Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Stezka pro vlčata a světlušky STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Stezka pro vlčata a světlušky STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY."— Transkript prezentace:

1 1 Stezka pro vlčata a světlušky STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

2 2 Z čeho vychází výchovný program Musí vést k našim výchovným cílům Musí být v souladu se skautskými hodnotami. Musí dnešní děti bavit  Ryby je nutné lovit na to, co chutná rybám, a ne na to, co chutná rybáři (B.P.) Musí být využita skautská metoda - osvědčený a účinný způsob dosahování našich cílů  Děti v oddíle průměrně tráví 5% svého času. Abychom je mohli pozitivně ovlivnit, musíme tento čas využít maximálně efektivně. STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

3 3 Nový program je návratem ke kořenům... Všechny základy skautingu zůstávají v novém programu zachovány:  Poslání Junáka (k čemu program vede)  Principy (k jakým hodnotám má program vychovávat)  Skautská metoda (jak program děláme) Je nutné věnovat jim velkou pozornost, protože se ukazují jako nejasné velké části činovníků v Junáku STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

4 4... a přizpůsobením prostředků dnešní době Dnešní doba a dnešní děti jsou jiní než v době našeho dětství Baví je jiné věci, mají jiné zájmy, společnost a technika je výrazně dále Prostředky k dosahování výchovných cílů musí na změnu reagovat a vždy být takové, aby byly pro děti zajímavé a lákavé V době vzniku skautingu bylo hodně moderní a nezvyklé táboření v přírodě, používání morseovky a další programové prvky zavedené B.P. a A.B.S. STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

5 5 Konkrétně to např. znamená Nové stezky a odborky Jasné definování výchovných cílů, ke kterým naše programy směřují Nová podoba časopisů (atraktivnější, některé na Internetu) Změna v rozdělení výchovných kategorií Podpora fungování základních věcí ze skautské metody a další STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

6 6 Klíčové teze stezky Stezka je prostředek k dosahování výchovných cílů Stezka je hlavní průvodce na cestě osobního rozvoje Stezka motivuje k osobnímu rozvoji Stezka obsahuje program zajímavý pro dnešní děti Stezka má atraktivní a srozumitelnou formu STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

7 7 Jednotlivé stupně stezky Nováček (každý nově příchozí, vyhýbáme se slovu zkouška) Tři stupně:  1. stupeň – orientačně 2. třída (7 – 8 let)  2. stupeň – orientačně 3. třída (8 – 9 let)  3. stupeň – orientačně 4. třída (9 – 10 let) Nováčci dostanou stezku příslušnou jejich věku, jakou rozhoduje vůdce (záleží na jeho citlivém přístupu) Vždy lze plnit jen jeden stupeň STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

8 8 Podoba aktivit  Aktivity stezky zaměřeny na rozvoj a snahu o zlepšení konkrétních výchovných cílů  Aktivity vycházejí z kompetencí a byly vytvářeny vzhledem k věku vlčat a světlušek s uvažováním návaznosti ve skautské stezce Další úkoly jsou rovnou činností, kterou je třeba splnit, např. „Nakreslím nebo vyrobím model nejzajímavější památky v místě mého bydliště.“ Úkoly ve stezce vlčat jsou shodné s úkoly ve stezce světlušek (dochází jen k drobným změnám ve formulaci úkolů kvůli symbolickému rámci) STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

9 9 Výběr a potvrzování aktivit S přibývajícím věkem se zvětšuje možnost vybírat si z více aktivit (v prvním stupni téměř není, ve třetím již ano) Postupné zapojování do rozhodování o svém osobním rozvoji, příprava na skautskou stezku Aktivity uznává převážně vedení oddílu, dále i rodina a šestka O dokončení stupně rozhoduje vůdce / vůdkyně Jakmile si myslí, že má úkol splněný, označí si to ve stezce a jde si za potvrzením od vedoucího Dokončení úkolu znázorněno vybarvením symbolu u úkolu (stopa nebo lucernička) STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

10 10 Výběr a potvrzování aktivit STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY rodina Velká světluška /Akéla šestka Označení vlčetem / světlušek o Potvrzení vedoucím

11 11 Symbolický rámec Rozdílný symbolický rámec pro vlčata a světlušky  Světlušky: Kouzelná lucerna  Vlčata: Kniha džunglí Symbolický rámec se prolíná celou stezkou Příběhem provází průvodce (Mauglí nebo Lucinka) Každá oblast má svého patrona STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

