Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE Zkušenosti s implementací z předchozího období a přenos zkušeností do nového programovacího období 2014 - 2020 (10 let.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE Zkušenosti s implementací z předchozího období a přenos zkušeností do nového programovacího období 2014 - 2020 (10 let."— Transkript prezentace:

1 DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE Zkušenosti s implementací z předchozího období a přenos zkušeností do nového programovacího období 2014 - 2020 (10 let v EU)

2 www.asistencnicentrum.cz 2 Asistenční centrum, a.s.  Společnost s celorepublikovou působností zabývající se od roku 1996 dotačním, strategickým a ekonomického poradenstvím a problematikou získávání dotací a grantů.  Klientelu společnosti tvoří kromě podnikatelských subjektů z různých odvětví také vzdělávací zařízení, neziskové organizace či obce.  Tým 40 stálých odborných pracovníků a 30 externích spolupracovníků pro oblast dotací.  Přípravu projektů zajišťují 4 odborné sekce: sekce podpory podnikání, sekce rozvoje lidských zdrojů, sekce obcí a nestátních neziskových organizací, sekce venkova a zemědělství.

3 www.asistencnicentrum.cz 3 Asistenční centrum, a.s. Zkušenosti s fondy Evropské unie:  poskytování komplexních služeb v oblasti dotačního poradenství,  práce na více než 1000 projektech,  úspěšnost přes 85 %,  získaná podpora za více než 10 mld. Kč,  síť regionálních pracovišť po celé České republice,  kancelář v Bruselu,  pojištění škod způsobených podnikatelskou činností až do výše 100 mil. Kč.

4 www.asistencnicentrum.cz 4 Asistenční centrum, a.s. Přehled nabízených služeb:  Výběr vhodného dotačního programu,  Zpracování projektů a projektových žádostí o finanční podporu,  Kompletní řízení projektů,  Ekonomické a finanční poradenství.

5 www.asistencnicentrum.cz 5 Zkušenosti s dotačními programy - identifikace záměru Negativní zkušenosti a nejčastější chyby:  různé přístupy jednotlivých poskytovatelů podpory,  znesnadnění rychlé orientace žadatelů v podmínkách některých programů,  složitá identifikace záměrů s ohledem na splnění podmínek požadovaných jednotlivými programy (CZ-NACE, finanční realizovatelnost, způsobilé výdaje apod.),  značná složitost některých programů pro nezkušené žadatele,  časová náročnost přípravy projektových žádostí. Pozitivní zkušenosti:  přehledné a dostupné základní informace u některých poskytovatelů dotací (webové stránky, informační linky),  stručné přehledy k jednotlivým programům,  zkušenost a odborná úroveň pracovníků některých státních agentur.

6 www.asistencnicentrum.cz 6 Zkušenosti s dotačními programy – zpracování žádosti o dotaci Negativní zkušenosti a nejčastější chyby:  náročné a ne vždy jasné pokyny,  rozdílné formy podávání žádostí s ohledem na poskytovatele podpory (eAccount, Benefit, Portál farmáře apod.),  problémy se zaznamenáváním změn v již rozdělaných žádostech o podporu, nevědomost při změnových řízeních,  administrativní náročnost při zpracování projektu a jeho následném monitoringu,  vysoké nároky na úroveň a rozsah zpracování žádosti a příloh,  délka schvalovacího procesu od měsíců až po 2 roky. Pozitivní zkušenosti:  čistě elektronické podávání žádostí v některých programech a s tím spojená nižší administrativní i časová náročnost zpracování a podání příslušné žádosti,  přehlednost a srozumitelnost pokynů,  dvoustupňové podávání žádostí.

