Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost práce První pomoc Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník ZŠ Benešov, Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost práce První pomoc Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník ZŠ Benešov, Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost práce První pomoc Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník ZŠ Benešov, Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová

2 První pomoc při úrazech v laboratoři Vniknutí chemikálie do oka Vnikne-li do oka jakákoliv chemikálie nebo biologický materiál, je nutné ihned provést výplach pomocí oční sprchy nebo proudem vodovodní vody. Zejména jde-li o kyselinu či zásadu, je třeba neprodleně zajistit odbornou pomoc. Při první pomoci se nepoužívají žádné neutralizační roztoky ani oční kapky. 2

3 Poleptání kůže Nejdříve je třeba odstranit potřísněný oděv, poleptaná místa začít ihned dlouhodobě omývat proudem vody. Poté je možné kůži neutralizovat: ▫ A) při poleptání kyselinou cca 6% roztokem uhličitanu sodného ▫ B) při poleptání zásadami 2% roztokem kyseliny citronové nebo octové. Poleptanou kůži je třeba krýt sterilním obvazem. 3 První pomoc při úrazech v laboratoři

4 Popálení Postižené místo je třeba co nejrychleji začít ochlazovat studenou vodou. Na popálenou plochu se neaplikují žádné masti ani léky. Po ochlazení se kryje postižená plocha sterilním obvazem. Při popáleninách vyššího stupně, v obličeji nebo při větším rozsahu poranění je třeba zajistit odbornou pomoc. 4 První pomoc při úrazech v laboratoři

5 Otevřené poranění Nejprve je třeba zastavit krvácení. Drobné rány (pořezání sklem) omyjeme proudem vody, dezinfikujeme a sterilně ošetříme. Rozsáhlé, hluboké, silně krvácející či kontaminované poranění je třeba odborně ošetřit. Cizí tělesa, např. úlomky skla, se z rány při první pomoci nevyjímají. 5 První pomoc při úrazech v laboratoři

6 Nadýchání škodlivých látek Postiženého je nutno přemístit na čerstvý vzduch a uvolnit oděv. Pokud postižený nedýchá, zahájí se umělé dýchání z plic do plic. Vždy je nutno zajistit odbornou pomoc. Požití škodlivých látek Vždy je nutné okamžitě zajistit odbornou pomoc. Je- li postižený při vědomí, dáme mu vypít asi 0,5 l vody s několika tabletami aktivního uhlí. 6 První pomoc při úrazech v laboratoři

7 Označení nebezpečných chemikálií Nebezpečné chemikálie v originálních baleních se označují mezinárodními symboly. Pokud to provozní a technické podmínky umožňují, mohou se stejné symboly použít i ve studentské laboratoři. Následující tabulka obsahuje zjednodušený popis používaných symbolů. 7 První pomoc při úrazech v laboratoři

8 8 Symbol Kód F+ Extrémně hořlavé. Páry ihned vzplanou, pokud se za běžných podmínek dostanou do kontaktu s plamenem. F Velmi hořlavé. Látka vzplane po krátkém kontaktu se zápalným zdrojem. OOxidující. Může zapálit hořlavý materiál, podporuje hoření. T+ Zvlášť nebezpečný jed. Látka může způsobit smrt nebo poškození zdraví, pokud je vdechnuta, požita nebo vstřebána kůží i ve velmi malém množství. T Jed. Látka může způsobit smrt nebo poškození zdraví, pokud je vdechnuta, požita nebo vstřebána kůží v malém množství.

9 Symbol Kód CŽíravé. Xi Dráždivé. Látky, jež nemají vlastnosti žíravin, při déletrvajícím nebo opakovaném kontaktu s kůží ji však mohou poškodit. Xn Zdraví škodlivé. Látky, které nemají vlastnosti jedů, mohou však poškodit zdraví. Do této skupiny patří i látky rakovinotvorné, mutagenní, teratogenní apod. NNebezpečné pro životní prostředí. EVýbušné. 9

10 Tísňová telefonní čísla 10 Při požití toxické látky volat toxikologické informační středisko 224 919 293

11 http://che1.lf1.cuni.cz/html/cz_BOZP_praktika_le k_2R.html http://che1.lf1.cuni.cz/html/cz_BOZP_praktika_le k_2R.html http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/ZFC/labor ad.htm 11 Literatura, zdroje informací Vše dostupné online 15.8.2011


Stáhnout ppt "Bezpečnost práce První pomoc Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník ZŠ Benešov, Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová."

Podobné prezentace


Reklamy Google