Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva a krizového řízení 1 Školení starostů obcí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva a krizového řízení 1 Školení starostů obcí."— Transkript prezentace:

1 Řešení mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva a krizového řízení 1 Školení starostů obcí 2015 1

2 Mimořádná událost Postupuje se podle z. č. 239/2000 Sb. o IZS Zasahují složky IZS  Záchranné a likvidační práce se řídí typovými činnostmi složek při společném zásahu Starosta obce  Opatření k ochraně obyvatelstva se zabezpečuje dle § 15 a 16 zákona o IZS. Jednotlivá opatření k OOB jsou zpracována v Havarijním plánu Libereckého kraje 2

3 Analýza rizik Nejčastější MU na území Libereckého kraje: povodně (přirozené, zvláštní, přívalové deště), námraza, náledí, havárie s únikem NL (silniční, železniční doprava), přírodní požáry. 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Postavení a úkoly orgánů územní samosprávy Orgány kraje zajišťují přípravu na MU, provádění ZaLP a OOB, Orgány obce s rozšířenou působností zajišťují připravenost správního obvodu ORP na MU, provádění ZaLP a OOB, Orgány obce (§15, z.č. 239/2000 Sb., o IZS) zajišťují připravenost obce na MU a podílejí se na provádění ZaLP a na OOB. 8

9 Postavení a úkoly orgánů územní samosprávy Hejtman organizuje IZS na úrovni kraje, koordinuje a kontroluje přípravu na MU, koordinuje ZaLP, pokud MU přesahuje území jednoho správního obvodu ORP, schvaluje havarijní plán, poplachový plán IZS, pro přípravu na řešení MU zřizuje Bezpečnostní radu kraje. 9

10 Postavení a úkoly orgánů územní samosprávy Starosta obce s rozšířenou působností koordinuje ZaLP při řešení MU vzniklé ve správním obvodu ORP, pro přípravu na řešení MU zřizuje Bezpečnostní radu ORP. 10

11 Postavení a úkoly orgánů územní samosprávy Starosta obce (§16, z.č. 239/2000 Sb., o IZS) zajišťuje varování osob, organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo starostou ORP evakuaci osob, organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití. je oprávněn vyzvat PO a PFO k poskytnutí věcné nebo osobní pomoci. 11

12 Vyžadování sil a prostředků Místní (svoji) JPO může starosta obce vyslat k MU sám (při dodržení povinnosti jednotky PO toto hlásit na Krajské operační a informační středisko HZS (KOPIS)). V rámci přípravy na MU by si měl starosta zajišťovat SaP z vlastních zdrojů příp. ve spolupráci s ORP. Další síly a prostředky lze do operačního řízení vyžadovat pouze prostřednictvím KOPIS. Velitel zásahu má právo požádat kohokoliv o poskytnutí osobní a věcné pomoci. 12

13 Opatření ochrany obyvatelstva Varování a informování Evakuace Ukrytí Nouzové přežití Humanitární pomoc 13

14 Varování – prostředky, způsob Sirény – rotační  Místně spouštěné, dálkově spouštěné Sirény – elektronické  Dálkově spouštěné, slovní doprovod Místní informační systémy – MIS  Dálkově i místně spouštěné  Varovný tón sirény + doprovodná informace SMS zprávy 14

15 Varování - druhy koncových prvků Elektronická siréna Rotační siréna MIS 15

16 Varování - druhy koncových prvků … a starý dobrý obecní rozhlas 16

17 Informování MIS, místní nebo obecní rozhlas vozy s výstražným rozhlasovým zařízením hromadné sdělovací prostředky SMS zprávy, telefon megafon osobní kontakt úřední deska, místní periodika, web, vylepovací plochy, … 17

18 Informování - web Možnost využít informačního systému portálu Záchranný kruh www.zachranny-kruh.czwww.zachranny-kruh.cz http://www.zachranny-kruh.cz/pro-mesta-a-obce/bezpecnostni-informacni- system/informacni-system-pro-mesta-a-obce.html http://www.zachranny-kruh.cz/pro-mesta-a-obce/bezpecnostni-informacni- system/informacni-system-pro-mesta-a-obce.html 18

