Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné sbírky: co jimi je a není 7. dubna 2014. 1 © 2014 KPMG Legal, s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné sbírky: co jimi je a není 7. dubna 2014. 1 © 2014 KPMG Legal, s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm."— Transkript prezentace:

1 Veřejné sbírky: co jimi je a není 7. dubna 2014

2 1 © 2014 KPMG Legal, s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Co je veřejná sbírka Zákon č. 117/2001 Sb. „získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí“  pouze právnická osoba – se sídlem v ČR nebo se sídlem v EU, EHP nebo Švýcarska, má-li v ČR organizační složku  včetně obcí, krajů a městských částí (v Praze)

3 2 © 2014 KPMG Legal, s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Podmínky veřejné sbérky 1. peněžité prostředky nikoliv věcné dary (oblečení, zdravotnické potřeby, potraviny)

4 3 © 2014 KPMG Legal, s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Podmínky veřejné sbírky 2. předem neurčený okruh přispěvatelů  okruh není předem znán  přístup ke sbírce musí mít nejširší veřejnost – i budova přístupná veřejnosti (to ale neznamená, že v budově přístupné všem bez omezení)  neurčitý okruh přispěvatelů nikoliv oslovených – tj. veřejná sbírka je i zasílání složenek, direct mailing  neexistuje-li zvláštní vztah mezi pořadatelem sbírky a osloveným, na jehož základě dochází k poskytnutí příspěvků, neboli i relativně konkrétní oslovení (studentů jedné vysoké školy, klientů banky) je veř. sbírkou, neboť není předem zřejmé, kdo přispěje

5 4 © 2014 KPMG Legal, s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Podmínky veřejné sbírky 3. veřejně prospěšný účel (předem stanovený)  prospěch v širším společenském zájmu.  celospolečensky uznávané hodnoty – zdraví, ochrana životního prostředí, pomoc v nouzi.  prospěch i jedné osoby (nemocné dítě)

6 5 © 2014 KPMG Legal, s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Jakou může mít formu a) na zvláštním bankovním účtu zřízeném pro účel sbírky, b) sběracími listinami, c) pokladničkami, d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně, e) prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, f) dárcovskými textovými zprávami, nebo g) složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.

7 6 © 2014 KPMG Legal, s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Co sbírkou není? shromažďování peněžních prostředků politickými stranami, hnutí, spolky, svazy, odborové organizace; církvemi a náboženskými společnostmi k církevním a náboženským účelům, v prostorách kostelů, motliteben a podobných prostorách crowdfunding

8 7 © 2014 KPMG Legal, s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Crowdfunding Jak to vlastně funguje?  nejen dobročinné a charitativní projekty ale i umělecké a celospolečensky aktuální projekty a realizace – hudební alba, koncerty, počítačové hry, veřejně prospěšné stavby  široká veřejnost je oslovena pomocí internetu → možnost přispět různě vysokými částkami  protiplnění za příspěvek – reklamní předmět, vstupenka → proto crowdfunding není veřejnou sbírkou

9 8 © 2014 KPMG Legal, s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Sankce za neohlášení sbírky  Až 500 000 Kč za konání sbírky bez oznámení.  Nerozhodne-li příslušný krajský úřad, že sbírku konat nelze, platí, že je zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení o konání ← je-li zahájena nebo propagována dříve – pokuta až 300 000 Kč.  je-li konána po uplynutí lhůty, na níž byla osvědčena – až 500 000 Kč

10 Děkuji za pozornost Eva Haisová

11 © 2014 KPMG Legal, s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Stáhnout ppt "Veřejné sbírky: co jimi je a není 7. dubna 2014. 1 © 2014 KPMG Legal, s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm."

Podobné prezentace


Reklamy Google