Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VAKINFO 2012, Karlovy Vary, 6.11.2012 Aktuální trendy v oblasti obecné a tzv. dotační regulace oboru VAK Mgr. Jan Toman advokát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VAKINFO 2012, Karlovy Vary, 6.11.2012 Aktuální trendy v oblasti obecné a tzv. dotační regulace oboru VAK Mgr. Jan Toman advokát."— Transkript prezentace:

1 VAKINFO 2012, Karlovy Vary, 6.11.2012 Aktuální trendy v oblasti obecné a tzv. dotační regulace oboru VAK Mgr. Jan Toman advokát

2 Konference VAKINFO 2012 REGULACE OBORU 1/ Stávající regulace 2/ Požadavky EK – vznik regulačního úřadu 3/ Připravovaná legislativa 4/ Shrnutí

3 Konference VAKINFO 2012 REGULACE OBORU - KDO  Instituce Ministerstvo zemědělství Kraje ostatní ministerstva (Mžp, MF, MZd, MMR) ÚHOS, ČIŽP, NKÚ etc. Obce (obce s přenesenou působností)  Vnitřní mechanismy - samospráva

4 Konference VAKINFO 2012 REGULACE OBORU - JAK  institucionální – kdo (viz výše)  právní – právo EU, právo národní  ekonomické – cenová regulace  technické – normy, výkonové ukazatele, benchmarking  tržní – regulace trhu

5 Konference VAKINFO 2012 Doporučená metoda regulace je složena ze čtyř základních prvků:  Regulační báze (regulovaný majetek)  Regulační výkaznictví  Regulační perioda  Benchmarking Arthur D Little: „Analýzu modelů regulace vodárenství včetně návrhu regulačního modelu pro české vodárenství"

6 Konference VAKINFO 2012 Regulátor = specializované instituce odpovědná za usměrňování a dohled nad vodárenským trhem. K tomuto disponuje kompetencemi:  Determinace tarifů (Cenová rozhodnutí)  Udělování a odejímání licencí  Stanovování kvalitativních parametrů poskytovaných služeb  Řešení sporů mezi subjekty na trhu Arthur D Little: „Analýzu modelů regulace vodárenství včetně návrhu regulačního modelu pro české vodárenství"

7 Konference VAKINFO 2012 Důvod vzniku diskuze ohledně samostatného regulačního úřadu:  OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - PRIORITNÍ OSA 1 – ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ 2007 – 2013  DISKUZE OHLEDNĚ NOVÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO OBDOBÍ 2014 a násl.

8 Konference VAKINFO 2012 Požadavky EK na regulaci v ČR stanoveny v Závěrečných zprávách DG Regio z let 2004, 2006 a 2009 !! Problematické jsou tehdejší závěry ve světle roku 2012!!! Omezení délky trvání provozních smluv Přijatelnost smluv uzavřených pouze v souladu s legislativou EU v oblasti veřejného zadávání Omezení zisku provozovatele a zajištění udržitelnosti financování investic prostřednictvím tzv. finančního modelu Nejlepší mezinárodní praxe v oblasti výkonových ukazatelů, monitoringu a sankcí za porušení povinností provozovatele

9 Konference VAKINFO 2012 Hlavní argumenty EK pro změnu:  riziko nedostatku vodních zdrojů (růst populace a ekonomik)  zvýšení počtu a intenzity případů sucha  „polo-optimální“ alokace fin.zdrojů  neefektivní služby  „beztvaré“ právní prostředí  posun veřejné služby → služba veřejnosti

10 Konference VAKINFO 2012 Co se změnilo?  Zavedení PPP legislativy (koncesní zákon)  novela zákona 274/2001 Sb. (zákon 76/2006 Sb., 186/2006 Sb. a 222/2006 Sb.)  průběžné změny v cenové regulaci – naposledy Cenový výměr 01/2012 / Finanční model OPŽP  kontroly finančních úřadů  nové smlouvy – standard 10 let  obligatorní Plány financování obnovy VaK  centrální statistiky / výroční zprávy např. Vodovody a kanalizace v ČR

11 Konference VAKINFO 2012 Zavedení regulačního úřadu z pohledu EK Požadovaná funkceV ČR plní Zajištění rovných podmínek ÚOHS na trhu z hlediska soutěže Kontrola smluvních podmínek obce/ÚOHS/soud (oddílný či servisní model) Regulace cen vlastník/Ministerstvo financí

12 Konference VAKINFO 2012 Výzvy Dořešit otázku cenové regulace obecná regulace vs. regulace OPŽP Cenový výměr pouze na smlouvy, u kterých účinnost od 1.9.2012 daný subjekt čerpá dotace z OPŽP a u tzv. „souvisejících smluv“ Kvalita vodohospodářských služeb výkonové ukazatele benchmarking nahrazení norem ISO

13 Konference VAKINFO 2012 Co nového v právu? novela z.č. 274/2001 Sb. (ZVK) nová legislativa – návrh koncesní směrnice změny v oblasti zadávání veřejných zakázek

14 Konference VAKINFO 2012 Návrh koncesní směrnice stávající obecná 2004/18/EC a sektorová 2004/17/EC směrnice neobsahuje úpravu zadávání „servisních koncesí“ není zaměřena jen na sektor „vodárenství“ respektuje právo municipalit určit způsob zajištění služeb konkretizuje principy Smlouvy ES + Case law uplatní se u koncesí nad 5 mil. EURO

15 Konference VAKINFO 2012 Návrh koncesní směrnice pokud konceionář vysoutěží „výhradní právo“ prostřednictvím transparentní soutěže = nemusí postupovat v režimu ZVZ/KZ v případě zadávání sub-zakázek úprava „in house“, joint venture, jinému veřejnému zadavateli doba trvání – „rozumná“ s přihlédnutím k návratnosti kapitálu podstatná změna v obsahu koncese = nové řízení

16 Konference VAKINFO 2012 Celkové shrnutí:  stanovisko EK – má aktuální a komplexní informace?  regulační úřad – výhody/nevýhody  financování ze státního rozpočtu  změna legislativy  přesun pravomocí  překryv pravomocí  finanční, personální a technické zabezpečení  politická nezávislost v ČR?

17 Konference VAKINFO 2012 Děkuji za pozornost Mgr. Jan Toman advokát E-mail: jan.toman@akjato.czjan.toman@akjato.cz mobil: +420 721 846 800


Stáhnout ppt "VAKINFO 2012, Karlovy Vary, 6.11.2012 Aktuální trendy v oblasti obecné a tzv. dotační regulace oboru VAK Mgr. Jan Toman advokát."

Podobné prezentace


Reklamy Google