Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sebevražedné jednání V čem vidíte rozdíl mezi sebezabitím a sebevražedným jednáním ? Jaké typy sebevražedného jednání znáte ? Jaké jsou nejčastější příčiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sebevražedné jednání V čem vidíte rozdíl mezi sebezabitím a sebevražedným jednáním ? Jaké typy sebevražedného jednání znáte ? Jaké jsou nejčastější příčiny."— Transkript prezentace:

1

2 Sebevražedné jednání

3 V čem vidíte rozdíl mezi sebezabitím a sebevražedným jednáním ? Jaké typy sebevražedného jednání znáte ? Jaké jsou nejčastější příčiny sebevražedného jednání ?

4  Násilné jednání charakteristické úmyslem dobrovolně zničit svůj vlastní život  Potlačení pudu sebezáchovy v případě subjektivně dostatečně silného motivu -------------------------------------------------------- Úkol : Uveďte jiné poruchy pudů, které již znáte z obecné psychopatologie a uveďte, čím se projevují

5  Porucha pudu obživy – mentální anorexie, mentální bulimie a obezita  Porucha rodičovského pudu – týrání a svévolné opuštění dítěte  Porucha sexuálního pudu – sexuální deviace ( zoofilie, pedofilie, gerontofilie aj.)

6  Zničení vlastního života bez vědomého úmyslu zemřít ( jedinec není schopen reálně zvážit důsledky svého jednání – afekt, bludy, halucinace)  Sebezabití vynucené násilím – jedinec jedná proti své vůli, nechce zemřít ( rituály, sekty)  Sebeobětování – podstatou je svobodné a dobrovolné rozhodnutí obětovat vlastní život v zájmu aktuálně vyšší hodnoty, než je hodnota vlastního života

7  Medicínský přístup :  Duševní onemocnění  Závislost na alkoholu a drogách  Poruchy osobnosti

8  Sociologický přístup :  Egoistická sebevražda – nedostatek sociálních vazeb, pocity odcizení, sociální izolace  Anomická sebevražda – reakce na náhlou změnu mezilidského vztahu nebo společenské postavení  Altruistická sebevražda – reakce na sociální požadavky, které jedinec nedokáže splnit ( harakyry) ---------------------------------------------------------------------- Úkol : Uveďte sociologické faktory, které mohou být podle Vás příčinou suicidálního jednání.

9  Neuspokojivé vztahy ( osamělost, rozvod, nefunkční rodina, násilí v rodině, model sebevražedného jednání v rodině)  Ztráta vazeb a sociální otřesy ( migrace, emigrace, ztráta zaměstnání a společenského postavení)  Ekonomické faktory – krize, nezaměstnanost

10  Podle kognitivního stylu – rigidita, maladaptabilita  Podle emočního prožívání – deprese, zoufalství, pocity beznaděje ----------------------------------------------------------- Úkol : Barevně vyznačené termíny vysvětlete

11  Rigidita – nepružnost, setrvávání v aktuálním stavu  Maladaptabilita – nepřizpůsobivost novým podnětům a prostředí

12  Symbolická úroveň – jedinec o sebevraždě přemýšlí, někdy o ní mluví  Akceptace problému – úvahy o provedení sebevraždy  Uskutečnění úmyslu

13  Sebevražda jako cíl – život je pro daného jedince nesnesitelný, potřebuje se zbavit zátěže, uniká před problémem nebo má snahu něco získat – např. spasení)  Sebevražda jako prostředek – demonstrativní pokus, cílem je manipulace s druhými, jejich potrestání, pomsta

14  Bilanční – výsledek dlouhodobého působení subjektivně závažných motivů, uskutečněna po zralé rozumové úvaze, pečlivě připravena, ztráta smyslu života, dokonaná ( v současné době se hovoří i sebevraždě pojištěné)  Impulzivní – afektivní, náhlé rozhodnutí, není vážný úmysl zemřít, volání o pomoc  Skupinová – společné jednání více osob (sekty, rodiny)

15  Vyhledejte na internetu kazuistiku ve vztahu k tématu.  Určete o jaký typ sebevražedného jednání se jedná a na základě jakých znaků.

