Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_13 Autor: Marcela Holíková Anotace: Tento výukový materiál slouží k výuce zeměpisu v deváté třídě na základní škole. Zeměpis –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo DUM: VY_32_INOVACE_13 Autor: Marcela Holíková Anotace: Tento výukový materiál slouží k výuce zeměpisu v deváté třídě na základní škole. Zeměpis –"— Transkript prezentace:

1 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_13 Autor: Marcela Holíková Anotace: Tento výukový materiál slouží k výuce zeměpisu v deváté třídě na základní škole. Zeměpis – vliv těžby na krajinu

2 Těžba nerostných surovin Její vliv na krajinu

3 Zdroj nerostných surovin  Zemská kůra.  Skupenství pevná, kapalná a plynná.  Těžba má vliv na krajinu.

4 Mechanická těžba  Povrchová – lomy  Podpovrchová - doly  Vrty

5 Povrchová těžba - lomy  Hnědé uhlí, pískovny  Prašné, hlučné prostředí, otřesy  Změna povrchu, zábor zemědělské půdy, odstranění domů, koryt vodních toků  Úniky plynných látek do ovzduší  Vápencové lomy v nejhodnotnějších přírodních oblastech

6 Podpovrchová těžba - doly  Více šetrná ke krajině  Vznik hlušin a hald  Odpady z úpraven uhlí a rud  Poklesy území  Samovznícení hald, znečištění ovzduší  Bezodtoká území

7 Těžba vrty  Únik ropy do moří  Znečištění povrchových a podzemních vod  Likvidace vrtných plošin  Likvidace zemního plynu hořením

8 Chemická těžba  Znečištění povrchových a podpovrchových vod  Při těžbě vychází surovina v upravené podobě  Zlato, sůl, uran

9 Najdi 9 nerostných surovin a způsobů těžby T R G L O M H U Z H Ú K M I W R L F D Ů L R Ý A A P R O P A Ř N T L T S G K G Š O Y P Í S E K Ě Ž N B V R T L P V Á P E N E C J

10 T R G L O M H U Z H Ú K M I W R L F D Ů L R Ý A A P R O P A Ř N T L T S G K G Š O Y P Í S E K Ě Ž N B V R T L P V Á P E N E C J

11 Rozhodni, co k sobě patří DŮLLOM VRT

12 V jakém skupenství se nalézají nerostné suroviny? KAPALNÁPLYNNÁPEVNÁ

13 Pomocí internetu zjisti, co znamená pojem „REKULTIVACE“ Znamená souhrn zásahů, které mají zahladit zásahy do krajiny. Způsobené těžbou nerostných surovin.

14 Vyhledej na mapě  Ostravskou pánev  Mosteckou pánev  Sokolovskou pánev  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_p %C3%A1nev http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_p %C3%A1nev http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_p %C3%A1nev  http://cs.wikipedia.org/wiki/Mosteck%C3%A1_p %C3%A1nev http://cs.wikipedia.org/wiki/Mosteck%C3%A1_p %C3%A1nev http://cs.wikipedia.org/wiki/Mosteck%C3%A1_p %C3%A1nev  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolovsk%C3%A1_ p%C3%A1nev http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolovsk%C3%A1_ p%C3%A1nev http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolovsk%C3%A1_ p%C3%A1nev

15 Použité zdroje 1. 1.Mikołaj Kirschke. Marble extraction near Orosei.JPG [online]. 6. 10. 2007, 21:33. [cit.18.4.2011]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marble_extraction_near_Orosei.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marble_extraction_near_Orosei.JPG 2. 2.Wikimedia Commons. FOLD OPEN PIPE.JPG [online]. 3. 6. 2006, 19:20. [cit.18.4.2011]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FOLD_OPEN_PIPE.JPG#filehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FOLD_OPEN_PIPE.JPG#file 3. 3.Petr Sporer. Focul viu1.jpg [online]. 21. 8. 2007, 12:57. [cit.18.4.2011]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Focul_viu1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Focul_viu1.jpg 4. 4.Didier Descouens. Or Venezuela.jpg [online]. 9. 3. 2011, 16:58. [cit.18.4.2011]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Or_Venezuela.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Or_Venezuela.jpg


Stáhnout ppt "Číslo DUM: VY_32_INOVACE_13 Autor: Marcela Holíková Anotace: Tento výukový materiál slouží k výuce zeměpisu v deváté třídě na základní škole. Zeměpis –"

Podobné prezentace


Reklamy Google