Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. 1.4.2008 Helena Kalasová HARMONOGRAM –OP schválen Evropskou komisí 3.12.2007 –Vyhlášení 1. výzvy 3.3. – 14.4.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. 1.4.2008 Helena Kalasová HARMONOGRAM –OP schválen Evropskou komisí 3.12.2007 –Vyhlášení 1. výzvy 3.3. – 14.4.2008."— Transkript prezentace:

1 OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

2 Helena Kalasová HARMONOGRAM –OP schválen Evropskou komisí –Vyhlášení 1. výzvy 3.3. – –Restriktivní opatření: –podnikatelské aktivity pouze v rámci pravidla de minimis –1 krokový výběr projektů –nebude možno využít pravidla 20% flexibility –Vyhlášení 2. výzvy předpokládáno ve 4. čtvrtletí 2008

3 Helena Kalasová 1. Výzva na předkládání žádostí „Balíček pro žadatele“ je ke stažení (k dispozici pouze v anglickém jazyce) na webové stránce programu: –Příručka pro žadatele – 1. výzva –Formulář Žádosti –Prohlášení žadatele –Mapa partnerství

4 Helena Kalasová Podobnosti IIIB/IVB zůstává princip vedoucího partnera zpětné financování neinvestiční projekty

5 Helena Kalasová Rozdíly IIIB/IVB nové programové území vyšší míra spolufinancování z ERDF (85%) umístění řídících orgánů

6 Helena Kalasová Prostor Střední Evropa –Rakousko –Česká republika –Německo (část) –Maďarsko –Itálie (část) –Polsko –Slovensko –Slovinsko –Ukrajina (jako pozorovatel)

7 Helena Kalasová

8 Helena Kalasová Implementace – Řídící struktury Monitorovací Výbor (MC) Zástupci regionální a národní úrovně členských států, vykonává funkce i bývalého „Řídícího výboru“ Řídící orgán (MA) Město Vídeň (Odbor pro EU strategii a ekonomický rozvoj) Společný technický sekretariát (JTS) Mezinárodní personální obsazení integrované do institucionální struktury Řídícího orgánu ve Vídni Certifikační orgán (CA) Město Vídeň (Odbor pro rozpočet a financování) Auditní orgán (AA) Rakouské Federální kancléřství IV/3 v úzké spolupráci s národními kontrolními orgány členských států (Group of Auditors) Orgány kontroly prvního stupně (FLC Authorities) Centrum pro regionální rozvoj Kontaktní místa (CPs): Odbor územních vazeb MMR

9 Helena Kalasová Priority programu 1. Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě (20%) 2. Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní (26%) 3. Odpovědné užívání životního prostředí (26%) 4. Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů (22%) 5. Technická pomoc (6%)

10 Helena Kalasová Priorita 1 Priorita č. 1 – Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě Cíl Zlepšit inovační klima ve všech regionech a umožnit jim lépe využít jejich rozvojový potenciál oslovením jejich specifických potřeb a oblastí pro zlepšení, při současné podpoře jejich silných stránek. Oblasti intervence P1.1 Zlepšování rámcových podmínek pro inovaci P1.3 Podpora rozvoje znalostí P1.2 Budování schopností pro šíření a aplikaci inovací

11 Helena Kalasová Priorita 2 Priorita č. 2 – Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní Cíl Posílit – prostřednictvím inovačních řešení – interní soudržnost států Střední Evropy zlepšením jejich interní a externí dopravní dostupnosti v celé oblasti při důsledném zohlednění zásad udržitelného rozvoje. Oblasti intervence P2.1 Zlepšování vzájemné propojenosti Střední Evropy P2.3 Podpora udržitelné a bezpečné mobility P2.2 Rozvíjení multimodální logistické spolupráce P2.4 ICT a alternativní řešení pro zlepšování přístupu

12 Helena Kalasová Priorita 3 Priorita č. 3 – Odpovědné užívání životního prostředí Cíl Odpovědné využívání a ochrana ekologického potenciálu Střední Evropy podporou inovativních a udržitelných přístupů k řízenému využívání přírodních zdrojů, snižování rizik a rozšiřování přírodního prostředí. Oblasti intervence P3.1 Budování vysoce kvalitního životního prostředí na základě řízení a ochrany přírodních zdrojů a přírodního bohatství P3.3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energií a zvyšování účinnosti ve využívání energií P3.2 Snižování rizika a dopadů přírodních i člověkem způsobených rizik P3.4 Podpora ekologicky šetrných technologií a postupů

13 Helena Kalasová Priorita 4 Priorita č. 4 – Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů Cíl Posílení koncepce polycentrické struktury osídlení zlepšit kvalitu života a podporovat udržitelný rozvoj měst a regionů. Oblasti intervence P4.1 Budování polycentrických sídelních struktur a územní spolupráce P4.3 Využívání kulturních zdrojů ke zvyšování atraktivity měst a regionů P4.2 Řešení územních dopadů demografických a sociálních změn na rozvoj měst a regionů

14 Helena Kalasová Základní kvalitativní požadavky na projekty I. Nadnárodní tématické zaměření Nadnárodní partnerství (minimálně 3 partneři ze 3 zemí, z toho min. 2 země členy EU) Vysoký inovační potenciál, efektivní vytváření a šíření znalostí Konkrétní výsledky a výstupy (příprava investic, rozvoj funkčních geografických oblastí, znalostní management a kapitalizace)

15 Helena Kalasová Základní kvalitativní požadavky na projekty II Velikost projektů: 1 – 5 mil. EUR, je možno výjimečně schválit menší nebo větší projekty Partneři – příjemci finanční podpory –Národní, regionální a lokální veřejné instituce –„public equivalent bodies“ –Soukromé subjekty Vedoucí partner – pouze veřejný orgán, nebo tzv. „public equivalent body“

16 Helena Kalasová Finanční prostředky Dvojí míra spolufinancování projektů: ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko : max. 85:15 Itálie, Německo, Rakousko: max. 75:25 Vzhledem k otázce veřejné podpory může být míra spolufinancování výrazně nižší! Rozpočet programu: -ERDF EUR -Celkem EUR

17 Helena Kalasová Plánované akce na rok 2008 Návrh JTS čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 2008 Akce3 x LAB* únor březen duben Vyhodn. žádostí Seminář pro vedoucí partnery Finanční seminář Komunik. seminář Partner search 2.výzva LAB ZeměPL, CZ , IT ATCZATPLDE * LAB – Lead Applicant Briefing – seminář pro vedoucí žadatele

18 Helena Kalasová

19 Helena Kalasová Národní kontaktní místo Mgr. Helena Kalasová Ing. Veronika Supová Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor územních vazeb Staroměstské nám. 6 pracoviště Letenská 3 tel: internet:


Stáhnout ppt "OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. 1.4.2008 Helena Kalasová HARMONOGRAM –OP schválen Evropskou komisí 3.12.2007 –Vyhlášení 1. výzvy 3.3. – 14.4.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google