Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZPOČET 2013 RNDr. Alexander Černý Výjezdní zasedání managementu UTB ve Zlíně dne 20. března 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZPOČET 2013 RNDr. Alexander Černý Výjezdní zasedání managementu UTB ve Zlíně dne 20. března 2013."— Transkript prezentace:

1 ROZPOČET 2013 RNDr. Alexander Černý Výjezdní zasedání managementu UTB ve Zlíně dne 20. března 2013

2 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2013 Stanovují metodiku, principy, algoritmy a obsahují:  pravidla pro poskytování příspěvků a dotací vysokým školám v roce 2013  principy financování a plánování na UTB v roce 2013  algoritmy rozdělení neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací pro rok 2013  algoritmy čerpání finančních prostředků v roce 2013  tvorba a rozdělení investičních prostředků v roce 2013  regulační opatření a zásady hospodaření s finančními prostředky  Pravidla rozpočtu UTB na rok 2013 schválena na zasedání AS UTB dne 29. ledna 2013

3 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Výpočtová základna pro VVŠ na rok 2013 Rok 2011 v Kč Rok 2012 v Kč Rok 2013 v Kč Základní normativ 26 42824 43725 111 Průměrný normativ33 02830 54632 401 Stipendium pro studenty doktorských studijních programů 89 42183 04190 000 Ubytovací stipendium 5 8005 3675 400 Měsíční sociální stipendium 1 620 Dotace na 1 teplé jídlo pro studenty 19,4017,95

4 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Příspěvek na studijní programy pro UTB UkazatelFinanční příspěvek pro rok 2013 v tis. Kč Podíl UTB na celkovém výkonu VVŠ v roce 2013 A 464 5183,77 K 87 3672,44 Celkem551 885 3,47 UkazatelFinanční příspěvek pro rok 2012 v tis. Kč Podíl UTB na celkovém výkonu VVŠ v roce 2012 A (studenti) 477 6363,86 K (kvalita a výkon VŠ) 79 1212,56 Celkem556 7573,60

5 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Počet studentů UTB 2013 (skutečnost 31. 10. 2012) Kategorie studentůSkutečný fyzický počet studentů Přepočtený počet studentů Započtený počet studentů Počet studentů bez financování B1 (bakaláři)3 2803 198,0 2 880,0318,0 N1 (magistři)1 6421 628,5 1 456,0172,5 P1 (doktorandi)9694,0 0,0 SP2+ (všichni od 2. ročníku) 7 4376 940,06 646,0294,0 UTB celkem12 45511 860,5011 076,00784,5

6 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Příspěvky a dotace pro UTB rok 2013 Ukazatel Popis příspěvku nebo dotaceSouhrnný objem roku 2012 v tis. Kč Neinvestiční příspěvek roku 2013 v tis. Kč Investiční příspěvek roku 2013 v tis. Kč A+KAkreditované studijní programy celkem556 757551 885 0 z toho ANormativní financování studií 477 636464 5180 z toho KKvalita a výkon79 12187 3670 CStipendia pro studenty doktorských programů19 681 18 3600 DZahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 0 2 2540 FPodpora financování nákladů U3V4716170 FPodpora financování zvýšených nákladů pro studenty se specifickými potřebami 000 GFond rozvoje vysokých škol 5 7961 1083 409 IInstitucionální rozvojový plán23 84415 5318 310 IRozvojové programy centralizované 02 370500 Účelová podpora na specifický výzkum18 15922 3860 Institucionální podpora VVaI na rozvoj55 911 57 9744 000 JDotace na ubytování a stravování studentů 3 900 3 7600 UPříspěvek na ubytovací stipendia 22 49422 0120 SSociální stipendia studentům 0 1 3440 Celkem UTB707 013699 60116 219

