Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ GRAMOTNOST Peníze a finanční trh 3. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ GRAMOTNOST Peníze a finanční trh 3. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Peníze a finanční trh 3

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI-2-16-17_Penize-a-financni-trh-3_Smenky Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: II. Datum tvorby: 01.06.2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková

3 Peníze a finanční trh 2 ? Klíčová slova Směnka, akcept, směnka vlastní, směnka cizí

4 Základní pojmy Akcept směny – přijetí cizí směnky k proplacení Aval – směnečný rukojmí, je ručitelem za směnky Indosament - Rubopis – převádí se jím směnka na indosatáře, je možný pouze u směnky na řad Indosant – osoba, která převádí na někoho jiného (indosatáře) práva ze směnky, uskutečňuje se rubopisem Indosatář – osoba, na kterou se indosant převádí rubopisem (indosamentem) Remitent – osoba, v jejíž prospěch je směnka vystavena, ten, komu se má ze směnky platit Směnka – CP, obsahuje bezpodmínečný závazek výstavce zaplatit stanovenou částku v určitou dobu na určitém místě, a který dává majiteli směnky právo vyžadovat směnkou toto plnění

5 Směnka Směnka musí obsahovat podstatné náležitosti, ale může být sepsána např. na ubrousek v restauraci. Směnka cizí, trata – příkaz, který dává výstavce směnky (trasant) směnečníkovi (trasátovi), aby za směnku zaplatil remitentovi Směnka vlastní – bezpodmínečný závazek (slib) výstavce (trasanta) zaplatit osobě ve směnce uvedené (remitentovi) v určené době a na určeném místě směnečnou sumu. Upraveno dle Zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový

6 Náležitosti směnky Směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny vyjádřené v jazyku, v kterém je listina sepsána (nestačí nadpis); 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka); 4. údaj splatnosti; 5. údaj místa, kde má být placeno; 6. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; 7. datum a místo vystavení směnky; 8. podpis výstavce a jeho adresa.

7 Údaj o splatnosti Čtyři způsoby: 1. Na viděnou (vistasměnka) – při předložení 2. Na určitý čas po viděné – lhůtní vistasměnka 3. Na určitý čas po vystavení směnky, např. 30 dní – datosměnka 4. Na určitý konkrétní den – směnka fixní

8 Údaj o splatnosti Vistasměnka – směnka na viděnou, vyjadřuje se např. slovy: „Za tuto směnku zaplatím při předložení…“ (do 1 roku od data vystavení, výstavce může měnit) Lhůtní vistasměnka - vyjadřuje se např. slovy: „Za tuto směnku zaplatím pět dnů po viděné …“ (do 1 roku od data vystavení, výstavce může stanovit) Datosměnka - vyjadřuje se např. slovy: „Za tuto směnku zaplatím deset dnů po vystavení …“ (minimálně lhůta jednodenní, tj. splatná den po vystavení, anebo maximální lhůta není stanovena) Fixní směnka - lhůta splatnosti např. 1.6.2013, první čtvrtek v červnu roku 2013, na Silvestra 2013

9 Druhy směnek směnky vlastní - upravují vztah mezi dvěma subjekty: věřitel (remitent) dlužník - výstavcem směnky (trasant). Výstavce směnky dává vystavením směnky písemný slib uhrazení směnečné sumy majiteli směnky. směnky cizí - upravují vztah mezi třemi subjekty: výstavce (trasant), který je v dlužnické pozici vůči věřiteli, Věřitel (remitent), směnečník (trasát). Výstavce směnky vystavením směnky přikazuje třetí osobě - směnečníkovi, který je tímto vázán uhradit dlužnou částku věřiteli (remitentovi). U standardní směnky cizí máme tedy tři subjekty (nikoliv dva jako u směnky vlastní).

10 Použití směnky Směnka může sloužit jako: 1. zástava při jiných typech úvěru, 2. směnkou můžeme ručit určitou obchodní transakci, 4. směnka se dá využít jako platidlo, 5. směnky jsou jedním z cizích zdrojů krátkodobého financování firmy, 6. směnka je využívána při úvěrech. Po zaplacení směnky má být opatřena doložkou „zaplaceno dne“ a podpisem, napsanou přímo na směnce. Směnečná suma nesmí být splácena ve splátkách.

11 Praktické cvičení  Popište náležitosti směnky cizí.  Jakým způsobem může být stanovena splatnost fixní směnky?  Co je to akcept směnky?  Co je to směnka?  Kdo je to remitent?  Není-li ve směnce udáno místo vystavení, platí, … http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-191-1950-sb- zakon-smenecny-a-sekovy/cele-zneni/

12 Anotace: Prezentace obsahuje výklad platebního styku pomocí směnek,žáci rozlišují směnku vlastní a cizí, lhůty splatnosti. Určeno k výkladu do hodiny a k praktickému procvičení učiva. Použité zdroje: ING. PETRA NAVRÁTILOVÁ. Finanční gramotnost. Praha: Ikar Praha, 1995. ISBN 978-80-7402-107-7. ING. PETRA NAVRÁTILOVÁ. Finanční gramotnost. Praha: Ikar Praha, 1995. ISBN 978-80-7402-106-0. OBCHODNÍ AKADEMIE, Mohelnice. Ekonomické kompetence v občanském životě. ISBN CZ.1.07/1.1.04/02.0139. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "FINANČNÍ GRAMOTNOST Peníze a finanční trh 3. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228."

Podobné prezentace


Reklamy Google