Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šablona. Anotace: žák získá nové informace o kartografii Autor: Mgr.Hana Hilscherová Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: získá nové informace a základním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šablona. Anotace: žák získá nové informace o kartografii Autor: Mgr.Hana Hilscherová Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: získá nové informace a základním."— Transkript prezentace:

1 Šablona

2 Anotace: žák získá nové informace o kartografii Autor: Mgr.Hana Hilscherová Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: získá nové informace a základním kartografických prvcích Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: mapa, Země, kartografie Druh učebního materiálu: výkladová prezentace Druh interaktivity: výklad Cílová skupina: Žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 12 - 15 let Celková velikost: 5632 kB

3 Mapa  Mapa je zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění zemského povrchu  zobrazení povrchu na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění objektů Pojmy: Atlas = soubor map Kartografie = věda zabývající se tvorbou map Zkreslení  každá mapa má určité zkreslení  Toto zkreslení deformuje plochy, délky, úhly a tvary zemského povrchu  Zkreslení je tím větší, čím menší je měřítko mapy

4 Obsah map 1.Matematické prvky - tvoří konstrukční základ mapy Patří sem: Zeměpisná síť rám mapy klad listů Uspořádání mapy Měřítko mapy 2. Fyzickogeografické prvky Vodstvo Reliéf Půdy Horniny atd. 3. Socioekonomické prvky Sídla komunikace hranice

5 4. Pomocné prvky Popis Legenda Vysvětlivky Dělení map 1. Podle obsahu: A) topografické - místopisné, podrobné, zobrazující zejména geografickou realitu co nejpodrobněji B ) všeobecně zeměpisné - zobrazují rozsáhlé geografické celky C ) tématické – např. vodstva, podnebí…. 2. Podle rozsahu zobrazeného území A)mapy světa B)mapy zemských polokoulí C ) mapy kontinentů, moří a oceánů D ) mapy států

6 3.Podle účelu A)mapy pro státní správu a územní plánování B)mapy pro vědu, kulturu C) mapy pro obranu státu (vojenské operační, taktické) D) mapy pro výuku (příruční atlasové, nástěnné, politické, slepé) E) mapy pro orientaci (turistické, vodácké, plány měst, automapy ) F) mapy pro propagační, reklamní G) mapy pro sport (lyžařské, vodácké ) H )mapy pro zemědělství a lesnictví I) mapy pro vodní hospodářství a meteorologii J) mapy pro dopravu (silniční, železniční, letecké, cyklistické) 4.Podle měřítka A)Mapy malého měřítka - měřítko menší než 1:1 000 000 znázorňují obrovské území, jsou značně zkreslené B) Mapy středního měřítka - měřítka 1:200 000 až 1:1 000 000 zobrazují státy C) Mapy velkého měřítka - měřítka větší než 1:200 000 zobrazují pouze malá území, např. města, jsou minimálně zkreslené

7 5.Podle formy záznamu A)mapy digitální B)mapy analogové (klasické „papírové“ ručně vyhotovené mapy) C) mapové transparenty (diamapy, určené pro promítání) D) mapy reliéfní (plastické mapy, s fyzickým vyjádřením výškové členitosti území) E) tyflomapy (mapy pro nevidomé a slabozraké) 6.Podle způsobu vzniku A) mapy původní B) mapy odvozené (zpracované na podkladě již existujících map nebo digitálních databází ) 7.Podle časového hlediska A) mapy statické (zobrazují předměty a jevy k určitému datu) B) mapy dynamické (zachycují vývoj v čase, v časové řadě) C) mapy genetické (vznik a vývoj jevu v čase i prostoru za určité údobí) D) mapy retrospektivní (rekonstrukce stavu objektů v minulosti) E) mapy prognostické (odhad vývoje jevu v budoucnosti)

8 Obr.1

9 Obr.2

10 Obr.3

11 Obr.4

12 Obr.5

13 Obr.6

14 Obr.7

15 Obr.8

16 Obr.9

17 Obr.10

18 Použité zdroje: Obr.1: http://retezat-mapy.wz.cz/http://retezat-mapy.wz.cz/ Obr.2: http://obce.sweb.cz/http://obce.sweb.cz/ Obr.3: http://emapa.cz/mapa-italie/http://emapa.cz/mapa-italie/ Obr.4: http://www.volny.cz/podkrovnibyt/mapy.htmhttp://www.volny.cz/podkrovnibyt/mapy.htm Obr.5: http://www.skijizerky.cz/ski-arealy/severak/mapa-strediska-s/http://www.skijizerky.cz/ski-arealy/severak/mapa-strediska-s/ Obr.6: http://www.kdynsko.cz/mapa.aspxhttp://www.kdynsko.cz/mapa.aspx Obr.7: http://free-top.tym.cz/download.php?ds=slepa-mapa-crhttp://free-top.tym.cz/download.php?ds=slepa-mapa-cr Obr.8: http://www.subway.cz/http://www.subway.cz/ Obr.9: http://egyptane.cz/geografie-egyptahttp://egyptane.cz/geografie-egypta Obr.10: http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/


Stáhnout ppt "Šablona. Anotace: žák získá nové informace o kartografii Autor: Mgr.Hana Hilscherová Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: získá nové informace a základním."

Podobné prezentace


Reklamy Google