Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyZákladní škola a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod AutorHana Krejčová Datum26.1.2013 NázevVY_52_INOVACE_14_rybník Ročník4. Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0835.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyZákladní škola a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod AutorHana Krejčová Datum26.1.2013 NázevVY_52_INOVACE_14_rybník Ročník4. Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0835."— Transkript prezentace:

1 Název školyZákladní škola a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod AutorHana Krejčová Datum26.1.2013 NázevVY_52_INOVACE_14_rybník Ročník4. Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0835

2 Anotace : Materiál je určen k prezentaci učiva na dané téma, podporuje výklad učitele Žáci pracují na interaktivní tabuli nebo samostatně na počítačích Ke zpracování zadaných úkolů je třeba mapa ČR Snímek č.19 je podnětem k diskuzi, případně k zadání tématu slohové práce Přechod mezi jednotlivými snímky se děje kliknutím

3 Rybník - je člověkem uměle vybudované vodní dílo - určen je převážně k chovu ryb nebo i vodní drůbeže - částečně je schopen zadržovat vodu v případě povodní - ve srovnání s jezery a přehradními nádržemi je mělčí

4 První rybníky jsou v Čechách dokumentovány už kolem roku 1115, větší rozmach rybníkářství přichází ve třináctém století, a to především u klášterů, kde se ryby uplatnily jako postní jídlo. Postupem času se staly rybníky zdrojem zisků a byly privilegiem šlechty, měst, cechů a bohatých sedláků. Dnes však již víme, že nám rybníky přinášejí i mnoho dalších užitků, než je pouhý chov ryb. Stejně jako další vodní plochy zadržují vodu v krajině, ovlivňují mikroklima ve svém okolí, slouží k aktivnímu či pasivnímu odpočinku lidí, zachycují splavené částice půdy, jsou důležitým krajinotvorným prvkem a také se jedná o místa, která jsou domovem specifických druhů organismů. Nejvýznamnější oblastí ČR v množství rybníků jsou jižní Čechy. Některé dosud funkční rybníky pocházejí již z 16.století. Najdeme zde i rybníky největší z celé republiky ( Rožmberk, Svět).

5 Hráz Mokřad Pásmo mělké vody Pásmo hluboké vody

6 Hráz Je stavba, která zadržuje vodu v rybníce. Hráze rybníků byly tradičně budovány z kamene a hlíny. Důležité bylo zajistit vodotěsnost a odolnost proti vlnám. V nejhlubším místě je umístěno zařízení, které slouží k úplnému vypuštění vody. Hráze jsou zpevňovány kořeny vysazených stromů. Nejčastěji to jsou: Dub Vrba

7 Mokřad Není nezbytnou součástí rybníka. Např. u rybníků, které se nacházejí uprostřed obce jsou všechny břehy pevné. Je to přírodní biotop na pomezí vody a souše. Jde o místa, která jsou většinu roku podmáčená. Jedná se o vlhké louky, nivy toků, podmáčené okraje rybníků atd. Vyskytují se zde jak vodní, tak suchozemské organismy. Porost mokřadů tvoří vlhkomilné rostliny, které poskytují domov mnoha živočichům. Hnízdí zde většina vodních ptáků.

8 Mokřadní rostliny Rákos obecný Orobinec širokolistý Blatouch bahenní Puškvorec obecný Ostřice štíhlá Kosatec žlutý

9 Živočichové mokřadu ( ve spojení s rybníkem ) Kachna divoká Labuť velká Skokan zelený Vážka ploská Rákosník obecný

10 Pásmo mělké vody Pásmo mělké vody skýtá úkryt mnoha druhům vodních i u vody žijících živočichů – vodních ptáků, obojživelníků či plazů. Ze dna rybníka vyrůstají některé druhy rostlin, které se pak dále rozrůstají i do mokřadu. Rostou však zde i vodní rostliny. Leknín bílý Vodní mor Halucha vodní

11 Pásmo mělké vody je také místem rozmnožování živočichů Pulci skokana hnědého Larvy komára Larva vážky Rybí potěr

12 Pásmo hluboké vody Zde již neroste žádná kořenující vegetace. Dno je však domovem mnoha druhů měkkýšů, korýšů, hmyzu a dalších bezobratlých. A samozřejmě je rájem ryb.

