Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FHS proděkanka pro celoživotní vzdělávání a praxe FHS Anna KRÁTKÁ – tel.: +420 57 603 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FHS proděkanka pro celoživotní vzdělávání a praxe FHS Anna KRÁTKÁ – tel.: +420 57 603 2012."— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FHS proděkanka pro celoživotní vzdělávání a praxe FHS Anna KRÁTKÁ – e-mail: kratka@fhs.utb.cz,kratka@fhs.utb.cz tel.: +420 57 603 2012 mobil: +420 725 508 554 Setkání zaměstnanců FHS dne 7. září 2012

2 OBLAST PŮSOBNOSTI Celoživotní vzdělávání Univerzita třetího věku Odborné praxe studentů Dobrovolnická činnost Prorektor pro sociální záležitosti: doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Setkání zaměstnanců FHS dne 7. září 2012

3 OBLAST CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programy celoživotního vzdělávání se na FHS řídí Řádem celoživotního vzdělávání UTB ze dne 4.11.2010 a směrnicí děkanky SD/06/2011. Od roku 2010 je řízeno CŽV celouniverzitně, proto je nutné o záměru předem informovat proděkanku pro CŽV a praxe, která následně informuje Radu CŽV UTB. Akreditované i neakreditované programy CŽV. Nabídka programů CŽV jednotlivých fakult univerzity je zveřejněna v odkazu Spolupráce s praxí. A ktualizace se provádí čtvrtletně. Na stránkách fakulty je to odkaz Pro uchazeče/Celoživotní vzdělávání – tady jsou již rozšířené informace. Setkání zaměstnanců FHS dne 7. září 2012

4 OBLAST CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garanti programu CŽV Prosím o spolupráci – informovat o změnách. Veškeré informace, které se týkají konkrétního programu musí být jednotné na stránkách organizátorů (pořádajících ústavů), na stránkách FHS a stránkách UTB. Konzultace Středa 12 – 14 hodin Dle dohody (e-mail, telefon) i jiný termín Setkání zaměstnanců FHS dne 7. září 2012

5 UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (U3V) Fakulta participuje na vzdělávacích aktivitách U3V, aktuálně na cyklech: Společný základ - Význam vzdělávání v životě člověka, v seniorském věku, učení se v seniorském věku (doc. PhDr. Mgr. Balvín, CSc. - ÚPV) - Životní styl a zdraví 50 + ( doc. Mgr. Cichá, Ph.D. - UASV ) - Aktuální problémy seniorů (Ageismus, komunikace se seniory, domácí násilí) (doc. PhDr. Kutnohorská, CSc. - UASV) Duševní rozvoj a zdraví člověka - Základy kulturní a sociální antropologie (Mgr. Kroutilová Nováková, Ph.D. - UPV) - Člověk a problematika 21. století (Mgr. Vaško – UASV) - Životní příběh aneb psychický vývoj člověka (PhDr. Mikotová, Ph.D. – UASV) - Krizová intervence (MUDr. Pelková, Mgr. Snopek, DiS. – UO) Setkání zaměstnanců FHS dne 7. září 2012

6 OBLAST ODBORNÝCH PRAXÍ Odborné praxe jsou součástí všech studijních programů realizovaných na FHS, berme je jako přednost a učme takto vnímat praxe i naše studenty, rozsah a podmínky jsou specifikovány v jednotlivých studijních plánech, informace k praxím na webových stránkách jednotlivých ústavů (kontaktní osoba) (Směrnice děkana - SD/01/2011) Setkání zaměstnanců FHS dne 7. září 2012

7 OBLAST ODBORNÝCH PRAXÍ Studentské praxe probíhají na základě Smlouvy o výkonu praxe studentů. Aby byly praxe efektivní, musí být dobře organizovány a musí být řízené. Kvalitu praxí ovlivňuje z velké míry volba vhodného pracoviště (smlouva, kontaktní osoba, spolupráce …). Prosím o reference. Pracoviště pro odborné praxe studentů jsou našimi laboratořemi! Bez spolupráce s praxí se při realizaci našich studijních programů neobejdeme. Praxe nabízejí možnosti uplatnitelnosti absolventů (možná i DPP během studia, následně PP). Setkání zaměstnanců FHS dne 7. září 2012

8 JOB CENTRUM Job centrum najdete v přízemí budovy rektorátu UTB (U13) - kancelář č. 157. Job centrum – nabízí studentům a absolventům UTB bezplatné kariérní a job poradenství. Aktivity Job centra jsou zaměřeny především na vyhledávání a zprostředkování vhodných pracovních míst motivovaným klientům. Pomoc při sestavování jejich životopisu (především ve formátu Europass), motivačního dopisu nebo při samotném výběru zaměstnání. Europass Job centrum poskytuje služby studentům, absolventům UTB a zaměstnavatelům v pracovních dnech od 8.00 hod. do 16.00 hod.

9 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem ADRA Maltézskou pomocí o. p. s. Pět P Dotek o. p. s. (Centrum sociální a zdravotní pomoci) Příklad aktivit Darujte krev s FHS - 5., 6. a 7. 11. 2012 Dobročinný bazar 13. – 15.11.2012 (tentokrát by byl bazar spojen i s možností darování sortimentu, nejen jeho nákupu). Více informací UTB/FHS/Dobrovolnictví (lišta na pravé straně). Setkání zaměstnanců FHS dne 7. září 2012

10 DĚKUJI ZA POZORNOST „Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastni.“ Antonie de Saint-Exupéry Setkání zaměstnanců FHS dne 7. září 2012


Stáhnout ppt "SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FHS proděkanka pro celoživotní vzdělávání a praxe FHS Anna KRÁTKÁ – tel.: +420 57 603 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google