 Použité zdroje Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jaromír Šindler Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Text: Katalog typových činností integrovaného záchranného systému STČ-05/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů“ Obrázky: Obr. 1: AUTOR NEUVEDEN. www.ecoprotect.cz [online]. [cit. 25.8.2012]. Dostupný na WWW: http://www.ecoprotect.cz/vyrobky/o00.htm Obr. 2: AUTOR NEUVEDEN. www.intro-studio.cz [online]. [cit. 25.8.2012]. Dostupný na WWW: http://www.intro-studio.cz/reference/overlack-design-obalu- chemickych-produktu-persteril-a-conlac-78.html

18 Konec prezentace


Stáhnout ppt "Dezinfekce od B- agens nebo toxinů STČ – 05/IZS Příloha 2 Zdolávání mimořádných událostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google