Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.1 Opakování učiva 4.ročníku Téma: Vývoj v českých zemích Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.1 Opakování učiva 4.ročníku Téma: Vývoj v českých zemích Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.1 Opakování učiva 4.ročníku Téma: Vývoj v českých zemích Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Anotace: Opakovací hodina pro žáky 5.ročníku, Vývoj v českých zemích od pravěku po nástup Habsburků

2 Nejstarší dějiny Nemáme žádné písemné památky Historii skládáme na základě vykopávek a zjištění archeologů

3 Pravěk Naši předkové – lovci (živili se lovem zvířat – nejprve malých a pak v tlupách si troufli i na mamuta)a sběrači (sbírali lesní plody a semena) Hlavní nástroj – opracovaný kámen S oteplováním přešli z lovu na chov zvířat a ze sběru na pěstování rostlin Začali využívat bronz a železo Opracovaný pazourek

4 Keltové První pojmenovaní obyvatelé našeho území Zruční stavitelé a řemeslníci Vyráběli předměty ze skla Používali hrnčířský kruh Platili mincemi Hrnčířská dílna Další info na :

5 Slované Přicházeli od 5.století n.l. Usazovali se podél řek a na návrších – země byla porostlá hustými lesy Živili se lovam, potom pastevnictvím a chovem dobytka Žili v malých osadách Na obranu se spojovali do větších celků Vznikl kmenový svaz – v čele kupec Sámo

6 Velkomoravská říše Vznikla na území Moravy a části Slovenska Během 9.století Velké množství památek – bohaté vykopávky Kněží šířili křesťanství – mluvili německy nebo latinsky Vládce říše povolal Konstantina a Mětoděje (mluvili slovanským jazykem), aby šířili křesťanství ve srozumitelném jazyce Spolu s vírou přinesli i slovanské písmo – hlaholici Slované se stali kulturním národem v Evropě

7 Přemyslovci Vládli po rozpadu Velkomoravské říše Kníže Bořivoj – první písemné zprávy o jeho vládě Vznikala první města Církev stavěla kostely a kláštery v románském slohu Zakládány první školy Ručně psané knihy - mniši

8 Rozkvět Českého království 13.století Přemyslovci byli uznávanými panovníky Povýšení knížat na krále Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý Václav III. – vnuk, získal korunu polskou i uherskou, 1306 zavražděn v Olomouci Tím vymřel rod Přemyslovců „po meči“

9 Lucemburkové Nastoupili po Přemyslovcích Nejznámější – Karel IV.Karel IV. Otec vlasti – velká výstavba, založení univerzity, Praha jedním z nejvýznamnějších měst v Evropě

10 Husitské války Po smrti Karla IV. – rozpory v církvi shromažďování majetku a moci Kritika prodávání odpustků Jan Hus – jeden z největších kritiků Jan Hus Upálen (státní svátek) Jeho upálení vyvolalo odpor a přerostlo v husitské války Jan Žižka z Trocnova – známý velitel Jan Žižka z Trocnova Nakonec bylo hnutí poraženo po rozporech uvnitř Církev znovu upevnila svoji moc

11 Středověk Vládl panovník Šlechta vlastnila pole,louky i celé vesnice s poddanými Páni (hrady) rytíři (tvrze) Církev – vlastnila kláštery, kostely a také vesnice s poddanými Ve městech – obchodníci a řemeslníci Poddaní – odváděli daně králi, šlechtě i církvi - nejchudší

12 Jiří z Poděbrad Husitský král „jen“ šlechtic Neměl královský původ První myšlenka na mírové spojení států Evropy Jiří z Poděbrad

13 Habsburkové S jejich nástupem se staly české země součástí Habsburské říše Rudolf II. – jediný sídlil v Praze Rudolf II Končí středověk, začíná novověk Umělecký sloh – renesancerenesance Vynález knihtisku

14 Co sis zapamatoval? Kupec Sámo Karel IV. Upálení Mistra Jana Husa Kmenovým svazům na našem území vládl Otec vlasti se jmenoval Státní svátek slavíme u příležitosti

15 Citace LUTOVSKY. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEZNÁMÝ. Morava a Keltové [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: JEZOVNIK. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MATEJKA, Jan. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: FROM WIKIPEDIA, THE FREE ENCYCLOPEDIA. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ANONYMNÍ. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BOHEMIAN ART OF THE GOTHIC AND EARLY RENAISSANCE PERIODS, PRESS FOTO, PRAHA. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: VILÍMEK, Jan. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEZNÁMÝ. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Klippart řady Office NEZNÁMÝ. obrazky.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.1 Opakování učiva 4.ročníku Téma: Vývoj v českých zemích Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google