Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Procesní modelování agend veřejné správy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Chomutov, 27. 5. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Procesní modelování agend veřejné správy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Chomutov, 27. 5. 2013."— Transkript prezentace:

1 Procesní modelování agend veřejné správy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Chomutov, 27. 5. 2013

2 Co to je procení modelování agend? Účinný nástroj, jak provést standardizaci veřejné správy Standardizaci chápeme jako stanovení závazných postupů orgánů veřejné moci při výkonu jejich agendy (procesní popis vykonávané agendy, minimální parametry jejího plnění, popis časových, personálních, informačních a technologických požadavků)

3 Souvislosti projektu PMA Komplexní analýza veškerých právních předpisů upravujících výkon veřejné správy V registru práv a povinností (RPP) jsou registrovány všechny agendy na zákonné úrovni –Registrováno cca 370 agend a 492.000 jednotlivých úředních rolí –V rámci přeneseného výkonu státní správy jde o cca 182 agend s 312.000 úředními rolemi

4 Souvislosti projektu PMA Modelování jednotlivých agend a jejich procesů Aplikace výsledků – chceme dělat správné věci správně

5 Cíl PMA Vytvořit procesní modely všech agend, které budou obsahovat: –nositele agendy – který úřad ji vykonává –konkrétní zákonné zmocnění - na základě kterého právního předpisů –procesní postup výkonu procesů agendy na konkrétní úrovni úřadu – kompetenční model –Personální (znalostní a kapacitní) předpoklady výkonu agendy - personální model –kvalitativní požadavky na výkon agendy –materiální zdroje a náklady výkonu agendy

6 Cíl PMA To vše s cílem zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční náklady a zajistit dostupnost a kvalitu služeb na standardní úrovni v rámci celé ČR

7 Agendy modelované v projektu Výkon státní správy konané na ústředních orgánech státní správy Výkon státní správy v přenesené působnosti Bude možné modelovat procesy samosprávy

8 Předmět dodávky Vypracování Metodiky procesního modelování agend veřejné správy –Cílem není personální audit Dodávka AIS RPP Modelovacího, vybaveného moduly řízení, editace, připomínkování a publikování procesních modelů Dodávka rozhraní mezi AIS RPP Modelovacím a RPP Vyškolení vybraných úředníků v procesním modelování

9 Předmět dodávky Zpracování procesních modelů vzorku 30 agend veřejné správy –Cílem je zavedení a ověření systému pro modelování agend –Nejde o vytvoření a vyhlášení standardů těchto 30 agend Návrh institucionálních a věcných podmínek pro zřízení metodického centra procesního modelování agend –Udržení znalostí a založení dlouhodobého výhledu rozvoje systému

10 Agendy modelované v projektu PMA A1155Vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv A330Vydávání osvědčení v souvislosti s výkonem státní správy A424Stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností A5Církve a náboženské společnosti A3Registrace politických stran a politických hnutí A45Plnění úlohy komunikační centrály pro volby do Evropského parlamentu A47Aplikace zákona o dobrovolnické službě A423Územní členění státu A1023Státní občanství České republiky A414Matriky A117Občanské průkazy A118Cestovní doklady občanů České republiky A115Evidence obyvatel a rodná čísla A113Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy A124Katastr nemovitostí A121Živnostenské podnikání A123Územní identifikace A1263Státní kontrola A1149Řízení o přestupcích A1261Poskytování informací A120Obchodní rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík OPS a rejstřík společenství vlastníků jednotek A337O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů A1185Sociálně-právní ochrana dětí A343Obecní zřízení (zákon o obcích) A1097Krajské zřízení (zákon o krajích) A1282Volby do zastupitelstev krajů A1153Správní řád A530Sociální služby A561Podpora regionálního rozvoje A1301O úřednících územních samosprávných celků Státní správa Přenesená působnost Kompetenční Agendy Procesní Agendy

11 Časový plán a organizace projektu Zahájení prací na projektu 1. 9. 2012 Akceptace prvních výstupů 28. 2. 2013 –Metodika PMA –Dodávka AIS Modelovací Modely pilotních agend - 30. 4. 2013 Aktualizace Metodiky PMA – červenec 2013 Dokončení modelů 26 agend – říjen 2013 Dokončení školení – listopad 2013 Datum ukončení projektu 31. 3. 2014 Zahájení činnosti Metodického centra MV ČR 1. 4. 2014 Udržitelnost projektu do 31. 3. 2019

12 Závěr Co umíme? –Popsat agendu a její procesy –Vše vizualizovat –Stanovit spotřebu zdrojů a spočítat náklady –Stanovit podmínky kvality procesů –Určit možnosti zlepšení, které stát - pokud bude chtít - může využít

13 Závěr Co bude následovat? –Období tvorby procesních modelů a standardizace –V něm budou vytvořeny podmínky odměňování za výkon – v rámci přenesené působnosti nikoliv příspěvek, ale 100% úhrada dle výkonu konkrétní agendy –Na PMA naváže projekt podpory tvorby standardů

14 Děkuji za pozornost Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel Sekce veřejné správy a eGovernmentu tel.: 974 816 402 e-mail: petr.prokop@mvcr.czpetr.prokop@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Procesní modelování agend veřejné správy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Chomutov, 27. 5. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google