12 12 Symbolický rámec – vlčata Příběhem u vlčat zůstává Kniha Džunglí Zpracování formou komiksů a příběhů Kousek příběhu na začátku každé oblasti (vazba na aktivity) Průvodcem vlčat je Mauglí Patroni oblastí jsou jednotlivé postavy z Knihy Džunglí Baghíra – Co umím a znám Balú – Kdo jsem Šedák – Můj kamarád Rakša – Můj domov Číl – Svět okolo nás Ká – Příroda kolem nás STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

13 13 Symbolický rámec – světlušky Základní inspirací je příběh Kouzelná lucerna od Radka Kučery Příběh Kouzelná lucerna vypráví o malé dívce Lucince, která tráví prázdniny na mlýně u svého dědečka. Ten ji vypráví o lucerně, kterou kdysi získala její praprababička za záchranu topícího se mravenečka. Díky lucerně je možné stát se světluškou a rozumět řeči světlušek. Lucince se podaří Kouzelnou lucernu najít a dostat se tak do světa světlušek. S nimi pak každý večer zažívá mnoho zajímavých příhod. Přes den plní své povinnosti (pomáhá dědovi, uklízí,…)‏ STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

14 14 Symbolický rámec – světlušky Na základě inspirace příběhem Kouzelná lucerna byl zpracován zcela nový příběh tak, aby odpovídal potřebám použití jako symbolického rámce světlušek V novém příběhu je doplněno více postav (vč. negativních), více děje, vyprávění nahrazeno reálným dějem Myslíme si, že světlušky a jejich vedoucí by mohly být finální podobou velice příjemně překvapeni Děj se odehrává během tří prázdnin (pro každý stupeň jedny) Proti světluškám bojují tvorové z Jeskyně, kteří mají strach ze světla, které Lucinka nese Příklady postav: Jitřenka, Krák, Jedmila, bludička Vějička, Šouralka,... STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

15 15 Symbolický rámec – světlušky Zpracování formou komiksů a příběhů Kousek příběhu na začátku každé oblasti Vazby na příběh na různých místech (u úkolů) Průvodkyní světlušek je Lucinka Patronkami oblastí jsou jednotlivé světlušky  Hbituška – Co umím a znám  Hloubalka – Kdo jsem  Věruška – Můj kamarád  Zlatuška – Můj domov  Zvídalka – Svět okolo nás  Mechůvka – Příroda kolem nás STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

16 16 Ukázky ze stezky světlušek STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

17 17 Ukázky ze stezky vlčat STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

18 18 Cílem je, aby se dítě co nejrychleji sžilo s oddílem, cítilo se v něm jako doma a chtělo pokračovat dál Jde především o poznání oddílu a úvod do skautingu Hlavní části Nováčka: můj oddíl moje šestka slib, zákon, heslo skautská symbolika … Nováček STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

19 19 Ukázka Nováčka (vlčata) STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

20 20 Ukázka Nováčka (světlušky) STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

21 21 Vodní vlčata a světlušky Příběh o Čolkovi a Žabce Použitelný i pro nevodáky (jiný symbolický rámec, koeduk.) Samostatná varianta stezky s jiným symbolickým rámcem a doplněnými vodáckými úkoly STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

22 22 Testování a vydání Vydání experimentální stezky na začátku roku 2009  je možné je stáhnout z webu a v omezeném množství i zakoupit Testování v průběhu ledna až srpen 2009 v cca 30 testovacích oddílech z celé ČR  Setkání testovacích oddílů v září 2009 ( 30 vedoucích, 43 dětí, 23 oddílů Vydání finální stezky v červnu 2010  Po zkušenostech ze skautské stezky bez silné propagace těsně po vydání (semináře na ZVaS a kurzech, možno zakoupit…)  Na podzim 2010 zaslání do oddílů STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

23 23 Finální stezka vs. experiment 1 Koncepce stezky je velice podobná experimentální Úprava konkrétních aktivit na základě intenzivního připomínkování Sepsání nového příběhu inspirovaného Kouzelnou lucernou Změna uspořádání (formát A5, pro každý stupeň a každé pohlaví jeden sešit) Zlepšení přehlednosti (oddělení aktivit od symbolického rámce, zvýraznění jednotl. úkolů …) Zjednodušení zaznamenávání, vybarvování a vyplňování (aktivitu potvrzuje jedna osoba, vybarvování při splnění aktivity, větší prostor na obrázky…) STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

24 24 Finální stezka vs. experiment 2 Změna ilustrátorů (rozdílní pro vlčata a světlušky a zřejmě i pro jednotlivé stupně) Rozdílná práce s textem a grafikou pro jednotlivé stupně (mladší = větší text, příběhy formou komiksu…) Doplnění doprovodných textů (znění slibu, zákona, návaznost mezi stupni…) Doplnění motivačních prvků (nálepky, záznamová pole, prestižní zkoušky, doplňovačky…) Názvy stupňů (s podtitulem „X. stupeň stezky / cestičky…“):  Vlčata: Mauglí mezi vlky, Mauglí v džungli, Mauglí mezi lidmi  Světlušky: Hvězdná lucerna, Měsíční lucerna, Sluneční lucerna STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

