Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANCOVÁNÍ SOCILÁNÍCH SLUŽEB V ROCE 2016 SPOLUÚČAST OBCÍ ORP NA FINANCOVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANCOVÁNÍ SOCILÁNÍCH SLUŽEB V ROCE 2016 SPOLUÚČAST OBCÍ ORP NA FINANCOVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 FINANCOVÁNÍ SOCILÁNÍCH SLUŽEB V ROCE 2016 SPOLUÚČAST OBCÍ ORP NA FINANCOVÁNÍ

2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC FINANCOVÁNÍ  rozhodnutí komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 Smlouvy o fungování Evropské unie stanovuje podmínky vyrovnávací platby pro tzv. služby obecného hospodářského zájmu (mimo jiné i sociální služby)  zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JmK  služby sociální prevence – 20% podíl z rozpočtu poskytne ORP, 4% podíl z rozpočtu poskytne JmK  služby odborného sociálního poradenství – 5% podíl z rozpočtu poskytne ORP, 4% podíl z rozpočtu poskytne JmK  služby sociální péče - 8% podíl z rozpočtu poskytne ORP, 3% podíl z rozpočtu poskytne JmK  pečovatelská služba - 20% podíl z rozpočtu poskytne ORP, 3% podíl z rozpočtu poskytne JmK  NUTNOST SESTAVIT MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÁ ORP!

4 MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  Síť služeb, jejichž nezbytnost a potřebnost je deklarována usnesením ÚSC  zahrnuje všechny typy služeb, které odpovídají aktuální potřebnosti na daném území  zařazení do sítě je podmíněno spoluprací s KPSS, a vyplývá z něj nárok na finanční spoluúčast ÚSC dle momentálně platných podmínek financování  3 skupiny služeb zahrnutých v síti: A. sociální služby nezbytné, na jejichž financování se ÚSC finančně podílí B. sociální služby nad rámec sítě, které rozšiřují základní nabídku, finanční spoluúčast je dobrovolná C. sociální služby nezbytné, avšak nemohou být z objektivních důvodů spolufinancovány ÚSC (např. pobytové služby pro seniory)

5 Minimální síť sociálních služeb v okrese Hodonín Dohodnuta spolupráce s ORP Hodonín a ORP Veselí nad Moravou (snížení finančních nákladů, zlepšení dostupnosti sociálních služeb) pro rok 2016 je výše finančních prostředků k zajištění Minimální sítě sociálních služeb pro ORP Kyjov stanovena na 6 237 697 Kč Systém spolufinancování ORP Kyjov vychází z částky 3 072 207 Kč * Podíl finanční spoluúčasti: Město Kyjov: 1 843 324 Kč (= 3/5 z částky 3 072 207 Kč) Obce ORP Kyjov: 1 228 883 Kč (= 2/5 z částky 3 072 207 Kč) * Odečteny náklady na jednotlivé pečovatelské služby a příspěvky zřizovatele

6 Minimální síť sociálních služeb v okrese Hodonín Mechanismus výpočtu částky finanční spoluúčasti pro jednotlivé obce ORP Kyjov: Výše příspěvku = E x [ C : D ] Kč E = počet obyvatel dané obce (stav k 31. 12. 2014 dle ČSÚ) C = 2/5 x finanční podíl obcí SO ORP Kyjov D = celkový počet obyvatel ve SO ORP Kyjov (stav k 31. 12. 2014 dle ČSÚ) např. výpočet finanční spoluúčasti na rok 2016 pro obec Bukovany 723 x (1 228 883 : 44 342) = 20 037 Kč * * částka bude uhrazena Městu Kyjovu v rámci systému spolufinancování

7 Minimální síť sociálních služeb v okrese Hodonín Mechanismus výpočtu částky finanční spoluúčasti pro jednotlivé obce vzhledem ke spádovosti do církevní diecéze: Výše příspěvku = E x [ C : D ] Kč E = počet obyvatel dané obce (stav k 31. 12. 2014 dle ČSÚ) C = 2/5 x finanční spoluúčast ORP na financování pečovatelské služby D = celkový počet obyvatel v obcích působnosti Charity Kyjov (stav k 31. 12. 2014 dle ČSÚ) např. výpočet finanční spoluúčasti na rok 2016 pro obec Bukovany 723 x (1 210 000 : 29 739) = 11 767Kč * *částka bude hrazena z rozpočtu dané obce na základě žádosti sociální služby

8 Dotace z rozpočtu Města Kyjova V lednu 2016 bude vyhlášen dotační program na podporu Minimální sítě sociálních služeb v ORP Kyjov Dotace pro pečovatelské služby budou řešeny individuálně s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb a příslušnými obcemi Kontaktní osoba: Bc. Adéla Svobodová, DiS. Městský úřad Kyjov Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov Email: a.svobodova @mukyjov.cza.svobodova @mukyjov.cz Tel.: 518 697 571; 602 515 693


Stáhnout ppt "FINANCOVÁNÍ SOCILÁNÍCH SLUŽEB V ROCE 2016 SPOLUÚČAST OBCÍ ORP NA FINANCOVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google