Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. 1.4.2008 Helena Kalasová HARMONOGRAM –OP schválen Evropskou komisí 3.12.2007 –Vyhlášení 1. výzvy 3.3. – 14.4.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. 1.4.2008 Helena Kalasová HARMONOGRAM –OP schválen Evropskou komisí 3.12.2007 –Vyhlášení 1. výzvy 3.3. – 14.4.2008."— Transkript prezentace:

1 OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

2 1.4.2008 Helena Kalasová HARMONOGRAM –OP schválen Evropskou komisí 3.12.2007 –Vyhlášení 1. výzvy 3.3. – 14.4.2008 –Restriktivní opatření: –podnikatelské aktivity pouze v rámci pravidla de minimis –1 krokový výběr projektů –nebude možno využít pravidla 20% flexibility –Vyhlášení 2. výzvy předpokládáno ve 4. čtvrtletí 2008

3 1.4.2008 Helena Kalasová 1. Výzva na předkládání žádostí „Balíček pro žadatele“ je ke stažení (k dispozici pouze v anglickém jazyce) na webové stránce programu: www.central2013.eu –Příručka pro žadatele – 1. výzva –Formulář Žádosti –Prohlášení žadatele –Mapa partnerství

4 1.4.2008 Helena Kalasová Podobnosti IIIB/IVB zůstává princip vedoucího partnera zpětné financování neinvestiční projekty

5 1.4.2008 Helena Kalasová Rozdíly IIIB/IVB nové programové území vyšší míra spolufinancování z ERDF (85%) umístění řídících orgánů

6 1.4.2008 Helena Kalasová Prostor Střední Evropa –Rakousko –Česká republika –Německo (část) –Maďarsko –Itálie (část) –Polsko –Slovensko –Slovinsko –Ukrajina (jako pozorovatel)

7 1.4.2008 Helena Kalasová

8 1.4.2008 Helena Kalasová Implementace – Řídící struktury Monitorovací Výbor (MC) Zástupci regionální a národní úrovně členských států, vykonává funkce i bývalého „Řídícího výboru“ Řídící orgán (MA) Město Vídeň (Odbor pro EU strategii a ekonomický rozvoj) Společný technický sekretariát (JTS) Mezinárodní personální obsazení integrované do institucionální struktury Řídícího orgánu ve Vídni Certifikační orgán (CA) Město Vídeň (Odbor pro rozpočet a financování) Auditní orgán (AA) Rakouské Federální kancléřství IV/3 v úzké spolupráci s národními kontrolními orgány členských států (Group of Auditors) Orgány kontroly prvního stupně (FLC Authorities) Centrum pro regionální rozvoj www.crr.cz Kontaktní místa (CPs): Odbor územních vazeb MMR

9 1.4.2008 Helena Kalasová Priority programu 1. Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě (20%) 2. Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní (26%) 3. Odpovědné užívání životního prostředí (26%) 4. Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů (22%) 5. Technická pomoc (6%)

10 1.4.2008 Helena Kalasová Priorita 1 Priorita č. 1 – Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě Cíl Zlepšit inovační klima ve všech regionech a umožnit jim lépe využít jejich rozvojový potenciál oslovením jejich specifických potřeb a oblastí pro zlepšení, při současné podpoře jejich silných stránek. Oblasti intervence P1.1 Zlepšování rámcových podmínek pro inovaci P1.3 Podpora rozvoje znalostí P1.2 Budování schopností pro šíření a aplikaci inovací

11 1.4.2008 Helena Kalasová Priorita 2 Priorita č. 2 – Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní Cíl Posílit – prostřednictvím inovačních řešení – interní soudržnost států Střední Evropy zlepšením jejich interní a externí dopravní dostupnosti v celé oblasti při důsledném zohlednění zásad udržitelného rozvoje. Oblasti intervence P2.1 Zlepšování vzájemné propojenosti Střední Evropy P2.3 Podpora udržitelné a bezpečné mobility P2.2 Rozvíjení multimodální logistické spolupráce P2.4 ICT a alternativní řešení pro zlepšování přístupu

12 1.4.2008 Helena Kalasová Priorita 3 Priorita č. 3 – Odpovědné užívání životního prostředí Cíl Odpovědné využívání a ochrana ekologického potenciálu Střední Evropy podporou inovativních a udržitelných přístupů k řízenému využívání přírodních zdrojů, snižování rizik a rozšiřování přírodního prostředí. Oblasti intervence P3.1 Budování vysoce kvalitního životního prostředí na základě řízení a ochrany přírodních zdrojů a přírodního bohatství P3.3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energií a zvyšování účinnosti ve využívání energií P3.2 Snižování rizika a dopadů přírodních i člověkem způsobených rizik P3.4 Podpora ekologicky šetrných technologií a postupů

13 1.4.2008 Helena Kalasová Priorita 4 Priorita č. 4 – Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů Cíl Posílení koncepce polycentrické struktury osídlení zlepšit kvalitu života a podporovat udržitelný rozvoj měst a regionů. Oblasti intervence P4.1 Budování polycentrických sídelních struktur a územní spolupráce P4.3 Využívání kulturních zdrojů ke zvyšování atraktivity měst a regionů P4.2 Řešení územních dopadů demografických a sociálních změn na rozvoj měst a regionů

14 1.4.2008 Helena Kalasová Základní kvalitativní požadavky na projekty I. Nadnárodní tématické zaměření Nadnárodní partnerství (minimálně 3 partneři ze 3 zemí, z toho min. 2 země členy EU) Vysoký inovační potenciál, efektivní vytváření a šíření znalostí Konkrétní výsledky a výstupy (příprava investic, rozvoj funkčních geografických oblastí, znalostní management a kapitalizace)

15 1.4.2008 Helena Kalasová Základní kvalitativní požadavky na projekty II Velikost projektů: 1 – 5 mil. EUR, je možno výjimečně schválit menší nebo větší projekty Partneři – příjemci finanční podpory –Národní, regionální a lokální veřejné instituce –„public equivalent bodies“ –Soukromé subjekty Vedoucí partner – pouze veřejný orgán, nebo tzv. „public equivalent body“

16 1.4.2008 Helena Kalasová Finanční prostředky Dvojí míra spolufinancování projektů: ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko : max. 85:15 Itálie, Německo, Rakousko: max. 75:25 Vzhledem k otázce veřejné podpory může být míra spolufinancování výrazně nižší! Rozpočet programu: -ERDF 246.011.074 EUR -Celkem 298.295.837 EUR

17 1.4.2008 Helena Kalasová Plánované akce na rok 2008 Návrh JTS 1.- 2. čtvrtletí 20083. čtvrtletí 20084. čtvrtletí 2008 Akce3 x LAB* únor březen duben Vyhodn. žádostí Seminář pro vedoucí partnery Finanční seminář Komunik. seminář Partner search 2.výzva LAB ZeměPL, CZ 26.-27.3., IT ATCZATPLDE * LAB – Lead Applicant Briefing – seminář pro vedoucí žadatele

18 1.4.2008 Helena Kalasová www.central2013.eu

19 1.4.2008 Helena Kalasová Národní kontaktní místo Mgr. Helena Kalasová Ing. Veronika Supová Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor územních vazeb Staroměstské nám. 6 pracoviště Letenská 3 tel: +420 224 862 256 e-mail: nadnarodni@mmr.cz internet: www.strukturalni-fondy.cz www.central2013.eu www.central2013.eu


Stáhnout ppt "OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. 1.4.2008 Helena Kalasová HARMONOGRAM –OP schválen Evropskou komisí 3.12.2007 –Vyhlášení 1. výzvy 3.3. – 14.4.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google