25 25 Finální nováček vs. experiment Koncepce Nováčka je velice podobná experimentální verzi Úprava konkrétních aktivit na základě intenzivního připomínkování Zmenšení množství textu (vypuštění dlouhých jednolitých textu, větší práce s komiksy, vypuštění přebytečných informací…) Použití většího množství obrázků, komiksů a dalších čitelnějších forem pro menší děti Vypuštění některých bodů (výroba ručního papíru…) Doplnění některých bodů (patroni vlčat a světlušek…) Vypíchnutí úkolů, které je potřeba splnit / ověřit (nováčkovská) Změna pořadí stránek (na začátku o šestce a oddílu, dále o skautingu atd.) STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

26 26 Motivační prvky Nášivky k označení splněných stupňů Nálepky za splnění jednotlivých úkolů stezky Odměny za splněné stupně Prestižní zkoušky po dokončených stupních STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

27 27 Nášivky Jedná se o samostatné nášivky, na kterých je lucerna/stopa v barvě příslušného stupně Tvar oválu, umístění na pravou kapsu kroje Nášivka nebude vytvářet celek (jako u skautů), předchozí stupně se nebudou odpárávat – nášivky budou postupně přibývat Získání nášivky při ukončení plnění stupně STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

28 28 Nálepky a odměny Za každý úkol ve stezce malá nálepka, která je součástí stezky Z nálepek sestavování obrázku za odměnu Různé formy nálepek pro jednotlivé stupně světluška/vlče by mělo po splnění stupně kromě nášivky získat i jinou hmatatelnou odměnu Návrhy odměn - dřevěná placka na batoh, kožený přívěsek na klíče, malý plyšák, náramek, hrneček s výjevem, přívěšek na krk, polštář, puzzle… (s výjevem ze symbolického rámce) STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

29 29 Nálepky 1. stupeň světlušky STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

30 30 Nálepky 2.stupeň vlčata STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

31 31 Nálepky 3. stupeň světlušky STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

32 32 Prestižní zkoušky Po splnění každého stupně by děti měly mít možnost získat i tzv. zážitkovou odměnu, tzv. prestižní zkoušku. V řeči stezky by se měly tyto zkoušky nazývat „Zkoušky džungle“ a „Nástrahy jeskyně“. Jedná se o rozšíření současných „tesáků a kapek rosy“ a měly by plnit obdobnou funkci jako výzvy u programu pro skautský věk 1. stupeň: Život bez světla (Hodinová procházka poslepu za ruku s vůdcem) 2. stupeň: Noc v lese/ v džungli (Přespání pod širákem) 3. stupeň: Tři kapky rosy / Tři bílé tesáky STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

33 33 Zavádění programu Zavedení nového programu do praxe je stejně důležité jako jeho vytvoření Pokud vytvoříme perfektní nové stezky, ale nikdo je nebude používat (nebude chtít, nebude umět, nebude vědět), tak se naše práce nedostane k dětem a byla zbytečná Je tedy podpořit maximálně rozšířit nové stezky do co nejvíce smeček a rojů v republice:  1. Dostat novou stezku ke smečkám a rojům (aby o ní věděly a chtěly na ni přejít)  2. Zavést novou stezku do oddílů (aby na ni přešly a začaly ji v oddíle používat)  3. Udržet novou stezku v oddílech (aby v oddíle zůstala a nebyl to jen výkřik) Nástroje: semináře, prezentace, školení, propagace, dokončení všech potřebných doplňků ke stezkám STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY

34 34 Zavádění v rojích/smečkách Seznámení se se stezkou a pravidly  Formou seminář e nebo přečtení minimetodikyminimetodiky Seznámení se s aktivitami  Soubor Excel s výpisem jednotlivých aktivit Soubor Excel s výpisem jednotlivých aktivit Symbolický rámec  Zkrácené verze či knižní podoba Využití dostupné podpory  Programový web www.skaut.cz/program, časopisywww.skaut.cz/program  Připravuje se: přehled splněných aktivit na nástěnku, informace pro rodiče, přehled úkolů pro vedoucí…  Poradní skála, seminář ke stezce ve vašem regionu STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY


Stáhnout ppt "1 Stezka pro vlčata a světlušky STEZKA PRO VLČATA A SVĚTLUŠKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google