7 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Východiska rozpočtu 2013 Základní východiska konstrukce rozpočtu 2013:  Dostatečně velké finanční rezervy pro případ nenadálých finančních turbulencí nebo dílčí nedostatečnosti státního rozpočtu (nemusí se v roce 2013 vytvářet další rezervy)  Rezervní fond UTB 1 908 tis. Kč  Fond finanční rezervy 37 758 tis. Kč  Dostatečně velké disponibilní prostředky ve fondech pro financování strategických akcí Stavební komise  Spotřebováváme finanční prostředky uspořené v letech 2008 až 2010 (v roce 2012 čerpáno z fondů 95 000 tis. Kč)  Disponibilní objem k 31.12.2012 111 865 tis. Kč  Financování investiční výstavby je řízeno materiálem „Finanční strategie pro výstavbu a projekty na léta 2012 až 2015“

8 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Normativní financování Struktura normativního financování:  stanovení interního základního normativu UTB  naplnění Dispozičního fondu  rozdělení financí za ukazatel K (kvalita a výkon)  stanovení příspěvku za studenty pro organizační jednotky  financování organizací mimo UTB (VOŠ, IMS)  stanovení odvodů pro VOŠ a IMS  stanovení odvodů na nenormativní financování

9 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Interní rozdělení prostředků z ukazatele A  Pro každý akreditovaný studijní program realizovaný na fakultě nebo organizací mimo UTB byl stanoven plánovaný počet studentů k financování pro rok 201 3  Počet interně financovaných studentů v roce 201 3 je redukován s ohledem na tyto plánované počty  Koeficienty ekonomické náročnosti studijních programů jsou shodné jako v materiálech MŠMT  Interní hodnota základního normativu UTB je shodná pro všechny druhy i formy studijních programů  Interní normativ UTB musel být zaveden, protože na UTB nebyl zcela přesně naplánován počet studentů dle stanovených limitů  Interní hodnota základního normativu UTB: 25 297,75 Kč

10 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Interní rozdělení prostředků z ukazatele A  Interně je na UTB v jednotlivých akreditovaných studijních programech financován v roce 2013 pouze reálně vzdělávaný počet studentů.  Ministerstvem financovaný počet studentů : 11 076  Efektivní přepočtený počet studentů je počet studentů evidovaný v SIMS k 1. lednu 2013  Efektivní počet studentů: 11 279  Honorovaný počet studentů je počet studentů současně financovaný a evidovaný v SIMS k 1. lednu 2013  Honorovaný počet studentů: 10 695,5  „Dispoziční fond“ je naplněn z finančních rozdílů mezi financovaným a honorovaným přepočteným počtem studentů

11 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Interní rozdělení prostředků z příspěvku A a K Kam se rozdělují prostředky na vzdělávací činnost? Na organizační jednotky:  fakulta nebo součást UTB  právnická osoba mimo rámec UTB kde je realizován program  Institut mezioborových studií, VOŠ ekonomická, VOŠ potravinářská  výzkumná centra v OP VaVpI Příspěvek pro organizační jednotku je pak roven: VF (k) =  (i) ( (HPR (i,k) * KENP (i) * NUTB ) ) + VK (k) Ukazatel:  A je přiřazen ke každému studijnímu programu podle organizačního začlenění realizace  K je přiřazen výhradně organizační jednotce jako celku

12 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Interní rozdělení prostředků z příspěvku A a K Algoritmus rozpisu ukazatele K:  pro každý dílčí ukazatel kvality a výkonu (ukazatelé VKM) je určeno, jaký objem finančních prostředků UTB za tento ukazatel obdržela  tento finanční objem je mezi organizační jednotky UTB rozdělen v poměru úspěšnosti dané jednotky k celkovému výkonu UTB v daném dílčím ukazateli Algoritmus platí pro součásti i pro organizace mimo UTB.  fakulty a výzkumná centra z příspěvku realizují standardní odvod na celoškolské účely  ostatní organizace realizují finanční odvod na správní režii UTB dle jednotlivých smluv ve výši 20 %  Rozdělení odvodu na správní režii:  1/2 součásti poskytující služby pro daný program  1/2 na provoz rektorátu

13 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Studenti financovaní na VOŠ Studijní programHonorovaný počet studentů Financování studentů v tis. Kč Ukazatel K v tis. Kč Financování celkem v tis. Kč Chemie a technologie potravin 31,02 1962242 420 VOŠP celkem31,0 2 196 224 2 420 Ekonomika a management 405,010 24672110 967 VOŠE celkem405,0 10 246 72110 967 Specializace v pedagogice (BSP) 829,025 166 Specializace v pedagogice (NMSP) 460,013 9655 95219 917 IMS celkem1 289,039 1315 95245 083

