Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kutná Hora - 2016 RND R. P AVEL P UNČOCHÁŘ, CS C., SEKCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ M INISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Hrozba sucha na území ČR a aktivity ministerstva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kutná Hora - 2016 RND R. P AVEL P UNČOCHÁŘ, CS C., SEKCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ M INISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Hrozba sucha na území ČR a aktivity ministerstva."— Transkript prezentace:

1 Kutná Hora - 2016 RND R. P AVEL P UNČOCHÁŘ, CS C., SEKCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ M INISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Hrozba sucha na území ČR a aktivity ministerstva zemědělství k omezení jeho následků

2 Kutná Hora - 2016 OECD – „Disponibilní zásoby vody v evropských zemích“ Zdroj: EEA – Istanbul, 2009 ČR

3 Kutná Hora - 2016 Hlavní výstupy scénářů pro ČR Hlavní výstupy scénářů pro ČR  celkový úhrn srážek se příliš nezmění  dramaticky se změní jejich distribuce v průběhu roku (i meziročně?!)  „ZAPOMEŇTE NA PRŮMĚRY – ROZHODNOU EXTRÉMY“ : povodně a sucha povodně a sucha

4 Kutná Hora - 2016  změnit náhled na povodně – mají negativní dopady → ale jsou vodním zdrojem pro překlenutí sucha na území „střechy Evropy“  „stará pravda“ na území ČR (ČSR) – nádržemi zachytit povodně, využít akumulaci na posílení vodních zdrojů k překlenutí sucha  historie vodního hospodářství ČR – Výzkumné ústavy založené již v r. 1919

5 Kutná Hora - 2016 „sucho“ „povodeň“ Celkem 9x od 1997 Celkem 2,5x od 1997 SUCHO 2003, 2014, 2015 POVODNĚ 1997, 1998, 2000, 2001, 2002 2006, 2009, 2010, 2013

6 Kutná Hora - 2016

7 Bilanční zajištění vodních zdrojů dle scénářů scénář % nezabezpečených odběrů Povodí Vltavy, s.p. Povodí Labe, s.p. Povodí Ohře, s.p. Povodí Moravy, s.p. Povodí Odry, s.p. střední53-63304572 0 *) ? *) h odnoty z celé soustavy nádrží Účinnost akumulace vody v přehradních nádržích potvrdily jak transformace povodňových průtoků, tak nalepšování průtoků vody v letech 2003 a 2015

8 Kutná Hora - 2016 Meziresortní komise VODA - SUCHO založena ministry MZe a MŽP (2014) založena ministry MZe a MŽP (2014) Cíl: Podklady pro vypracování „Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky“ Cíl: Podklady pro vypracování „Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky“ 19 členů, zapojeno 12 institucí, + poradní sbor 19 členů, zapojeno 12 institucí, + poradní sbor MZeMŽP SPÚČHMÚ VÚMOP v.v.i. VÚV TGM v.v.i. SOVAKMPO SVH (Povodí s.p.) MMR HZSIEEP

9 Kutná Hora - 2016 „Příprava realizace opatřeni pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ (schváleno usnesením vlády ČR č. 620 z 29. července 2015) Monitorovací a informativní opatření („A“ – 7 úkolů) Monitorovací a informativní opatření („A“ – 7 úkolů) Legislativní opatření („B“ – 6 úkolů s 9 pod-úkoly) Legislativní opatření („B“ – 6 úkolů s 9 pod-úkoly) Organizační a provozní opatření („C“ – 8 úkolů) Organizační a provozní opatření („C“ – 8 úkolů) Ekonomická opatření („D“ – 6 úkolů) Ekonomická opatření („D“ – 6 úkolů) Technická opatření („E“ – 8 úkolů) Technická opatření („E“ – 8 úkolů) Environmentální opatření („F“ – 8 úkolů) Environmentální opatření („F“ – 8 úkolů) Jiná (doplňující) opatření („G“ – 7 úkolů) Jiná (doplňující) opatření („G“ – 7 úkolů) Celkem 50 úkolů, MZe řeší 25, ostatní MŽP, MPO, MV

10 Kutná Hora - 2016 Generel lokalit k akumulaci povrchových vod  rozsáhlé diskuse s dotčenými obcemi, ochranou přírody, s podporou značné části sdělovacích prostředků a veřejnosti – vesměs negativní stanoviska  Diskuse k revizi a aktualizaci Generelu k navýšení počtu lokalit zařazením dříve vypuštěných:  revize 2015 – návrh rozšíření s.p. Povodí o 27 + 2 z KÚ  aktualizace 2016 po projednání s obcemi + 16  2 vyjmuty pro prevenci povodní  ?? Výsledek projednání s MŽP  Zjevně žádné změny, trvá původních 65 lokalit

