Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CATERING Catering – je z hlediska rezortu obrany definován jako zabezpečení smluvního stravování mimorezortním dodavatelem v objektu MO. V obecné rovině.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CATERING Catering – je z hlediska rezortu obrany definován jako zabezpečení smluvního stravování mimorezortním dodavatelem v objektu MO. V obecné rovině."— Transkript prezentace:

1

2 CATERING Catering – je z hlediska rezortu obrany definován jako zabezpečení smluvního stravování mimorezortním dodavatelem v objektu MO. V obecné rovině je to smluvní zabezpečení stravování jiným subjektem.

3 Zajištění nejvyšších standardů stravovacích služeb; Poskytování široké nabídky připravovaných jídel; Provozování doplňkových služeb; Možnost bezobjednávkového systému odběru hotové stravy, který ve vojenských stravovacích zařízeních nelze aplikovat; Přenášení odpovědnosti za dodržování hygienických zásad při veřejném stravování z útvaru na cateringovou firmu; Catering umožňuje

4  Vlastní strávníci, tzn. současní i bývalí zaměstnanci ve služebním nebo pracovním poměru k Objednateli, přidělených do logistické péče k danému stravovacímu zařízení;  Cizí strávníci, tzn. současní zaměstnanci ve služebním nebo pracovním poměru k Objednateli na služební nebo pracovní cestě, a ostatní občané na základě povolení Objednatele; Formou cateringu stravujeme

5  Vlastní strávníci - naturální stravování a bezplatný odběr stravy, tzn. letci, výkonní výsadkáři, vojáci z povolání, vykonávající nepřetržitou službu nebo vojenský výcvik dle novelizované vyhlášky MO č. 266/1999 Sb., dle vyhlášky MO č. 272/1999 Sb., vojáci v záloze, povolaní na vojenské cvičení a žáci vojenských středních škol podle vyhlášky č. 105/2008 Sb. Formou cateringu stravujeme

6 o Příprava a výdej stravy – ve stávajících kuchyňských blocích útvarů/zařízení; o Dovoz a výdej stravy na odloučených pracovištích; o Výdej studené stravy náhradou za teplou stravu; o Doplňkový prodej (zeleninové nebo ovocné saláty, sušenky, cukrovinky, nápoje, mražené výrobky) v prostorech jídelen; Rozsah stravování formou cateringu

7 o Možnost výběru přesně vymezeného počtu druhů snídaní, obědů nebo večeří; o Stravování v pracovní dny nebo ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, podle požadavků útvarů (zařízení); o Zajištění zásob potravin pro zvláštní případy plněné útvarem (zařízením); Rozsah stravování formou cateringu

8 Likvidace KO a ZJ Cateringová firmaČástka (Kč) ARAMARK s.r.o.319 410,00 Eurogastro catering s.r.o.190 000,00 Sodexo s.r.o.0,00 GTH CATERING a.s.10 800,00 ARTER - Cateringový servis s.r.o.20 400,00 VLRZ Praha176 560,00 VLRZ Vyškov18 798,25 C E L K E M735 968

9 Nákup DP a SM Cateringová firmaČástka (Kč) ARAMARK s.r.o.351 238 Eurogastro catering s.r.o.257 000 Sodexo s.r.o.6 000 GTH CATERING a.s.0 ARTER - Cateringový servis s.r.o.46 000 VLRZ Praha500 762 VLRZ Vyškov887 692 C E L K E M2 048 692

10 Náklady na běžnou údržbu Cateringová firmaČástka (Kč) ARAMARK s.r.o.44 300 Eurogastro catering s.r.o.160 000 Sodexo s.r.o.16 698 GTH CATERING a.s.9 000 ARTER - Cateringový servis s.r.o.148 000 VLRZ Praha471 404 VLRZ Vyškov325 406 C E L K E M1 174 808

11 Vydaná hlavní jídla za období 2007 - 2013

12 Náklady cateringu na 1 HJ za období 2007 - 2013

13 Porovnáním nákladů na ZS vychází jako nejlevnější forma stravování stravovací poukázky. Z hlediska zabezpečení přípravy teplé stravy ve vlastním stravovacím zařízení se ukazuje jako nejlevnější ze tří forem zabezpečení stravování (catering, VSZ, VLRZ) forma cateringu a ostatní smluvní stravování. Z hlediska podmínek jednotlivých útvarů a zařízení při zabezpečení přípravy teplé stravy a z provozních důvodů, není realizovatelná tato forma stravování u všech VÚ/VZ rezortu MO. Catering - závěr

14 Z pohledu služby zabezpečující stravování, přispívá catering k vyšší úrovni stravování, kvalitě a rozmanitosti poskytované služby a ke snižování nákladů na jednu stravní dávku. Nedostatkem v PSl jsou časté změny v obsazenosti funkcionářů odpovídající za oblast stravování u vojenských útvarů (zařízení), jejich nedůsledná kontrolní činnost a vyžadování plnění ustanovení smlouvy z důvodu slabé znalosti problematiky proviantní služby a smlouvy. Catering - závěr