14 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Finanční odvod na správní režii UTB Akreditovaný studijní program Příspěvek na A + K celkem v tis. Kč Určeno pro fakulty v tis. Kč Určeno na financování rektorátu v tis. Kč Odvod na režii UTB celkem v tis. Kč Chemie a technologie potravin 2 420242 484 Specializace v pedagogice 45 0834 508 9 016 Ekonomika a management 10 9671 0971 0962 193 Celkem 58 4705 8475 84611 693

15 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Naplnění Dispozičního fondu Zdroj pro Dispoziční fondv tis. Kč Naplnění fondu z korekce počtu studentů ke dni 1. 1. 201312 894 Z Dispozičního fondu je hrazeno tzv. individuální financování (příspěvek pro UMŠ, krytí nákladů na SW Mathematica, příspěvek pro UNI na krytí projektově nezpůsobilých výdajů CTT). Max. 3 000 tis. Kč. Veškerý zůstatek Dispozičního fondu po uhrazení vyjmenovaných finančních položek (přibližně 10 000 tis. Kč) byl použit následně pro snížení finančního objemu odvodů na Servisní náklady univerzity.

16 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Financování studijních programů na fakultách Příspěvek ukazatel AObjem v tis. Kč Příspěvek ukazatel A na bakalářské a navazující magisterské programy celkem 433 252 Příspěvek ukazatel A na doktorské programy celkem18 372 Naplnění „Dispozičního fondu“ z rozdílu počtu studentů12 894 Celkem příspěvek ukazatel A pro UTB464 518 Financování programů z ukazatele A na VOŠE- 10 246 Financování programů z ukazatele A na IMS- 39 131 Financování programů z ukazatele A na VOŠP- 2 196 Celkem příspěvek ukazatel A na součásti400 051

17 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Příspěvek A a K na součásti Součást/ organizační jednotkaPříspěvek A v tis. Kč Příspěvek K v tis. Kč Příspěvek celkem v tis. Kč Fakulta technologická101 57420 368121 942 Fakulta logistiky a krizového řízení39 7034 70344 406 Fakulta aplikované informatiky58 18711 55369 740 Fakulta managementu a ekonomiky56 78115 16771 948 Fakulta multimediálních komunikací75 04117 45892 499 Fakulta humanitních studií 68 765 10 33879 103 Univerzitní institut0540 CPS0250 CEBIA tech093 UTB celkem400 05180 470480 521

18 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Nenormativní financování UTB Struktura nenormativního financování:  interní fondy  univerzitní kapitálové zdroje  financování informačních zdrojů  provoz rektorátu

19 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Přehled financování interních fondů PoložkaPlán 2012 v tis. Kč Rozpočet 2013 v tis. Kč Neinvestiční prostředky Stavební komise4 000 Prostředky na podporu internacionalizace UTB300 Interní fond na podporu inovačních činností (patentový fond) 1 100 Interní fond komunikace3 2503 780 Prostředky na zabezpečení informačních technologií9 800 Interní fond rektora1 600 Prostředky na pojištění vybraného majetku1 600 Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností 1 120 Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích 1 5001 480 Interní fond kvestora500 Celkem24 77025 280

20 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Zabezpečení informačních technologií PoložkaPlán 2012 v tis. Kč Rozpočet 2013 v tis. Kč CESNET1 5871 630 Počítačová síť UTB1 3811 197 Celoškolské servery685410 Přístupový a identifikační systém69 Ekonomický systém1 4361 465 IS Kredit824848 Studijní systém STAG1 0351 100 Licence Microsoft1 1751 151 Software s celoškolským využitím370435 Publikační systém215340 Univerzitní portál649735 Dokumentový systém374420 Celkem9 800

21 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Informační zdroje PoložkaPlán 2012 v tis. Kč Rozpočet 2013 v tis. Kč Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy) 3 8004 300 Časopisy tištěné400300 Knihy tištěné1 500 Multilicence na softwarové knihovny (Mathematica)1 0000 Knihovní systémy900950 Vydávání PhD Thesis200 EDD30 Časopisy vydávané univerzitou300400 Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování)150 Technologie RFID pro identifikaci knih2540 Provozní náklady Knihovny UTB12 35011 170 Celkem20 65519 040 Rozdíl mezi požadovaným rozpočtem a odvodem na zdroje bude uhrazen z FPP knihovny.

