Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LITERATURA V DOBĚ HUSITSKÉ Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Miluše Korandová MISTR JAN HUS. BETLÉMSKÁ KAPLE. REFORMACE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LITERATURA V DOBĚ HUSITSKÉ Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Miluše Korandová MISTR JAN HUS. BETLÉMSKÁ KAPLE. REFORMACE."— Transkript prezentace:

1 LITERATURA V DOBĚ HUSITSKÉ Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Miluše Korandová MISTR JAN HUS. BETLÉMSKÁ KAPLE. REFORMACE. KAZATELSTVÍ.

2 Co už víme… Co už víme… Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk  Kulturně-politická situace:  koncem 13. století vrcholí moc církve – římští papežové se pokládají za hlavu křesťanstva – vnitřní úpadek – objevují se snahy o změnu – vznikají lidové sekty požadující návrat k prvokřesťanským ideálům a principům (hlavně pak vyzdvihují požadavek chudoby) – sekty jsou pronásledovány – stoupenci jsou označeni jako kacíři a končí na hranici,  obroda i uvnitř církve – např. činnost Františka z Assisi (zakladatel františkánského řádu s požadavkem naprosté chudoby a tělesné práce,  koncem 14. století vlastnila církev polovinu půdy,  šíření myšlenek kazatelů,  národnostní napětí v Praze mezi německým patriciátem a lidmi střední vrstvy.

3 Co se naučíme… Co se naučíme… Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk mistr Jan Hus spisy husitské hnutí kazatelská činnost čeština rozumové poznání pravdy revoluční smýšlení kacíři duchovní píseň sborníky kancionály

4 Co se naučíme… Co se naučíme… Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Znaky husitské literatury a Jan Hus: o do popředí se dostává próza – nejběžnějším útvarem je náboženský traktát, což je odborné nebo popularizační pojednání, o postila (tj. sbírka kázání), v poezii značně vystupují náboženská a časová poezie: duchovní píseň. Mistr Jan HUS (asi 1371-1415)  kazatel v Betlémské kapli (1402) – kritika bohatých církevních hodnostářů a zámožného panstva – zprvu psal latinské traktáty,  latinské dílo O CÍRKVI – otázka o poslání církve – Hus odmítá papeže jako hlavu církve, a proto ho nemusí poslouchat – útok proti církvi, názory byly použity jako podklad pro obžalobu na kostnickém koncilu,  styk s venkovským lidem přiměl Husa k psaní českých spisů: VÝKLAD VIERY, DESATERA A PÁTEŘE – úvaha nad otázkou skutečného mravního života,  péče o čistotu mateřského jazyka.

5 Práce s textem… Práce s textem… Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk  Přečti výňatky z Husova díla: (…) Čechové jsou bídnější než psi nebo hadi, protože pes hájí své lože, na němž leží, a kdyby jiný pes ho chtěl odehnati, bojoval by s ním a had taktéž; ale nás Němci utiskují a zabírají úřady v Čechách – a my mlčíme. Čechové v království Českém podle všech zákonů, ano podle zákona božího a přirozené povahy věcí mají býti první v úřadech v království Českém, jakož i Frankové v království Franckém.(…) (…) A hodné jest každému člověku, aby nic všetečně nedržel, ale poznaje pravdu boží, pevně se jie držel až do smrti, neb pravda konečně vysvobodí. (…) (…) Také mají se postaviti, aby česká řeč nehynula: pojme-li Čech Němkyni, aby děti ihned se česky učily a nedvojily řeči, neb řeči dvojenie jest hotové záviděnie, roztrženie, popuzenie a svár. (…)

6 Něco navíc… Něco navíc… Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho, prostež od boha pomoci a dúfajte v něho, že konečně vždycky s ním svítězíte. Kristusť vám za škody stojí, stokrát viec slibuje, pakli kto proň život složí, věčný mieti bude; blaze každému, ktož na pravdě sende. Tenť pán velíť se nebáti záhubcí tělesných, velíť i život složiti pro lásku svých bližních. Protož střelci, kopiníci řádu rytieřského, sudličníci a cepníci lidu rozličného, pomnětež všichni na pána štědrého! Nepřátel se nelekajte, na množstvie nehleďte, pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte a před nepřátely neutiekajte! Dávno Čechové řiekali a příslovie měli, že podlé dobrého pána dobrá jiezda bývá. (…)

7 Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk  The Hussites broke with Rome in using a Czech liturgy and in administering Holy Communion to the laity under the forms of both bread and wine.The doctrine supporting this was called Utraquism and the more moderate Hussites were called Utraquists.  Utraquists and Catholics then joined forces to defeat the Taborites in a battle at Lipany in 1434, which ended the Taborites’ influence. Some basic facts…

8 Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Zpětná vazba…  Ve stručnosti charakterizuj život a dílo Mistra Jana Husa, použij následující pojmy: kázatelství postila a traktát reformace pravda mateřský jazyk latina O církvi Betlémská kaple Kostnice

9 Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Zdroje BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury I. 4. vyd. Praha: FORTUNA, 1995. ISBN80-7168-366-3, str. 42-46. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/277581/Hussite http://cs.wikipedia.org/wiki/Kto%C5%BE_js%C3%BA_bo%C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%ADci http://office.microsoft.com/cs-cz/images


Stáhnout ppt "LITERATURA V DOBĚ HUSITSKÉ Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Miluše Korandová MISTR JAN HUS. BETLÉMSKÁ KAPLE. REFORMACE."

Podobné prezentace


Reklamy Google