Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za rok 2005 Mgr. Oldřich Hájek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za rok 2005 Mgr. Oldřich Hájek."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za rok 2005 Mgr. Oldřich Hájek

2 Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za rok 2005  2005 – změna financování ÚSS  Novela zákona o RUD  Zvýšení příjmů krajů o 26,7 mld.  Podíl krajů na sdílených daních z 3,1% na 8,92%  Změna hranic krajů  Vysočina a Jihomoravský  Moravskoslezský a Olomoucký  Celkem 28 obcí  Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí  Příjmy rozpočtů 334,7 mld.  Obce se na těchto příjmech podílely z 68,3%  Výdaje 326,9 mld.  Obce se na výdajích podílejí 67,8%  Výsledek hospodaření  Kraje vykázaly přebytek 0,9 mld.  Obce vykázaly přebytek 6,8 mld.  Stav účtu  Kraje vykazují 6 mld.  Obce vykazují 51,6 mld.

3 Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za rok 2005  Příjmy krajů  Příjmy celkem 113,5 mld.  Z toho poskytnuté dotace 70,6 mld.  Kraje se starají o:  příspěvek na dopravní obslužnost – autobusová doprava  příspěvek na dopravní obslužnost – drážní doprava  dotace na výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z okresních úřadů, obcí, případně resortů krajům  dotace na financování běžného a investičního rozvoje územních samosprávných celků  Daňové příjmy kraje  39,6 mld.  Plnění 94,8 %  Daň FO 11,2 mld.  Daň PO 11,5 mld.  DPH 16,9 mld.  Nedaňové příjmy  Výše 2,8 mld.  Kapitálové příjmy  Výše 0,4 mld.  Dotace  Výše 70,6 mld.

4 Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za rok 2005  Výdaje krajů  Celkem 112,6 mld.  Běžné výdaje 100,6 mld.  Z toho:  46% neinvestiční transfery pro PO  Celkem 46 mld.  Dopravní obslužnost7,9 mld.  Neinvestiční dotace obcím 1,0 mld.  Kapitálové výdaje  Podíl na celkových výdajích 10,6%  Investiční příspěvky PO, 43,7%  Podpora regionálního rozvoje obcí 1,3 mld.  Investice do zdravotnictví  3,1 mld.

5 Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za rok 2005  Příjmy obcí  Celkové příjmy 228,5 mld.  To je o 19,9 mld. méně, než v roce 2004  Složení příjmů  Daňové 56,4%  Nedaňové 10,0%  Kapitálové 5,9%  Dotace SR 21,6%  Dotace od krajů 6,1%  Daňové příjmy  128,9 mld.  Proti roku 2004 nárůst o 12,8 mld.  Daň z příjmů FO  36,5 mld.  Daň z příjmů PO  33 mld.  DPH  43,2 mld.  Daň z nemovitostí  5 mld.  Poplatky  10,7 mld.

6 Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za rok 2005  Nedaňové příjmy obcí  Výše 23 mld.  Kapitálové příjmy  Celkem 13,5 mld.  Přijaté dotace  Celkem 59,3 mld.  Dotace  MŠMT 7,4 mld.  MMR 2,2 mld.  MPSV 1,1 mld.  MZ 1,8 mld.

7 Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za rok 2005  Výdaje obcí  Celkové výdaje 221,7 mld.  O 36,5 mld. méně než 2004 (změna školského zákona)  Běžné výdaje – 149,7 mld.  26% provozní výdaje  Platy 19,8 mld.  Neinvestiční dotace PO – 14,1 mld.  Dopravní obslužnost 1,5 mld.  Neinvestiční transfery obyvatelstvu – 14,2 mld.  Kapitálové výdaje 72 mld.  O 5,8 mld. méně  Investiční nákupy 4 mld.  Investiční dotace 1,4 mld.  Celkový objem investičních účelových dotací, které byly zdrojem čerpání kapitálových výdajů obcí, činil v roce 2005 téměř 17,2 mld. Kč.

8 Vývoj zadluženosti ÚSS  Obce vykázaly ke konci roku 2005 celkový dluh ve výši 79,0 mld. Kč  Nárůst o 5,6 %  Obce přijaly půjčky za 12,5 mld.  Obce uhradily splátky 8,8 mld.  V roce 1994 vykázalo zadluženost 1 969 obcí tj. 31,7 % obcí.  V roce 2005 vykázalo zadluženost 3 270 obcí z celkového počtu obcí 6 243  Svazky obcí vykázaly zadluženost 1,6 mld.  Na konci roku 2005 dosáhla zadluženost na 1 obyvatele všech zadlužených obcí výše 8,9 tis. Kč, v roce 1994 to bylo 1,9 tis. Kč  Podíl zadluženosti statutárních měst na celkové zadluženosti obcí dosáhl ve sledovaném roce 61,3 %  Celková zadluženost hlavního města Prahy dosáhla ke konci roku 2005 výše 34,6 mld. Kč  Kraje vykázaly ke konci roku 2005 zadluženost v celkové výši 2,9 mld. Kč, proti roku 2004 se jedná o nárůst ve výši o 1,4 mld. Kč

9


Stáhnout ppt "Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za rok 2005 Mgr. Oldřich Hájek."

Podobné prezentace


Reklamy Google