22 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Provozní náklady Knihovny UTB PoložkaPlán 2012 v tis. Kč Rozpočet 2013 v tis. Kč Spotřeba materiálu10090 Opravy a udržování2530 Cestovné90 Ostatní služby180150 Mzdové náklady5 400 Zdravotní a sociální pojištění1 825 Ostatní sociální pojištění250 Zákonné sociální náklady15 Ostatní sociální náklady200 Jiné ostatní náklady25 Poskytnuté příspěvky1520 Výkony autodopravy10 Příspěvek na stravování zaměstnanců90 Telefony3025 Společné náklady na budovy4 5003 400 Celkem12 35011 170

23 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Provoz rektorátu Nákladové středisko Název střediskaPlán 2012 v tis. Kč Rozpočet 2013 v tis. Kč Rozpočet ze všech zdrojů 90002Osobní náklady akademických funkcionářů UTB2 2502 400 90003Kurzové rozdíly200 90110Sekretariát rektora2 200 90120Odbor marketingu a komunikace3 200 90130Personální odbor2 700 3 270 90320Referát prorektora pro pedagogickou činnost700600 90330Referát prorektora pro tvůrčí činnost650600 90350Referát prorektora pro sociální záležitosti6506001 000 90360Referát prorektora pro mezinárodní vztahy1 4601 500 90150Právní oddělení1 7001 5401 670 90160Oddělení strategického rozvoje 1 100 1 710 90170Oddělení vnitřního auditu 600 90510Sekretariát kvestora2 6002 8003 000 90530Odbor investic a majetku2 8002 6003 620 90540Organizační oddělení1 7002 870 90611Ekonomický odbor – finanční účtárna5 6006 0006 750 90612Ekonomický odbor – mzdová účtárna2 0502 0002 300 907xxTechnicko-provozní odbor9 0009 700 9062xCentrum výpočetní techniky6 200 Celkem47 36049 41053 390

24 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Technickoprovozní odbor rektorátu NSNázev střediskaPlán 2012 v tis. Kč Rozpočet 2013 v tis. Kč 90710TPO vedení1 5001 350 90711TPO společná údržba3 0002 400 90712TPO autodoprava1 5001 450 90713TPO slaboproud01 400 90758TPO objekt U133 0002 850 90760TPO objekt U150250 Celkem9 0009 700 Náklady ostatních nákladových středisek TPO jsou v průběhu roku přeúčtovány na součásti, pro které je servis zabezpečován.

25 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Vícezdrojové financování provozu rektorátu Zdroje na krytí financování provozu rektorátuPlán 2012 v tis. Kč Rozpočet 2013 v tis. Kč Činnosti realizované pro jiné právní subjekty hrazené z příspěvku na studijní programy 7 5985 846 Hospodářský výsledek doplňkové činnosti rektorátu 585500 Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti 1 000 Mimořádný příspěvek na ukazatele A a K v závěru roku 2012 3 3334 075 Celkem12 51611 421

26 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Kategorie servisních nákladů MAC centrální úrovně, tj. náklady na:  Interní fondy  Informační zdroje  Provoz rektorátních útvarů Tyto náklady mohu za standardních podmínek promítnout (alespoň částečně) do jiných zdrojů než 1100. Kategorie nákladů mimo MAC (nelze následně přeúčtovat, protože odvod na tyto náklady je realizován odlišným algoritmem):  Kapitálové zdroje Servisní náklady centrální úrovně