13 Nejčastější druhy ryb v rybníce Kapr obecnýSumec obecný Štika obecnáCandát obecný

14 Další obyvatelé rybníka Škeble rybničnáRak říčníPotápník vroubený

15 Výlov rybníka Lidé si budují rybníky především pro chov ryb. Před výlovem se z rybníka stavidlem ve hrázi vypustí většina vody. Rybáři potom odloví ryby do sítí.

16 Rožmberk Byl navržen rožmberským regentem Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan a postaven v letech 1584 až 1590. Stavbu provádělo 800 lidí, kteří přemístili 750 000 m³ zeminy. Rybník se loví jednou za dva roky. Úlovek bývá asi 150 tun ryb. Z větší části kapra. Rožmberk je rozlohou největší rybník v Jihočeském kraji a v České republice. Nachází se v okrese Jindřichův Hradec. Délka hráze je 2430 m, šířka u paty 55 m, v koruně 13,5 m a výška 11,5 m. Rozloha vodní plochy činí 489 ha. Výměra činí 677 ha. Objem zadržené vody 6,2 mil. m³. Maximální hloubka dosahuje 6,2 m. Leží v nadmořské výšce 427 m.

17 A teď trochu pátrání: Vezmi si na pomoc mapu ČR a najdi rybník Rožmberk. Najdi na mapě další velké rybníky a napiš jejich jména: Která oblast republiky je nejhustěji protkána rybníky:

18 Řešení: Vezmi si na pomoc mapu ČR a najdi rybník Rožmberk. Najdi na mapě další velké rybníky a napiš jejich jména: např. Svět, Bezdrev, Hejtman Která oblast republiky je nejhustěji protkána rybníky: jižní Čechy

19 A teď něco k zamyšlení: Co všechno musí rybáři dělat, aby se rybám v rybníce dobře dařilo? Musí péči věnovat rybníku po celý rok? Bylo by dobré mokřad u rybníka vyčistit a tím rybník rozšířit? Pokud máš možnost, zajdi si k rybníku a pozoruj rostliny a živočichy.

20 Použité zdroje: RADEK BOROVIČKA. http://m.taggmanager.cz/cs/1270 [online]. [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.taggmanager.cz/poi_images/1270/2361_prurez_ryb.jpg RADEK BOROVIČKA. rybníky naučná stezka [online]. [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://m.taggmanager.cz/cs/1270 AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kos [online]. [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phragmites_australis_Schilfrohr.jpg AUTOR NEUVEDEN. http://www.vystavba-jezirek.wbs.cz/Rostliny-do-jezirka.html [online]. [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.vystavba-jezirek.wbs.cz/Rostliny-do-jezirka.html CHRISTIAN FISCHER. wikipedie.cz [online]. [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CarexAcuta.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.etf.cuni.cz [online]. [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.etf.cuni.cz/moravec/fotky/jpeg/n43024-v.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.sdruzeniarnika.cz [online]. [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://aa.ecn.cz/img_upload/28d2c32f11e04db75a2a38342484de80/upraven__z_kout__thumb.JPG ONDŘEJ ZICHA. www.biolib.cz [online]. [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=vodn%C3%AD%20mor&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=16&ref=http%3A//obrazky.cz/ %3Fq%3Dvodn%25C3%25AD%2Bmor%26from%3D57&resID=ARtDSK6FCc08Sh874J8WEWpGA6ajby_xaCgxR2e5JiQ&imgURL=http% 3A//www.biolib.cz/IMG/GAL/1473.jpg&pageURL=http%3A//www.biolib.cz/cz/image/dir23/id1473/&imgX=800&imgY=532&imgSize =132&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FARtDSK6FCc08Sh874J8WEWpGA6ajby_xaCgxR2e5JiQ&thX=128&thY=85&qNo Site=vodn%C3%AD%2Bmor&siteWWW=&sId=wFf1gfTnwSCFxZzvhisi JANA ČERNÁ. www.photoextract.com [online]. [cit. 7.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=labu%C5%A5&offset=39&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=44&ref=http%3A//obrazky.cz/%3Fq%3 Dlabu%25C5%25A5%26step%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3DfG94H72xwCjyW- urO3qo%26orientation%3D%26from%3D21&resID=IWPqPEbxD83jG- h67Ug92zLGmEpGXQH4c5F_OL25W4o&imgURL=http%3A//st3.geg.cz/photo/35680_detail.jpg&pageURL=http%3A//www.photoext ract.com/cs/foto/35680.html&imgX=582&imgY=457&imgSize=56&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FIWPqPEbxD83jG- h67Ug92zLGmEpGXQH4c5F_OL25W4o&thX=128&thY=101&qNoSite=labu%C5%A5&siteWWW=&sId=fG94H72xwX9WW-hX6h15 AUTOR NEUVEDEN. wikipedie.cz [online]. [cit. 7.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/?q=skokan+zelen%C3%BD&step=20&filter=1&s=&size=any&sId=fG94H72xwX9WW-hX6h15&orientation= AUTOR NEUVEDEN. www.it.cas.cz [online]. [cit. 7.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.it.cas.cz/~novotny/rodna4/okno29.html AUTOR NEUVEDEN. www.photohalama.com [online]. [cit. 7.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.photohalama.com/galerie.php?p=1