11 Kutná Hora - 2016

12 Závlahy Praha – 27. 04. 2016 Podpora rozvoje závlahových zařízení Podpora rozvoje závlahových zařízení Odstranění sedimentů z nádrží a zvýšení objemu akumulované vody Propojení vodárenských soustav Propojení vodohospodářských soustav Údržba drobných vodních toků a výstavba malých nádrží a rybníků bez rybochovného cíle Obnova zaniklých rybníků a nádrží Příprava výstavby nádrží v regionech vystavených častému suchu Podpora regulace odtoku z melioračních drenáží  Navrženo založení a financování 12 programů na období 2016 – 2033 (ve 3 etapách)

13 Generel vodního hospodářství krajiny České republiky Etapa I. Zemědělská akademie - 2016 Mendelova universita v Brně, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, VÚV TGM v.v.i., VUT Brno, VÚMOP v.v.i.

14 Zemědělská akademie - 2016

15 Závlahy Praha – 27. 04. 2016 Situace závlahových systémů v r. 1993 4-10% nad 20% ČR - 3,4%

16 Závlahy Praha – 27. 04. 2016 s. p. PovodíPočet odběratelůPrůměrný odběr (tis. m3) Labe48 7 312 Vltavy22666 Ohře31302,7 Odry9194 Moravy – p. Dyje 34 15 637,9 Moravy – p. Moravy 1040,8 Stávající využívané závlahové systémy

17 Závlahy Praha – 27. 04. 2016 s. p. PovodíPočet žadatelůPlocha k závlaze (ha) Moravy29 1 654,9 + dovybavení stávajících Labe37 11 954 + dovybavení stávajících Vltavy15 433,6 + dovybavení stávajících Ohře10 191 + dovybavení stávajících Odry00 Požadavky na rozšíření zavlažovaných ploch

18 Závlahy Praha – 27. 04. 2016 Dotační tituly pro rozvoj a obnovu závlah Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (60 000,- Kč/ha, dlouhodobý hmotný majetek) -pokračuje Podpora konkurence schopnost agropotravinářského komplexu – závlahy: Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí je nově připravován: Program rozvoje závlahových zařízení ( zahrne HZZ, čerpací stanice, nádrže i detaily) Program na podporu rekonstrukce, oprav a modernizace hlavních odvodňovacích zařízení

19 Kutná Hora - 2016 Program regulace odtoku z odvodňovacích melioračních zařízení 11 – 20% nad 30 % ČR – 25,37 Probíhá analýza stávajících závlah a překryvy s odvodněním – řešení VÚMOP Odvodnění pozemků – r. 1993

20 Kutná Hora - 2016 název lokality státní podnik Povodí krajvodní tok plocha lokality (ha) objem nádrže (mil. m 3 ) počet dotčených budov PěčínLabeKrálovéhradeckýZdobnice80,017,18 VlachoviceMoravyZlínskýVlára156,319,45 SenomatyVltavyStředočeský Kolešovický potok 25,60,70 ŠanovVltavyStředočeský Rakovnický potok 22,20,50

21 Kutná Hora - 2016 Názorový rozpor, který nepříznivě ovlivňuje veřejnost  objem vody v půdě a krajině je zásadní a výrazně převyšuje kapacitu nádrží – nač je tedy dále budovat  Kolik vody se tedy skutečně zadrží a kdy?  Kolik z ní bude disponibilním vodním zdrojem?  akumulace vody v přehradních nádržích je nutná,  Objemy vody a jejich využitelnost lze kvantifikovat!  Jde o vodní zdroje k udržitelnosti života!  Neomezují se žádná opatření pro retenci vody v území a zadržení v krajině!

22 Kutná Hora - 2016 Jak s rozpory v pojetí prevence povodní a prevence před dopady sucha???? Nikdo z vodohospodářů (“techniků“) nebrání rozvoji retence vody v krajině a přírodě blízkým opatřením Výsledky z prevence povodní jednoznačně svědčí o malé účinnosti přírodě blízkých opatření (realizovaných výrazně vyššími náklady) Výsledky prevence dopadů sucha plošnými opatřeními ke zvýšení retence vody v území nejsou k dispozici – kromě teoretických odhadů možností zvýšení objemů vody v půdě

23 Kutná Hora - 2016 Bezesporu rozumným řešením je realizace obou přístupů  Zlepší se životní prostředí, ráz krajiny a revitalizují se upravené vodní toky, vroste biodiversita a zkvalitní se stav ekosystémů  Bude zajištěna dostupnost a udržitelnost našich vodních zdrojů  Proč tedy negování stanovisek, rozpory a zdržování realizace opatření jednostranným nadřazováním veřejného zájmu?

24 Děkuji za pozornost ! Děkuji za pozornost ! pavel.puncochar@mze.cz Kutná Hora - 2016


Stáhnout ppt "Kutná Hora - 2016 RND R. P AVEL P UNČOCHÁŘ, CS C., SEKCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ M INISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Hrozba sucha na území ČR a aktivity ministerstva."

Podobné prezentace


Reklamy Google