16  Děti – nebývá časté, problémy ve škole, v rodině, bez úvahy ( reklama)  Adolescenti – souvislost s hledáním vlastní identity ( neuspokojivé mezilidské vztahy, osobní problémy, nezdary, spíše u chlapců mezi 15. a 24.r.)  Střední věk – krize středního věku, osobní bilance, zdravotní stav, ztráta zaměstnání  Stáří – asi 10 krát častější než u středního věku, dokonané ( nemoc, penze, sociální izolace, ztráta sociálního postavení )

17  Sebevražedné jednání je charakterizováno úmyslem ……… zničit svůj vlastní život.  Sebezabití je dáno zničením vlastního života …… vědomého úmyslu zemřít.  Podle sociologického přístupu hovoříme o ……. sebevraždě, jestliže jedinec svým jednáním reagoval na změnu ve vztahu nebo společenském postavení.  Základní motivací k sebevražednému jednání je sebevražda jako …. nebo jako....  Dojde – li k sebevražednému jednání po rozumové úvaze, hovoříme o ……… sebevraždě.

18  Sebevražedné jednání je charakterizováno úmyslem dobrovolně zničit svůj vlastní život.  Sebezabití je dáno zničením vlastního života bez vědomého úmyslu zemřít.  Podle sociologického přístupu hovoříme o anomické sebevraždě, jestliže jedinec svým jednáním reagoval na změnu ve vztahu nebo společenském postavení.  Základní motivací k sebevražednému jednání je sebevražda jako cíl nebo jako prostředek.  Dojde – li k sebevražednému jednání po rozumové úvaze, hovoříme o bilanční sebevraždě.

19 Mezinárodní klasifikace nemocí- 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka.Psychiatrické centrum Bohnice. Vydání 1.,1992. ISBN 80-85121-37-9. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál Praha. Vydání 2., 2000. ISBN 80 7178-496-6.

20 Téma sady: Psychopatologie Vzdělávací oblast: Duševní a behaviorální poruchy Vzdělávací obor: Psychologie Tematický okruh: Sebevražedné jednání Anotace: Prezentace s cvičeními aktivizaci žáků. Materiál vysvětluje základní pojmy a vymezení ve vztahu k tématu. Autorka: Martina Abiadová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Sebevražedné jednání Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák chápe rozdíl mezi sebevražedným jednáním a sebezabitím. Vyvozuje motivaci sebevražedného jednání. Rozlišuje jednotlivé typy sebevražedného jednání. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčové termíny : sebevražda, sebezabití, anomická, egoistická, skupinová, altruistická a bilanční sebevražda Druh učebního materiálu: prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: 4. ročník střední odborné školy Typická věková skupina: 18-19 let

21 - Základem materiálu je prezentace využitelná jako osnova pro výklad či opakování výukového tématu. - Úvodní tematické otázky slouží k otevření diskuse se žáky. - Součástí prezentace jsou jednoduchá cvičení. - Cvičení jsou ve formě úkolů zaměřena na objasnění odborných termínů s využitím znalostí z obecné psychopatologie, jedno ze cvičení je uvedeno jako kazuistika. Vybraní žáci vyhledají na internetu případy suicidálního jednání a společně s ostatními žáky během další vyučovací hodiny vyhledají znaky pro určení typu sebevraždy. - Poslední cvičení je zaměřeno na zopakování a utvrzení základních znalostí tématu. Materiál je možné rozložit dle aktivity studentů do více vyučovacích hodin. Na daný materiál navazuje pracovní list. Materiál nahrazuje učebnici, která není v dostatečné formě pro žáky dostupná.


Stáhnout ppt "Sebevražedné jednání V čem vidíte rozdíl mezi sebezabitím a sebevražedným jednáním ? Jaké typy sebevražedného jednání znáte ? Jaké jsou nejčastější příčiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google