Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBCE A KRAJE VE FINANČNÍ SPRÁVĚ. DECENTRALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY 1990 – obnovení ve ř ejné samosprávy; obecní z ř ízení 1990 – obnovení ve ř ejné samosprávy;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBCE A KRAJE VE FINANČNÍ SPRÁVĚ. DECENTRALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY 1990 – obnovení ve ř ejné samosprávy; obecní z ř ízení 1990 – obnovení ve ř ejné samosprávy;"— Transkript prezentace:

1 OBCE A KRAJE VE FINANČNÍ SPRÁVĚ

2 DECENTRALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY 1990 – obnovení ve ř ejné samosprávy; obecní z ř ízení 1990 – obnovení ve ř ejné samosprávy; obecní z ř ízení 1993 – právo na samosprávu ( č l. 8 Ústavy Č R) 1993 – právo na samosprávu ( č l. 8 Ústavy Č R) 1997 – vyšší územní samosprávné celky, 2000 – krajské z ř ízení 1997 – vyšší územní samosprávné celky, 2000 – krajské z ř ízení Ve ř ejná samospráva v politickém smyslu – výkon ve ř ejné správy ob č any Ve ř ejná samospráva v politickém smyslu – výkon ve ř ejné správy ob č any Ve ř ejná samospráva v právní smyslu – výkon ve ř ejné správy ve ř ejnou korporací právn ě uznanou státem, které je nositelem samosprávné moci Ve ř ejná samospráva v právní smyslu – výkon ve ř ejné správy ve ř ejnou korporací právn ě uznanou státem, které je nositelem samosprávné moci P ů sobnost – samostatná, p ř enesená P ů sobnost – samostatná, p ř enesená

3 FORMÁLNÍ ZÁKLAD ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY Ústava Č R; úst. zákon č. 347/1995 Sb. Ústava Č R; úst. zákon č. 347/1995 Sb. Zákon o krajích (129/2000 Sb.) Zákon o krajích (129/2000 Sb.) Zákon o obcích (128/2000 Sb.) Zákon o obcích (128/2000 Sb.) Zákon o hlavním m ě st ě Praze (131/2000 Sb.) Zákon o hlavním m ě st ě Praze (131/2000 Sb.)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zákon o rozpo č tových pravidlech územních rozpo č t ů (250/2000 Sb.) Zákon o rozpo č tových pravidlech územních rozpo č t ů (250/2000 Sb.) Zákon o rozpo č tovém ur č ení výnos ů n ě kterých daní územním samosprávným celk ů m a n ě kterým státním fond ů m (243/2000 Sb.) Zákon o rozpo č tovém ur č ení výnos ů n ě kterých daní územním samosprávným celk ů m a n ě kterým státním fond ů m (243/2000 Sb.) Zákon o podpo ř e regionálního rozvoje (248/2000 Sb.) Zákon o podpo ř e regionálního rozvoje (248/2000 Sb.)

4 EVROPSKÁ CHARTA MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY Dokument Rady Evropy – Štrasburk 1985 Dokument Rady Evropy – Štrasburk 1985 Č R: podpis 1998, ratifikace + platnost 1. 9. 1999Č R: podpis 1998, ratifikace + platnost 1. 9. 1999 Publikace: sd ě lení MZV č. 181/1999 Sb., zm ě ny sd ě lení MZV č. 369/1999 Sb. Publikace: sd ě lení MZV č. 181/1999 Sb., zm ě ny sd ě lení MZV č. 369/1999 Sb. Č R si vyhradila n ě která ustanovení č l. 9Č R si vyhradila n ě která ustanovení č l. 9

5 EKONOMICKÝ ZÁKLAD ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY Základ personální, územní, ekonomický … Základ personální, územní, ekonomický … Princip fiskálního federalizmu = fiskální decentralizace Princip fiskálního federalizmu = fiskální decentralizace Vlastní majetek Vlastní majetek Vlastní zdroje Vlastní zdroje Vlastní rozpo č et Vlastní rozpo č et

6 FINANČNÍ SPRÁVA ÚSC v postavení adresáta výkonu finan č ní správy – dozor, kontrola, p ř ezkoumání hospoda ř ení ÚSC v postavení adresáta výkonu finan č ní správy – dozor, kontrola, p ř ezkoumání hospoda ř ení ÚSC v postavení vykonavatele finan č ní správy: ÚSC v postavení vykonavatele finan č ní správy: Správce dan ě Správce dotace Audit (kraj)


Stáhnout ppt "OBCE A KRAJE VE FINANČNÍ SPRÁVĚ. DECENTRALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY 1990 – obnovení ve ř ejné samosprávy; obecní z ř ízení 1990 – obnovení ve ř ejné samosprávy;"

Podobné prezentace


Reklamy Google