27 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Servisní náklady na interní fondy:  Interní fondy zohledňující materiálně technickou náročnost na zajištění SP:  Financované KMZ a součástmi: zabezpečení informačních technologií, pojištění vybraného majetku  Financované výhradně součástmi: neinvestiční prostředky Stavební komise, podpora internacionalizace, podpora inovačních činností  Interní fondy financované KMZ a fakultami (bez souvislosti s KEN):  fond komunikace, fond rektora, zabezpečení vybraných celoškolských činností, činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích, fond kvestora Servisní náklady na provoz rektorátu:  Jednotlivá nákladová střediska jsou rozdělena podle standardní klasifikace aktivit Servisní náklady na informační zdroje:  Jednotlivé položky jsou rozděleny podle standardní klasifikace aktivit Servisní náklady centrální úrovně

28 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Algoritmy odvodů na servisní náklady :  „Neprojektová“ část odvodu celkem je dána poměrem přepočteného počtu produktivních pracovníků financovaných v minulém roce z neprojektových zdrojů k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB.  Odvod jednotlivé součásti na neprojektové výnosy (ukazatel A a K, ukazatel C, příspěvek na sociální a ubytovací stipendia, dotace na ubytování a stravování studentů, dary, výnosy z poplatků, vlastní výnosy) je dán poměrem výše neprojektových výnosů součásti k celkovému objemu neprojektových výnosů na UTB.  „Projektová“ část odvodu celkem je dána poměrem přepočteného počtu produktivních pracovníků financovaných v minulém roce z projektových zdrojů a zakázek k celkovému počtu produktivních pracovníků se zohledněním finanční náročnosti výdaje financování.  Odvod jednotlivé součásti na projektové výnosy je dán poměrem přepočteného počtu produktivních pracovníků součásti k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB se zohledněním finanční náročnosti výdaje financování. Servisní náklady centrální úrovně

29 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Odvody na celoškolské výdaje z příspěvků A+K PoložkaObjem odvodů pro rok 2012 v tis. Kč Objem odvodů pro rok 2013 v tis. Kč Financování provozu rektorátu34 84437 989 Interní fondy24 77025 280 Informační zdroje18 65619 040 Univerzitní kapitálové zdroje *)50 00035 106 Celkem128 270117 415 *) Odvody na kapitálové zdroje jsou sníženy o zůstatek Dispozičního fondu 2013

30 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Odvody z příspěvku A a K podle součástí SoučástPříspěvek pro součást v tis. Kč Odvod z příspěvku v tis. Kč Celkem v tis. Kč Fakulta technologická121 94232 60689 336 Fakulta logistiky a krizového řízení44 4069 56734 839 Fakulta aplikované informatiky69 74017 79651 944 Fakulta managementu a ekonomiky71 94818 52353 425 Fakulta multimediálních komunikací92 49919 49973 000 Fakulta humanitních studií79 10316 30162 802 UNI5400 CPS2500 CEBIA tech930 Celkem 480 521114 292366 229

31 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Souhrnný rozpis příspěvku A+K na součásti (I.) SoučástPříspěvek A+K po odvodu v tis. Kč Příspěvky za jinde realizované programy Příspěvky pro jinde realizované programy Celkem v tis. Kč Fakulta technologická89 3362421 93691 514 Fakulta logistiky a krizového řízení 34 83900 Fakulta aplikované informatiky51 94400 Fakulta managementu a ekonomiky 53 4251 0978 77463 296 Fakulta multimediálních komunikací 73 00000 Fakulta humanitních studií62 8024 508067 310 UNI54000 CPS25000 CEBIA tech9300

32 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Souhrnný rozpis příspěvku A+K na součásti (II.) SoučástPříspěvek A+K po odvodu v tis. Kč Příspěvky za jinde realizované programy Příspěvky pro jinde realizované programy Celkem v tis. Kč Knihovna18 35800 KMZ0000 Kapitálové zdroje35 04100 Interní fondy23 25200 Rektorát37 641 5 846043 487 „Dispoziční fond“12 89400 VOŠ a IMS58 470- 11 693- 10 71036 067 Celkem551 88500

33 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Interní rozdělení dotace na VaV Kam se rozdělují dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací? Na organizační jednotky:  fakulta nebo součást UTB (neplatí pro součásti, které nemají ani magisterský navazující program)  výzkumná centra v OP VaVpI Účelová podpora na specifický výzkum je pro UTB celkem 22 386 tis. Kč. Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace je pro UTB celkem 61 974 tis. Kč

