Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak prosadit protikrizová opatření ve zdravotnictví? 16. června 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak prosadit protikrizová opatření ve zdravotnictví? 16. června 2009."— Transkript prezentace:

1 Jak prosadit protikrizová opatření ve zdravotnictví? 16. června 2009

2 Dopady krize na české zdravotnictví Hospodářská krize způsobuje výrazný propad výběru zdravotního pojištění - v současné chvíli činí propad výběru zdravotního pojištění: 6 miliard korun - do konce roku 2009 dosáhne celkový propad: 11 – 13 miliard korun - v roce 2010 bude celkový propad výběru zdravotního pojištění: 11 - 13 miliard korun (bude částečně kompenzován zvýšenou platbou státu) - v případě zrušení regulačních poplatků: za rok 2010 propad dalších 7 miliard korun CELKEM za rok 2010: až 20 miliard korun => situaci je třeba neprodleně řešit!

3 Posílení péče v roce 2009 Významné posílení finančních prostředků například: zdravotnická záchranná služba - meziroční nárůst 68,9 %, odborné léčebné ústavy - meziroční nárůst 20,6 %, domácí zdravotní péče – meziroční nárůst 12,3 %, Specializovaná centra - meziroční nárůst 10 %. => LZE DNES FINANCOVAT A PACIENTŮM GARANTOVAT JEN DÍKY ÚSPORÁM Z LET 2007 a 2008

4 Cíle plánovaných opatření Ministerstvo zdravotnictví ČR chce: zajistit finanční stabilitu systému v roce 2009 i v případě zhoršení výběru pojistného, zajistit, aby zdravotnictví mělo v roce 2010 k dispozici vyšší objem zdrojů jako v roce 2009, zajistit stávající dostupnost zdravotní péče, zvýšit hospodárnost vynakládání finančních prostředků, ochránit práva pojištěnců, umožnit pružnou reakci zdravotních pojišťoven a státu na rychle a neočekávaně se měnící ekonomické podmínky, => proto připravilo návrh vhodných protikrizových opatření.

5 Původní návrh protikrizových opatření Léková politika urychlení příchodu generických léků na trh a snížení ceny 1. generika o 25 %, 2. generika o 10 %, zjednodušení probíhajících revizí úhrad s cílem jejich zrychlení (společné řízení, zkrácení lhůt), vyšší ochrana pacientů před doplatky (změna poměru mezi regulací cen a úhrad) automatické snížení cen všech léků o 5 % na 1 rok, Platba státu předsunutí navýšení již od poloviny 2009 namísto od 1. 1. 2010, Příjmová opatření posílení zdrojů základního fondu zdrav. pojištění na hrazení zdravotní péče přesunem části prostředků z fondu prevence a provozního fondu, posílení pravomocí pojišťoven při vymáhání pojistného, zpřesnění přerozdělování (očekávané zlepšení postavení VZP ČR), Zvýšený dohled státu nad zdravotními pojišťovnami přísnější podmínky pro vznik a fúzi zdravotních pojišťoven, jasnější pravidla hospodaření, zvýšení transparentnosti a rozšíření pokut za nedostatky v činnosti zdravotních pojišťoven, zakázat platby za přechod pojištěnce

6 Původní návrh

7 Jednání o protikrizových opatřeních ČSSD všechny návrhy vlády odmítla, nelze zajistit podporu v Poslanecké sněmovně nenašla se politická shoda => návrh nebyl předložen ke schválení vládě HROZÍ PLNÝ DOPAD KRIZE NA ZDRAVOTNICTVÍ A NA PACIENTY

8 Snaha o stabilizaci zdravotnictví Prosazení POUZE NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OPATŘENÍ prostřednictvím pozměňovacích návrhů v Senátu:  Pozměňovací návrh k zákonu č. 48/ 1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění Dohoda mezi zdravotními pojišťovnami a MZ o posílení zdrojů základního fondu zdrav. poj. na hrazení zdravotní péče přesunem části prostředků z fondu prevence a provozního fondu, tj. +1 mld. Kč v roce 2009 a + 1,5 mld. Kč v roce 2010 => Utažení opasků, posílení příjmů – 2,5 miliardy korun Nová nekonfliktní varianta na záchranu českého zdravotnictví a zamezení dopadů krize na pacienty

9 Nový kompromisní návrh – pozměňovací návrh k zákonu č. 48/1997 Sb. Zachování efektu regulačních poplatků zabránění dodatečných výdajů 7 miliard pro systém zdravotního pojištění Okamžitá úspora 2,5 - 3 miliard korun na lécích urychlení příchodu generických léků na trh a snížení ceny 1. generika o 25 %, 2. generika o 10 %, zjednodušení probíhajících revizí úhrad s cílem jejich zrychlení (společné řízení, zkrácení lhůt), automatické snížení cen všech léků o 5 %. => Modernizace očkování pro děti zahrnutí do úhrady očkování dětí proti pneumokokovým infekcím, sjednocení roztříštěné právní úpravy poskytování očkovacích látek proti chřipce, zařazení do úhrady dobrovolné přeočkování proti tuberkulóze.

10 Nerealizovaná opatření Léková politika zostření cenové regulace, možnost rozdělit balení léčiva, novelizace přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o skupinách léčiv. Platba státu navýšení platby již od 1.7.2009. Ochrana práv pojištěnců přesnější přerozdělování pojistného: rozšíření o ukazatel chronických nemocí Snížení administrativní zátěže plátců pojistného Posílení vymahatelnosti dlužného pojistného prodloužení doby promlčení, posílení kontrolních pravomocí zdravotních pojišťoven, zákaz platby za přechod pojištěnce,

11 Změny cen generických léků -dojde k automatickému snížení všech cen léků o 5 % do doby provedení nejbližší revize (tj. do jednoho roku) -cena prvního generika se sníží o 25 % proti původním 20 % -cena druhého generika se sníží o dalších 10 % => Přínos 2,5 – 3 miliardy

12 Celkový finanční přínos POSÍLENÍ základního fondu zdravotního pojištění ZP - 1 miliarda korun v roce 2009 a 1,5 miliardy korun v roce 2010 – 2,5 miliard úspory díky opatřením v lékové politice – minimálně 2,5 – 3 miliard korun v roce 2010, další úspory v následujících letech,

13 Celkový přínos Dodržení slibu modernizace očkování.

14 Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR: tel.: 224 972 166 e-mail: tis@mzcr.cz


Stáhnout ppt "Jak prosadit protikrizová opatření ve zdravotnictví? 16. června 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google