21 AUTOE NEUVEDEN. www.mestodobruska.cz [online]. [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=pulci&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=7&ref=http%3A//obrazky.cz/%3Fstep%3D20%26filt er%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3DwFf1gfTnwQxAxRzHDg9T%26orientation%3D%26q%3Dpulci%26from%3D19&resID=dR18 qJ14K0iTj6Y8eVoXiid7__a7Zl1OCYMPgIRUob4&imgURL=http%3A//www.mestodobruska.cz/foto/priroda/048.jpg&pageURL=http%3A// www.mestodobruska.cz/fotogalerie.php%3Fid%3D16%26pic%3D48&imgX=600&imgY=450&imgSize=51&thURL=http%3A//media2.pics earch.com/is%3FdR18qJ14K0iTj6Y8eVoXiid7__a7Zl1OCYMPgIRUob4&thX=128&thY=96&qNoSite=pulci&siteWWW=&sId=wFf1gfTnwJkT xRzNHV16 6191.html AUTOR NEUVEDEN. www.catfish.cz [online]. [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=larvy%20kom%C3%A1r%C5%AF&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=7&ref=http%3A//obrazky.cz/%3Fstep%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3DwFf1gfTnwQxAxRzHDg9T%26orientation%3D%26q%3Dpulci%2 6from%3D1&resID=c4SyeRIcduOp62WZ5BIetGmMyJHM1xXDMExIbPF0LtY&imgURL=http%3A//www.catfish.cz/ruzne/komar/larvy2.jpg &pageURL=http%3A//www.catfish.cz/ruzne/komar/komar.htm&imgX=290&imgY=249&imgSize=9&thURL=http%3A//media3.picsearch. com/is%3Fc4SyeRIcduOp62WZ5BIetGmMyJHM1xXDMExIbPF0LtY&thX=128&thY=109&qNoSite=larvy%2Bkom%C3%A1r%C5%AF&site WWW=&sId=wFf1gfTnwirFxRg9x4mt SALMO1. www.mrk.cz [online]. [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=ryb%C3%AD%20n%C3%A1sada&offset=343&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=356&ref=http%3A//ob razky.cz/%3Fstep%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3DwFf1gfTnw88Axjgyuqxj%26orientation%3D%26q%3Dryb% 25C3%25AD%2Bn%25C3%25A1sada%26from%3D325&resID=EGYb4PQHY1imHvEU7Yw1GWbNIYXZDTRZUpQCNpSWTck&imgURL=http %3A//www.mrk.cz/Data/FotkyIco/25170.jpg&pageURL=http%3A//www.mrk.cz/fotky.php3%3Fzadal%3D5546&imgX=145&imgY=108&i mgSize=6&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FEGYb4PQHY1imHvEU7Yw1GWbNIYXZDTRZUpQCNpSWTck&thX=128&thY=95 &qNoSite=ryb%C3%AD%2Bn%C3%A1sada&siteWWW=&sId=wFf1gfTnwGMhXZz6CfTa AUTOR NEUVEDEN. www.rakosi.cz [online]. [cit. 7.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=kosatec%20%C5%BElut%C3%BD&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=8&ref=http%3A//obrazk y.cz/%3Fq%3Dblatouch%2Bbahenn%25C3%25AD&resID=HPyMuLkLHsujGDufCuSb4pYI0ph5uqzFEPMcr_98QTM&imgURL=http%3A//w ww.rakosi.cz/images/rostliny/kosatec_zluty.jpg&pageURL=http%3A//www.rakosi.cz/detail.php%3Fid%3D4&imgX=290&imgY=387&img Size=68&thURL=http%3A//media3.picsearch.com/is%3FHPyMuLkLHsujGDufCuSb4pYI0ph5uqzFEPMcr_98QTM&thX=96&thY=128&qNo Site=kosatec%2B%C5%BElut%C3%BD&siteWWW=&sId=fG94H72xwCjyW-urO3qo BOLDIE. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0keble_rybni%C4%8Dn%C3%A1 [online]. [cit. 3.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anodonta_cygnea1.jpg