34 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Rozdělení prostředků VVaI (v tis. Kč) SoučástSpecifický vysokoškolský výzkum IP na rozvoj organizace Fakulta technologická9 53327 926 Fakulta logistiky a krizového řízení0492 Fakulta aplikované informatiky6 37110 139 Fakulta managementu a ekonomiky4 1058 052 Fakulta multimediálních komunikací1 307687 Fakulta humanitních studií1 0701 045 Univerzitní institut01 171 CPS06 384 CEBIA-tech06 078 Celkem22 38661 974

35 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Souhrn příspěvků a dotací (v tis. Kč) SoučástRozpočet 2013 v tis. Kč Fakulta technologická128 973 Fakulta logistiky a krizového řízení35 331 Fakulta aplikované informatiky68 454 Fakulta managementu a ekonomiky75 453 Fakulta multimediálních komunikací74 994 Fakulta humanitních studií69 425 Univerzitní institut982 CPS5 992 CEBIA-Tech5 594 Knihovna19 040.

36 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Výchozí pozice součástí pro 2013: Fondy (v tis. Kč) SoučástFond provozních prostředků Fond účelově urč. prostředků Fond stipendijní Fakulta technologická19 3582 5043 265 Fakulta logistiky a krizového řízení4 174311 236 Fakulta aplikované informatiky14 3277115 317 Fakulta managementu a ekonomiky19 3552961 776 Fakulta multimediálních komunikací6 617861 112 Fakulta humanitních studií62 22188 705 Univerzitní institut9378450 Knihovna050 KMZ030 CEBIA-Tech156610 CPS6805720 Rektorát4 142560 Celoškolská střediska169 6848230 Celoškolské projekty000 UTB301 6516 00121 411

37 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Interní rozdělení investičních prostředků Hlavním zdrojem nově vytvořených investičních prostředků je odvod součástí na tvorbu kapitálových zdrojů 45 000 tis. Kč, určený na realizaci investičního plánu UTB.  Financování investiční výstavby: v souladu s materiálem „Finanční strategie pro výstavbu a projekty na léta 2012 až 2015“, aktualizace 11/2012. Zde jsou uvedeny i podmínky finanční spoluúčasti součástí.  Strategické akce –Vzdělávací komplex UTB –Projekty vybrané k realizaci stavebních akcí v OP VaVpI v prioritních osách 2 a 4: Centrum polymerních systémů Laboratorní centrum Fakulty technologické

38 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Interní rozdělení investičních prostředků  Prioritní akce výslovně uvedené v plánu akcí Stavební komise pro rok 2013: Výměna stoupaček a rekonstrukce bytových jader v objektu U6 – I. etapa Výměna obvodového pláště a výplní otvorů objektu U2 (zpracování studie a projektové dokumentace) Instalace systému chlazení a clonění objektů U41 a U42 Modernizace výtahů v objektu U2 Rekonstrukce hlavního vstupu do objektu U1 Uzavření prostoru parkoviště VTP ICT Výměna dlažeb na chodbách, foyeru a schodišti objektu U2 Repase oken západní fasády objektu U41 Úprava zabezpečení pokladny objektu U13  Základním předpokladem realizace stavebních akcí je finanční spoluúčast součástí.

39 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 FRIM k 1. 1. 2013 (v tis. Kč) SoučástDisponibilní zůstatek Tvorba z HVDisponibilní prostředky Fakulta technologická2 8368763 712 Fakulta logistiky a krizového řízení036 Fakulta aplikované informatiky6 33756 342 Fakulta managementu a ekonomiky1 440441 484 Fakulta multimediálních komunikací1 6221351 757 Fakulta humanitních studií13 4331 29514 728 Univerzitní institut6 1984206 618 Knihovna52159211 KMZ2 7241 1903 914 Rektorát4 4881 6186 106 CEBIA Tech73133206 CPS8293 8804 709 Celoškolská střediska25 5113 15128 662 UTB65 54312 94278 485

40 VZM Rozpočet 2013 – 20. 3. 2013 Závěr Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ROZPOČET 2013 RNDr. Alexander Černý Výjezdní zasedání managementu UTB ve Zlíně dne 20. března 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google