15  Jídelní lístek;  Rozpis cen připravovaných jídel;  Monitorované potraviny v AČR, doplňková jídla a nápoje;  Porovnání spotřeby potravin s náležitostí stravného;  Fakturace, včetně předepsaných příloh;  Účast na besedách o stravování;  Receptury;  Ošetřování VKZ, čistota a pořádek; KoČi u cateringu

16 Jídelní lístek

17 Rozpis cen připravovaných jídel

18 Provozovatel bude k nákupu surovin pro poskytování Služby dle této Smlouvy využívat druhy surovin, které jsou uvedeny v Ceníku monitorovaných potravin AČR, a to minimálně při nákupu 60 % finančního objemu nakupovaných potravin v daném měsíci, bez zeleniny, ovoce, lahůdek a potravin pro doplňkový prodej. Provozovatel účtuje strávníkům cenu doplňkových jídel a nápojů ve výši pořizovacích cen. Na cenu doplňkových jídel a nápojů Objednatel Provozovateli ani Strávníkům nehradí žádnou částku. Monitorované potraviny, doplňková jídla a nápoje

19 Porovnání SP s NS

20 Zde požadujeme vedle zákonných údajů i přiložení podkladů měsíčního vyúčtování (KoČi). Podklady měsíčního vyúčtování:  Rozdělení podle náležitostí na suroviny pro přípravu jednotlivých dávek;  Rozdělení po druzích jednotlivých dávek stravy;  Rozdělení po kategoriích strávníků;  Jídelní lístek na všechny kalendářní týdny uplynulého kalendářního měsíce;  Rozpis cen připravovaných jídel, porovnání spotřeby potravin s náležitostí stravného, výdejka surovin; Fakturace

21 Cíl besed o stravování:  Každý strávník na základě jídelního lístku a rozpisu cen připravovaných jídel může provádět kontrolu množství stravy a cenu jednotlivých surovin;  Na základě těchto podkladů má potom beseda o stravování vyšší úroveň a vede k neustálému zkvalitňování služeb cateringu; Dle smlouvy se provozovatel účastní minimálně 1x měsíčně besedy o stravování organizované zástupcem objednatele, nebo jím pověřeným pracovníkem; Účast na besedách o stravování

22 Receptury

23 Používat a ošetřovat dlouhodobý hmotný majetek a spotřební materiál (potřebný počet kuchyňského a jídelního nádobí, podnosů a příborů, nábytku a dalšího kuchyňského a jídelního materiálu), jež mu poskytne zástupce objednatele, s péčí řádného hospodáře. Po ukončení plnění dle této Smlouvy je provozovatel povinen vrátit zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických uvedený materiál ve stejných počtech, v jakých je přebral při zahájení plnění smlouvy, a to s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Ošetřování VKZ, čistota a pořádek

24 Při poskytování služby dle smlouvy provádět zajišťování čistoty používaného zařízení kuchyně, nádobí a příborů, úklidu kuchyně i jídelny tak, aby byla zajištěna vysoká kultura stolování. Ošetřování VKZ, čistota a pořádek

25  Zápis do KKC (konkrétně, ne obecný blábol);  Základní prvek kontroly musí být ze strany VÚ/VZ;  Vážení velikostí porcí masa;  Inventarizace majetku (doplnění majetku, odpis JN);  Umisťování věcí a zařízení bez souhlasu velitele do objektu;  Osvědčení k provozu VSZ;  Gramáž surovin receptura výdejka JL; Co VÚ/VZ neprovádějí:

26  ISL;  Protokol na předání a převzetí prostorů objektu, včetně majetku při ukončení smlouvy;  Porovnání spotřeby potravin s náležitostí stravného je předkládáno bez DPH;  Využívání objektu;  Alkoholické nápoje;  Výdejny;  Pojistná smlouva; Co VÚ/VZ neprovádějí

27 NV 68 MO ze dne 19. června 2013:  FIS > uložiště > informační systémy > finanční informační systém > subsystém PAP > vzory specifikací > specifikace majetku nabývaného centrálním způsobem: 1 vzor titulního listu specifikace majetku 2 vzor textové části specifikace 3 vzor komoditní a obecné části specifikace – běžné výdaje.xls  Termín předkládání specifikace: čl. 3 Specifikace

28 Titulní list specifikace

29 Nebylo vyplněno:  Název, PVS, cíl, číslo akce Bylo vyplněno špatně:  2.9  Objem FP  ČPP  Komise  Požadavky  Podpis Textová část specifikace

30 Komoditní a obecná část specifikace 2014

31 Případné dotazy ? ? ? Závěr


Stáhnout ppt "CATERING Catering – je z hlediska rezortu obrany definován jako zabezpečení smluvního stravování mimorezortním dodavatelem v objektu MO. V obecné rovině."

Podobné prezentace


Reklamy Google