22 AUTOR NEUVEDEN. http://ebed.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/indth3.html [online]. [cit. 7.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=v%C3%A1%C5%BEka%20plosk%C3%A1&offset=39&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=49&ref=http%3 A//obrazky.cz/%3Fq%3Dv%25C3%25A1%25C5%25BEka%2Bplosk%25C3%25A1%26step%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany %26sId%3DfG94H72xw-gmW-L3FTvK%26orientation%3D%26from%3D21&resID=Luu-5ww3WBKJvkZytRMqb- FKtKLN0FwrnlBIR2ZU6jM&imgURL=http%3A//ebed.etf.cuni.cz/%7Emoravec/fotky/jpeg/044297- p.jpg&pageURL=http%3A//ebed.etf.cuni.cz/%7Emoravec/fotky/indth3.html&imgX=114&imgY=125&imgSize=5&thURL=http%3A//medi a2.picsearch.com/is%3FLuu-5ww3WBKJvkZytRMqb- FKtKLN0FwrnlBIR2ZU6jM&thX=114&thY=125&qNoSite=v%C3%A1%C5%BEka%2Bplosk%C3%A1&siteWWW=&sId=fG94H72xwaLCWjnz Ml_s MICHAL RUBEŠ. www.darwiniana.cz/vamr/?pa... [online]. [cit. 7.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=halucha%20vodn%C3%AD&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=7&ref=http%3A//obrazky.cz/% 3Fq%3Dr%25C3%25A1kosn%25C3%25ADk%2Bobecn%25C3%25BD%26step%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3D fG94H72xwaLCWjnzMl_s%26orientation%3D%26from%3D39&resID=3AxnKVtj5M98ULnz4i8wwBq_l_sag- OI81al1VXhuMM&imgURL=http%3A//www.darwiniana.cz/vamr/galerie/01085- t3.jpg&pageURL=http%3A//www.darwiniana.cz/vamr/%3Fpage%3Dobrazek%26id%3D1085&imgX=637&imgY=480&imgSize=85&thURL =http%3A//media5.picsearch.com/is%3F3AxnKVtj5M98ULnz4i8wwBq_l_sag- OI81al1VXhuMM&thX=128&thY=97&qNoSite=halucha%2Bvodn%C3%AD&siteWWW=&sId=fG94H72xC4P_tZnoCzR7 AUTOR NEUVEDEN. www.charousek.net [online]. [cit. 7.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=kapr%20obecn%C3%BD%20obr%C3%A1zky&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=36&ref=htt p%3A//obrazky.cz/%3Fq%3Dkapr%2520obecn%25C3%25BD%2520obr%25C3%25A1zky%26sId%3DfG94H72xCvratZnWDxLb%26filter% 3D1%26hint&resID=JleHwTanbe5OnKgILzrfQ6fzu- bU4Ej8ztcDRi5CcWA&imgURL=http%3A//www.charousek.net/images/katalog/150/635.jpg&pageURL=http%3A//www.charousek.net/c ze/taxonomy/default.aspx&imgX=150&imgY=113&imgSize=15&thURL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3FJleHwTanbe5OnKgILzrfQ 6fzu- bU4Ej8ztcDRi5CcWA&thX=128&thY=96&qNoSite=kapr%2Bobecn%C3%BD%2Bobr%C3%A1zky&siteWWW=&sId=fG94H72xOzX5tZn5B MuG AUTOR NEUVEDEN. www.charousek.net [online]. [cit. 7.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=kapr%20obecn%C3%BD%20obr%C3%A1zky&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=36&ref=htt p%3A//obrazky.cz/%3Fq%3Dkapr%2520obecn%25C3%25BD%2520obr%25C3%25A1zky%26sId%3DfG94H72xCvratZnWDxLb%26filter% 3D1%26hint&resID=JleHwTanbe5OnKgILzrfQ6fzu- bU4Ej8ztcDRi5CcWA&imgURL=http%3A//www.charousek.net/images/katalog/150/635.jpg&pageURL=http%3A//www.charousek.net/c ze/taxonomy/default.aspx&imgX=150&imgY=113&imgSize=15&thURL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3FJleHwTanbe5OnKgILzrfQ 6fzu- bU4Ej8ztcDRi5CcWA&thX=128&thY=96&qNoSite=kapr%2Bobecn%C3%BD%2Bobr%C3%A1zky&siteWWW=&sId=fG94H72xOzX5tZn5B MuG

