Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_7_1_7 Ing. Jan Voříšek  Ropa hýbe světem, na ropě jsou závislé celé národy, většina států bez ropy nemůže existovat. Co to vlastně ropa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_7_1_7 Ing. Jan Voříšek  Ropa hýbe světem, na ropě jsou závislé celé národy, většina států bez ropy nemůže existovat. Co to vlastně ropa."— Transkript prezentace:

1

2 VY_32_INOVACE_7_1_7 Ing. Jan Voříšek

3  Ropa hýbe světem, na ropě jsou závislé celé národy, většina států bez ropy nemůže existovat. Co to vlastně ropa je?  Ropa je hnědá až černá fosilní kapalina, která se vytvořila před mnoha miliony let rozkladem rostlinné a živočišné hmoty, zejména mořského původu.  Je tvořená směsí kapalných, pevných a plynných uhlovodíků s menším množstvím sloučenin kyslíku, dusíku, síry a vysokomolekulárních látek.

4  Složení ropy se může podle místa původu lišit, většinou se pohybuje v následujícím rozmezí:  Uhlík 84 – 87 %  Vodík 11 – 14 %  Kyslík, dusík, síra 2 – 3 %

5  Kde se ve světě nachází ropa?  Největší naleziště ropy se nacházejí v okolí Perského a Guinejského zálivu, Kaspického moře a v oblastech Severní a Střední Ameriky, Indonésie, Sahary a Sibiře.  Obr.1:

6  Jak už bylo řečeno, ropa se těží pomocí vrtů a to jak na souši, tak na moři. Na následujících obrázcích vidíte ukázky těžby ropy z počátku minulého století a ze současnosti.

7  Obr. 2: Ropné pole s mnoha věžemi na pobřeží Summerland, Kalifornie, cca 1915

8  Obr.3: Ropná plošina v Severním moři

9  Na následujícím obrázku vidíte schéma těžební věže:  Obr. 4: Schéma těžební věže.  1. Motor  2. Protiváha - závaží  3. Ojnice  4. Hlavní rameno  5. Hlava  6. Lano  7. Ústí vrtu  8. Ropovod  9. Betonový základ  10. Vnější plášť  11. Táhlice  12. Potrubí  13. Čerpadlo  14. Ventily  15. Ropné písky

10  A co Česká republika?  V České republice jsou malá ložiska na jižní Moravě v oblasti Hodonína u obcí Lubné,Ždánice, Dambořice a Hrušky a na severní Moravě v oblasti Ostravy u obcí Štranberk a Žukov.

11  V současné době operuje s vrty společnost Moravské naftové doly, a.s..  Obr.5: Koryčany - těžební středisko

12  A jak dostaneme ropu do zpracovatelských závodů?  Ropa se z ložisek těží pomocí ropných vrtů a doprava se po moři uskutečňuje pomocí tankerů a po souši pomocí ropovodů. Do České republiky vedou dva ropovody: z Ruska ropovod Družba a z Německa ropovod IKL (Ingolstadt-Kralupy-Litvínov).

13 Obr. 6: Ropovody v České republice

14  Bohužel při těžbě ropy dochází k haváriím a únik ropy do okolí způsobuje velmi vážné ekologické škody. Připomeňme si havárii ropné plošiny Deepwater Horizon britské firmy British Petroleum v Mexickém zálivu v roce 2010 nebo havárii tankeru Exxon Valdez v aljašském zálivu Prince Wiliama v r. 1989, kdy vyteklo 266tis. barelů ropy do moře.  Ukázka havárie

15  Zdroj informací:  McMURRY, John. Organická chemie. Vydání první. Vydalo Vysoké učení technické v Brně – nakl. VUTIUM, Brno, Počet stran ISBN (VUT v Brně).  VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. Třetí doplněné vydání. Vydalo SPN-pedagogické nakladatelství, a.s., Praha, Počet stran 368. ISBN  HONZA, Jaroslav, MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 2.díl. Druhé přepracované vydání. Vydalo Nakladatelství Olomouc, Počet stran 232. ISBN Obr. 1: Prokázané světové zásoby ropy z r Autor: Emilfaro,staženo Emilfaro Obr. 2: Ropné pole s mnoha věžemi na pobřeží Summerland, Kalifornie, cca Staženo: Obr. 3: Ropná plošina v Severním moři Staženo: , Autor: Erik Christensen

16 Obr. 4 Schéma těžební věže. Autor: WarX, staženo: Obr.5: Koryčany - těžební středisko _t%C4%9B%C5%BEebn%C3%AD_st%C5%99edisko.jpg Autor: P.matel, staženo Obr. 6: Ropovody v České republice Staženo:

17  Téma sady: Úvodní studium organické chemie  Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  Vzdělávací obor:Chemie  Tematický okruh:Organická chemie  Autor: Ing. Jan Voříšek  Rok vytvoření materiálu: 2012  Název materiálu: Ropa a její těžba.  Jazyk:čeština  Očekávaný výstup:Žák popíše, kde a jakým způsobem se ropa těží, jak se dopravuje a to i v souvislosti s Českou republikou.  Klíčová slova: organická chemie, ropa, těžba ropy, těžní věž, ropovod.  Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka  Cílová skupina:žák  Stupeň a typ vzdělávání:gymnaziální vzdělávání  Typická věková skupina: let   Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako výklad učiva na dané téma. V materiálu jsou začleněny otázky, které aktivizují žáky a umožňují žákům zamyšlení nad jednotlivými body tématu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_7_1_7 Ing. Jan Voříšek  Ropa hýbe světem, na ropě jsou závislé celé národy, většina států bez ropy nemůže existovat. Co to vlastně ropa."

Podobné prezentace


Reklamy Google