Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV – GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí plk.Mgr. Jaromír Lebeda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV – GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí plk.Mgr. Jaromír Lebeda."— Transkript prezentace:

1 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV – GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí plk.Mgr. Jaromír Lebeda

2 Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO - určení dotace 1. zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce : a) zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II b) mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce JPO II nebo JPO III jako svoje hlavní zaměstnání 2. odbornou přípravu 3. výdaje za uskutečněný zásah 4. věcné vybavení neinvestiční povahy

3 Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO - určení dotace 1. Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce – příspěvek na : a)zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II (JPO zabezpečující výjezd : 1 družstvo v limitu do 5 min.) Možné čerpání :  Mzdové výdaje na pracovní pohotovost člena vykonávající službu v jednotce jako svoje zaměstnání, na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), na odměny členům, kteří mají s obcí uzavřenu dohodu o členství v jednotce podle zvl. předpisu (obč. zákoník) za zabezpečení připravenosti k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby zpracovaného velitelem  Neinvestiční opravy zásahové požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, přípravu na technické prohlídky, revize věcných prostředků a neinvestiční věcné vybavení jednotky, které je majetkem obce zřizující jednotku, popř. ostatní provozní výdaje pro udržení akceschopnosti jednotky

4 Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO - určení dotace 1.Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce : a)na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II Pozn.  Pokud není zabezpečena akceschopnost jednotky SDH obce kategorie JPO II za celé období roku, krátí se účelová neinvestiční dotace pro obec o příslušný počet 1/12 celkového objemu vyčleněných prostředků (tj. za měsíce, kdy akceschopnost nebyla plně zajištěna).  Podíl obce na zabezpečení akceschopnosti jednotky z jejího rozpočtu činí minimálně 20% celkové částky poskytované účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II

5 Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO - určení dotace 1. Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce – příspěvek na : b) na mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru Pozn.:  Pokud člen nevykonává službu v jednotce SDH obce jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce po celé období roku, krátí se účelová neinvestiční dotace pro obec o odpovídající počet 1/12 objemu účelové neinvestiční dotace, tzn. Za měsíce, kdy akceschopnost nebyla plně zajištěna  Minimální rozsah pracovního úvazku musí činit 40% plné týdenní pracovní doby, s pracovní náplní zaměřenou na činnost jednotky SDH vybrané obce

6 Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO - určení dotace 2.Odbornou přípravu k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odb. způsobilosti : Strojníků Velitelů družstev Velitelů jednotek SDH obcí + pro členy JSDHO specializační kurzy IMZ taktická a prověřovací cvičení organizovaná HZS krajů

7 Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO - určení dotace 3.Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje : náhrada ušlého výdělku členům jednotky SDH obce z důvodu účasti u zásahu pohonné hmoty a provozní hmoty spotřebované technikou jednotky u zásahu speciální hasiva a sorbenty spotřebované u zásahu mimo zásahy řešené dle jiných předpisů např. : dle zákona o IZS dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

8 Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO - určení dotace 4.Věcné vybavení neinvestiční povahy např. spojové prostředky ochranné oděvy pro hasiče hadice apod. a také opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany JPO II a JPO III + JPO V která provedla v rozpočtovém roku zásah mimo územní obvod svého zřizovatele na výzvu OPIS HZS kraje

9 Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO - finanční rozvaha dotace v LK 2016 Celkem :3 056 00 Kč Rozpis účelové neinvestiční dotace : Příspěvek na zabezpečení akceschopnosti JPO II/1120 000 Kč jednotky SDH vybrané obceJPO II/2240 000 Kč Příspěvek na mzdové výdaje …na člena vykonávajícího službu v jednotce jako svoje hlavní povolání (40% prac.úvazku)1 člen 50 000 Kč

10 Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO - finanční rozvaha dotace v LK 2016 Výše příspěvku na odbornou přípravu Hodinová dotace odborné přípravy Účelová neinvestiční dotace obci na člena dle hodinové dotace odborné přípravy 402 000 Kč 241 200 Kč 16800 Kč 8400 Kč

11 Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO - finanční rozvaha dotace v LK 2016 Příspěvek za uskutečněný zásah mimo územní obvod zřizovatele dle doložených výdajů Příspěvek na věcné vybavení neinvestiční povahystanovuje HZS kraje

12 Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO - oprávnění žadatelé Obce, zřizovatelé JSDH obcí, dle členění dotace : 1.zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce : obce zřizující JPO II a JPO III 2. odbornou přípravu :všechny obce zřizující JPO 3. výdaje za uskutečněný zásah :obce, jejichž jednotky provedly zásah +mimo území zřizovatele na výzvu OPIS 4. věcné vybavení neinv. povahy :HZS kraje

13 Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO - způsob podání žádosti 1.Prostřednictvím HZS kraje ve dvou termínech : k 31.1. na příslušný kalendářní rokzabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce k 31.8. běžného roku příspěvek na :odbornou přípravu výdaje za uskutečněný zásah věcné vybavení neinvestiční povahy

14 Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO - způsob podání žádosti Vzorové formuláře pro podání žádosti obce : Č.j. MV – 188908-3/PO-IZS-2015 příloha 1 a 2 Zveřejněné na webu HZS LK : http://www.hzslk.czhttp://www.hzslk.cz v sekci jednotky SDH : Zásady poskytování a používání účelové neinvestiční dotace obcím na JSDHO (22.1.2016)

15 Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO - čerpání dotace 1.Finanční prostředky účelové neinvestiční dotace lze použít nejpozději do 31.12. běžného roku 2. Obce mohou do výdajů za zásahy mimo územní obvod obce nebo odbornou přípravu jednotky SDH obce zahrnout i výdaje po rozvahovém dni 31. srpnu vzniklé v předešlém roce

16 Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO - konzultace Kontaktní osoba HZS LK : kpt. Ing. Radek Vojík, odd. IZS a služeb tel. 775 112 911 e-mail radek.vojik@hzslk.cz

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV – GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí plk.Mgr. Jaromír Lebeda."

Podobné prezentace


Reklamy Google