23 AUTOR NEUVEDEN. www.charousek.net [online]. [cit. 7.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=kapr%20obecn%C3%BD%20obr%C3%A1zky&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=36&ref=ht tp%3A//obrazky.cz/%3Fq%3Dkapr%2520obecn%25C3%25BD%2520obr%25C3%25A1zky%26sId%3DfG94H72xCvratZnWDxLb%26filter %3D1%26hint&resID=JleHwTanbe5OnKgILzrfQ6fzu- bU4Ej8ztcDRi5CcWA&imgURL=http%3A//www.charousek.net/images/katalog/150/635.jpg&pageURL=http%3A//www.charousek.net/ cze/taxonomy/default.aspx&imgX=150&imgY=113&imgSize=15&thURL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3FJleHwTanbe5OnKgILzr fQ6fzu- bU4Ej8ztcDRi5CcWA&thX=128&thY=96&qNoSite=kapr%2Bobecn%C3%BD%2Bobr%C3%A1zky&siteWWW=&sId=fG94H72xOzX5tZn5B MuG AUTOR NEUVEDEN. www.charousek.net [online]. [cit. 7.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=kapr%20obecn%C3%BD%20obr%C3%A1zky&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=36&ref=ht tp%3A//obrazky.cz/%3Fq%3Dkapr%2520obecn%25C3%25BD%2520obr%25C3%25A1zky%26sId%3DfG94H72xCvratZnWDxLb%26filter %3D1%26hint&resID=JleHwTanbe5OnKgILzrfQ6fzu- bU4Ej8ztcDRi5CcWA&imgURL=http%3A//www.charousek.net/images/katalog/150/635.jpg&pageURL=http%3A//www.charousek.net/ cze/taxonomy/default.aspx&imgX=150&imgY=113&imgSize=15&thURL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3FJleHwTanbe5OnKgILzr fQ6fzu- bU4Ej8ztcDRi5CcWA&thX=128&thY=96&qNoSite=kapr%2Bobecn%C3%BD%2Bobr%C3%A1zky&siteWWW=&sId=fG94H72xOzX5tZn5B MuG AUTOR NEUVEDEN. http://jadamkuv.txt.cz/fotoalbum/6851/6851/nase-ryby/ [online]. [cit. 8.2.2013]. Dostupný na WWW: http://jadamkuv.txt.cz/foto/120751/6851/131/nase-ryby/ AUTOR NEUVEDEN. hobby.idnes.cz/ceske-raky-... [online]. [cit. 8.2.2013]. Dostupný na WWW: http://i.idnes.cz/09/092/gal/MCE2daed1_ALAMY_A09HKK.jpg JIŘÍ ŠČOBÁK. scobak.blog.sme.sk/c/23737... [online]. [cit. 8.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=pot%C3%A1pn%C3%ADk&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=2&ref=http%3A//obrazky.cz/% 3Fq%3Dpo%25C3%25A1pn%25C3%25ADk&resID=7B-c1T75rgIRodJts1AbAv4F9VF- 7EoDOZTozDDCMgw&imgURL=http%3A//blog.sme.sk/blog/2364/237371/potapnik.jpg&pageURL=http%3A//scobak.blog.sme.sk/c/23 7371/Zblunknul-mi-potapnik-do-akvaria- video.html&imgX=419&imgY=296&imgSize=40&thURL=http%3A//media1.picsearch.com/is%3F7B-c1T75rgIRodJts1AbAv4F9VF- 7EoDOZTozDDCMgw&thX=128&thY=91&qNoSite=pot%C3%A1pn%C3%ADk&siteWWW=&sId=a9FG5liIwn9vhj0f_IiD