7 www.asistencnicentrum.cz 7 Zkušenosti s dotačními programy – výběrová řízení Negativní zkušenosti a nejčastější chyby:  administrativní náročnost,  nejednoznačnost výkladu Pokynů pro výběr dodavatelů,  změny přístupů k hodnocení VŘ v čase (nedodržování časové souvztažnosti, změny přístupů po personálních obměnách),  dodržování lhůt pro podávání nabídek,  slučování nesouvisejících zakázek,  změny vnímání podmínek především v oblasti hodnotících kritérií,  časté chyby zadavatelů VŘ s ohledem na transparentnost VŘ a diskriminační kritéria (používání konkrétních obchodních názvů či značek, upřednostňování českých dodavatelů, špatně nastavené servisní podmínky apod.),  stanovení nevhodných kvalifikačních předpokladů (např. nepřiměřené reference, certifikáty ISO, EMAS, ekonomické kvalifikační předpoklady apod.),  smlouva s dodavatelem neobsahuje povinnost spolupůsobení při finanční kontrole. Pozitivní zkušenosti:  dobré odborné znalosti a snaha pomoci při přípravě i realizaci výběrových řízení ze strany některých poskytovatelů dotací,  elektronické systémy pro průběžné schvalování dokumentací k výběrovým řízením a s tím spojená nižší administrativní i časová náročnost.

8 www.asistencnicentrum.cz 8 Zkušenosti s dotačními programy – realizace projektu po získání dotace Negativní zkušenosti a nejčastější chyby:  často dlouhé lhůty od podání do schválení žádosti,  administrativní náročnost,  nutnost neustálého monitorování nástěnky projektu a vyplňování monitorovacích zpráv či plnění požadavků projektových manažerů.  administrativní a časová náročnost při přípravě žádosti o platbu,  často krátké lhůty na doplnění žádosti o platbu dle požadavků projektového manažera,  nedostatečné a neúplné přílohy požadované k žádosti o platbu (např. chybné přepočty způsobilých nákladů, chybné zaokrouhlování, nejednotnost variabilních symbolů, chybné rozdělení do rozpočtových položek, zapomínání na doložení závazných ukazatelů),  nedostatečná nebo chybná povinná publicita projektu. Pozitivní zkušenosti:  dotace vede ke zvyšování konkurenceschopnosti příjemců a zlepšuje jejich finanční situaci,  jedná se o výrazně lepší způsob financování v porovnání s běžně nabízenými úvary od finančních institucí,  možnost vyplacení dotace etapově.

9 www.asistencnicentrum.cz 9 Zkušenosti s dotačními programy – udržitelnost projektu Nejčastější problémy:  příjemci dotací si často neuvědomují nutnost uchování výsledků a výstupů z projektů po dobu udržitelnosti stanovenou poskytovatelem podpory,  s tím souvisí i nutnost komunikace s poskytovatelem podpory i po přijetí dotace (následný monitoring),  často se zapomíná na nutnost archivace dokladů v rámci stanovených lhůt,  následné kontroly ze strany např. finančních úřadů mohou končit díky rozdílnosti ve výkladech právního rámce významnými finančními sankcemi,  vzniklé komplikace v procesu schvalování a kontroly vedou k pochybnostem o smysluplnosti realizace příslušného projektu.

10 www.asistencnicentrum.cz 10 Zkušenosti s dotačními programy – doporučení pro období 2014 - 2020 Doporučení :  jednoduchost,  přehlednost,  transparentnost,  jednoznačnost,  kontinuita,  nižší administrativní a časová náročnost,  jednotný přístup k žadateli,  jednotný systém podávání a hodnocení žádostí,  předvídatelnost postupu poskytovatele podpory (např. časová),  dostatečné personální a technické kapacity poskytovatelů podpory v rámci jednotlivých vyhlašovaných výzev,  dostatečná odborná zdatnost vyškolených pracovníků u poskytovatelů dotací.

11 www.asistencnicentrum.cz 11 Kontakt Ing. Radovan Novák vedoucí sekce podpory podnikání Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302 434 01 MOST Mobil: 775 650 740 E-mail: novak@asistencnicentrum.cznovak@asistencnicentrum.cz IČ 63144883 DIČ CZ63144883 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Kraj. Soudu v Ústí n. Labem oddíl B, vložka 714 Regionální kanceláře: Most, Liberec, Praha, Plzeň, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc a Hodonín

12 www.asistencnicentrum.cz 12 - DĚKUJI ZA POZORNOST -


Stáhnout ppt "DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE Zkušenosti s implementací z předchozího období a přenos zkušeností do nového programovacího období 2014 - 2020 (10 let."

Podobné prezentace


Reklamy Google