19 Informování - vývěsky Možnost využít letáků A4 z projektu „Vaše cesty k bezpečí“ http://www.hzslk.cz/321-vase-cesty- k-bezpeci.html http://www.hzslk.cz/321-vase-cesty- k-bezpeci.html 19

20 Evakuace - krátkodobá Na žádost velitele zásahu  Využití evakuačního autobusu HZS LK Využití zařízení obce (školy, tělocvičny) Poskytnutí teplého nápoje, přikrývek, náhradní oblečení (souprava okamžitého použití) 20

21 Evakuace - dlouhodobá Ve spolupráci s velitelem zásahu, s ORP Ubytovací prostory – internáty, hotely, penziony, zařízení CO  evidence evakuovaných osob při evidenci osob z jiné obce využít registr přechodných pobytů Zabezpečení stravy Zabezpečení lékařské péče 21

22 Ukrytí V mírové době pro ukrytí využít přirozené ochranné vlastnosti staveb a provádět úpravy proti pronikání nebezpečných látek, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu se využijí stávající stálé úkryty a improvizované úkryty. 22

23 Ukrytí v mírové době 23

24 Nouzové přežití „Jedná se o dočasný způsob přežití obyvatelstva postiženého následky mimořádných událostí“. Zahrnuje zejména opatření k nouzovému:  ubytování,  zásobování potravinami,  pitnou vodou,  energiemi,  poskytování základních služeb obyvatelstvu,  organizování humanitární pomoci. 24

25 Nouzové přežití - ubytování Dočasné ubytování v objektech, které pro ubytování osob nejsou určené a běžně používané (stacionární /zařízení CO/, mobilní), dočasně upravené a vybavené tak, aby splňovaly základní požadavky pro spánek, odpočinek a hygienické potřeby osob. 25

26 Nouzové přežití zásobování potravinami Využití funkční část distribuční sítě, smluvně dohodnutých subjektů, částečně humanitární pomoci. K zabezpečení stravování využívat:  stálá stravovací zařízení,  mobilní stravovací zařízení,  hromadné výdejny stravy. 26

27 Nouzové přežití zásobování pitnou vodou Zajištění nezbytného množství vody v požadované jakosti a rozsahu:  pro první 2 dny 5 litrů os / den,  pro třetí a další dny 10 až 15 litrů os / den  Dodávka pitné vody - balená, z cisteren, vody z vodovodního řádu (přemostění)  Využití disponibilních sil a prostředků provozovatelů vodovodů ve spolupráci s orgány obce. 27

28 Nouzové přežití zásobování energiemi Vyžadování informací o zajištění nouzových dodávek energií cestou KOPIS. Vytipování a určení spádově nejvhodnějších objektů, u kterých lze zajistit lokální vytápění. Zabezpečení náhradních zdrojů energie. 28

29 Nouzové přežití základní služby Poskytování informací o službách k uspokojení základních denních potřeb postižených občanů:  provoz zdravotnické služby,  fungování poštovních, finančních, sociálních, dopravních a dalších služeb obslužnosti,  provoz a fungování veterinární služby atp. 29

30 Nouzové přežití humanitární pomoc Poskytování a přijímání humanitární pomoci k uspokojování základních životních potřeb obyvatelstva. Bezplatné poskytování na základě výzev nebo z vlastní iniciativy formou nabídek. Forma věcných nebo finančních prostředků, služeb nebo speciálních prací. 30

31 Humanitární pomoc Materiální pomoc - zajištění příjmu a výdeje Finanční pomoc – spolupráce Dobrovolnická pomoc – úklid, obnova Psychosociální pomoc Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi (NNO) – Panel LK  oblastní spolky ČČK, ADRA o.p.s., ELVA HELP o.s., Diakonie ČCE, Maltézská pomoc o.p.s., Diecézní charita Litoměřice 31

32 Děkuji za pozornost 32 Přednášející: kpt. Mgr. Michal Dvořák HZS LK, krajské ředitelství Liberec t.č. 950 470 235, mail: michal.dvorak@hzslk.cz


Stáhnout ppt "Řešení mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva a krizového řízení 1 Školení starostů obcí."

Podobné prezentace


Reklamy Google