24 http://obrazky.cz/detail?q=rak&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=1&ref=http%3A//www.seznam.cz/&resID=k8cRe 3q9NfHCdbkDWvMerGGvN62q3WABhQJTNN-wfPA&imgURL=http%3A//www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/rak-ricni- 34276.jpg&pageURL=http%3A//www.naturfoto.cz/rak-ricni-fotografie- 2511.html&imgX=600&imgY=400&imgSize=79&thURL=http%3A//media4.picsearch.com/is%3Fk8cRe3q9NfHCdbkDWvMerGGvN6 2q3WABhQJTNN-wfPA&thX=128&thY=86&qNoSite=rak&siteWWW=&sId=LFuyBF_8wPdSFZkLec4A PŘISPĚVATELÉ. http://cs.wikipedia.org/wiki/Rožmberk [online]. [cit. 3.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rožmberk FOTOBANKA PROFIMEDIA. www.novinky.cz [online]. [cit. 3.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=rybn%C3%ADk%20ro%C5%BEmberk&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=24&ref=http% 3A//obrazky.cz/%3Fq%3Drybn%25C3%25ADk%2520ro%25C5%25BEmberk%26sId%3DwsHpfSuXwZL8GjTn9Ug7%26filter%3D1%26 hint&resID=iAf5d5qUrzQCelaoiduUHhj7TbA-nUGZd1C5H7vz4pU&imgURL=http%3A//media.novinky.cz/731/217312-top_foto2- bqju9.jpg&pageURL=http%3A//www.novinky.cz/cestovani/201591-okolim-trebone-na-kole-jinak-nez-podle- pruvodce.html&imgX=400&imgY=225&imgSize=26&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FiAf5d5qUrzQCelaoiduUHhj7Tb A- nUGZd1C5H7vz4pU&thX=128&thY=72&qNoSite=rybn%C3%ADk%2Bro%C5%BEmberk&siteWWW=&sId=wsHpfSuXwnpEGjzxVA67 JANINKA. www.people.cz [online]. [cit. 8.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=v%C3%BDlov%20rybn%C3%ADka&offset=37&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=49&ref=http%3A/ /obrazky.cz/%3Fq%3Dv%25C3%25BDlov%2Brybn%25C3%25ADka%26from%3D19&resID=xRG0t3_- tKyInMNQPhCyLf72QfDqIhYxMVq9AQ7TF2U&imgURL=http%3A//www.people.cz/gallery/gallery_photo/thumb/15043.jpg&pageUR L=http%3A//www.people.cz/gallery/cs/gallery-detail/aid- 11063&imgX=200&imgY=151&imgSize=13&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FxRG0t3_- tKyInMNQPhCyLf72QfDqIhYxMVq9AQ7TF2U&thX=128&thY=96&qNoSite=v%C3%BDlov%2Brybn%C3%ADka&siteWWW=&sId=a9F G5liIwS0JhjXla981 ANTON HOLMQUIST SOASTA. http://cs.wikipedia.org/wiki/Kachna_divok%C3%A1 [online]. [cit. 8.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mallard_080508.jpg vlastní zdroj galerie Microsoft Office


Stáhnout ppt "Název školyZákladní škola a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod AutorHana Krejčová Datum26.1.2013 NázevVY_52_INOVACE_14_rybník Ročník4. Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0835."

Podobné prezentace


Reklamy Google