Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní správa a samospráva Mgr. Oldřich Hájek. Správa na úseku katastru nemovitostí 1.1.1993 zřízen katastr nemovitostí České republiky 1.1.1993 zřízen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní správa a samospráva Mgr. Oldřich Hájek. Správa na úseku katastru nemovitostí 1.1.1993 zřízen katastr nemovitostí České republiky 1.1.1993 zřízen."— Transkript prezentace:

1 Územní správa a samospráva Mgr. Oldřich Hájek

2 Správa na úseku katastru nemovitostí zřízen katastr nemovitostí České republiky zřízen katastr nemovitostí České republiky z. č. 344 /1192 Sb., o katastru nemovitostí ČR z. č. 344 /1192 Sb., o katastru nemovitostí ČR z. č. 359 / 1993 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech z. č. 359 / 1993 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech z. č. 265 / 1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem z. č. 265 / 1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Orgány správy nemovitostí Orgány správy nemovitostí Soustava zeměměřičských a katastrálních orgánů Český úřad zeměměřičský a katastrální Zeměměřičský orgán zeměměřičské a katastrální inspektoráty katastrální úřady

3 Správa na úseku katastru nemovitostí Český úřad zeměměřičský katastrální Český úřad zeměměřičský katastrální Ústřední orgán SS Ústřední orgán SS Koncepční, koordinační, řídící a kontrolní úkoly Koncepční, koordinační, řídící a kontrolní úkoly Koordinace mezinárodní spolupráce na tomto úseku Koordinace mezinárodní spolupráce na tomto úseku Zeměměřičský úřad Zeměměřičský úřad Správa geodetických základů ČR Správa geodetických základů ČR Umísťuje geodetické body Umísťuje geodetické body Vede databázové soubory katastru nemovitostí Vede databázové soubory katastru nemovitostí Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Ústřední archiv zeměměřičství a katastru zeměměřičské a katastrální inspektoráty zeměměřičské a katastrální inspektoráty Kontrola a výkon SS katastru nemovitostí Dohled nad zeměměřičskými činnostmi Katastrální úřady Katastrální úřady Realizují vlastní výkon SS na úseku katastru nemovitostí Provádí zápisy údajů o právních vztazích k nemovitostem a další úkony ke katastru vztažené Poskytují údaje z katastru Zanáší do katastru změny hranic, aj.

4 Správa na úseku katastru nemovitostí Katastr nemovitostí Katastr nemovitostí Soubor údajů o nemovitostech Soubor údajů o nemovitostech Soupis, popis, geometrické a polohové určení nemovitostí Soupis, popis, geometrické a polohové určení nemovitostí Je také koncipován jako zdroj informací Je také koncipován jako zdroj informací Je to systém veřejný, a také závazný (parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního určení) Je to systém veřejný, a také závazný (parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního určení) Katastr eviduje: Katastr eviduje: Pozemky v podobě parcel Budovy spojené se zemí pevným základem Byty a nebytové prostory Rozestavěné nemovitosti Stavby, definované zvláštním předpisem Úkony katastru Zápis práv Vklad Záznam Výmaz

5 Správa na úseku katastru nemovitostí Nemovitosti v katastru obsahují: Nemovitosti v katastru obsahují: Právní vztahy o vlastnických a jiných právech Právní vztahy o vlastnických a jiných právech Příslušnost státních org. k hospodaření se státním majetkem Příslušnost státních org. k hospodaření se státním majetkem Právo trvalého užívání nemovitosti Právo trvalého užívání nemovitosti Správa nemovitostí v majetku státu Správa nemovitostí v majetku státu Vlastnictví organizačních složek právnických osob Vlastnictví organizačních složek právnických osob Další skutečnosti evidované dle zákona Další skutečnosti evidované dle zákona Předmětem vkladu jsou: Předmětem vkladu jsou: Smlouvy o převodu nemovitostí Smlouvy o zástavném právu k nemovitostem Smlouvy o předkupním právu Vložení nemovitosti do základního jmění obchodní společnosti Dohody o vypořádání bezpodílového manželství, jeli předmětem nemovitost Smlouvy o výstavbě, jejichž částí je převod spoluvlastnických podílů pozemků Další…

6 Správa na úseku katastru nemovitostí Návrh na vklad do katastru nemovitostí Návrh na vklad do katastru nemovitostí KÚ řízení o povolení vkladu nemovitosti před svým rozhodnutím zkoumá KÚ řízení o povolení vkladu nemovitosti před svým rozhodnutím zkoumá V případě, že povolení vkladu nemá předepsané náležitosti, je navrhovatel vyzván V případě, že povolení vkladu nemá předepsané náležitosti, je navrhovatel vyzván Neshledá-li nedopatření, rozhodne, že se vklad povoluje a následně jej provede Neshledá-li nedopatření, rozhodne, že se vklad povoluje a následně jej provede O kladném rozhodnutí se nevyhotovuje písemný akt, ale provede se zápis do katastru O kladném rozhodnutí se nevyhotovuje písemný akt, ale provede se zápis do katastru V případě zamítavého rozhodnutí musí být odůvodněno písemně V případě zamítavého rozhodnutí musí být odůvodněno písemně Činnost obcí a jiných SS při správě katastru Činnost obcí a jiných SS při správě katastru Obce vyhlašují revize a obnovu katastrálního operátu Obec pečuje o trvalé označení územních hranic Obce se vyjadřují ke změnám v pomístním názvosloví Obec je povinována zasílat KÚ veškerá rozhodnutí týkající se nemovitostí v rámci přenesené působnosti na svém území Obce jsou povinny poskytovat katastru údaje, aj.

7 Správa na úseku katastru nemovitostí Porušení pořádku na úseku správy katastru nemovitostí Porušení pořádku na úseku správy katastru nemovitostí Rozlišujeme přestupky a jiné porušení pořádku, což je tzv. jiný správní delikt Rozlišujeme přestupky a jiné porušení pořádku, což je tzv. jiný správní delikt Projednávání patří příslušným KÚ, odvolací řízení řeší vyšší úroveň Projednávání patří příslušným KÚ, odvolací řízení řeší vyšší úroveň Přestupku se dopustí FO, která poruší některou z povinností uvedených v katastrálním zákoně Přestupku se dopustí FO, která poruší některou z povinností uvedených v katastrálním zákoně KÚ může uložit pokutu od troj- do pěti- násobku minimální mzdy KÚ může uložit pokutu od troj- do pěti- násobku minimální mzdy Jiný správní delikt je v případě porušení povinností jako v případě přestupků, ale subjektem porušení není „běžná“ FO, ale FO jednající při výkonu své podnikatelské činnosti, nebo PO Jiný správní delikt je v případě porušení povinností jako v případě přestupků, ale subjektem porušení není „běžná“ FO, ale FO jednající při výkonu své podnikatelské činnosti, nebo PO KÚ může uložit pokutu od třiceti- do padesáti- násobku minimální mzdy KÚ může uložit pokutu od třiceti- do padesáti- násobku minimální mzdy


Stáhnout ppt "Územní správa a samospráva Mgr. Oldřich Hájek. Správa na úseku katastru nemovitostí 1.1.1993 zřízen katastr nemovitostí České republiky 1.1.1993 zřízen."

Podobné prezentace


Reklamy Google