Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Františkovsko – metternichovský absolutismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Františkovsko – metternichovský absolutismus"— Transkript prezentace:

1 Františkovsko – metternichovský absolutismus
Rakousko po Vídeňském kongresu

2 Rakouské císařství 1804 – František I. rakouským císařem
1812 – občanský zákoník Rovnost před zákonem Nadále ovšem robota! Absolutismus

3 Územní rozsah císařství

4 Vztah národů k císařství
Rozsáhlé území s mnoha národy Rakušany se cítilo jen minimum obyvatelstva Státní patriotismus se neujal Obyvatelstvo spojovala dynastie a loajalita k ní

5 Panovníci do roku 1848 František I. Ferdinand I. Dobrotivý

6 František I. (1768 - 1835) Syn Leopolda II.
Dědeček Františka Josefa I. Od 16 let jej vychovával Josef II. Rodinně založený člověk Čtyřikrát ženatý Záliby: četba, hudba, botanika

7 Kníže Metternich Kancléř „četník Evropy“, „kočí Evropy“
Řídil zahraniční politiku monarchie v letech Monarchista

8 Přečtěte si dva výroky císaře Františka I
Přečtěte si dva výroky císaře Františka I. a charakterizujte jeho pohled na vzdělávání poddaných. Pokuste se odpovědět na otázku: „Proč zastával tento názor?“ „Tak řečení geniové a učenci nejsou k ničemu, vždycky chtějí všecko vědět nejlépe a zdržují úřadování anebo jim nevoní. Zdravý lidský rozum a dobrá zadnice, to je nejlepší.“

9 „Držte se starého, neboť to je dobré a naši předkové se při tom dobře měli; proč ne my? Nyní panují nové ideje, které nemohu schvalovat a nikdy jich neschválím. Vzdalujte se jich a přidržujte se jejich opaku, neboť já nepotřebuji učence, nýbrž dobré občany. Vaším povoláním je vzdělávat mládež k tomu účelu. Kdo mně slouží, musí učit, co nařizuji. Kdo to neumí, nebo přichází ke mně s novými ideami, ten může jít, nebo já jej odstraním.“

10 Františkovsko-metternichovský absolutismus
Proti novotám Snaha zabránit pronikání liberalismu Tajná policie Špiclové, cenzura – včetně korespondence Poddaní mají být oddaní panovníkovi a církvi Proti inteligenci – vliv na školy Měly produkovat oddané úředníky

11 Františkovsko-metternichovský absolutismus
Zmírněna centralizace Zmírněna germanizace Rostlo národní vědomí jednotlivých národů žijících v rámci monarchie. Př. české národní obrození (kořeny již za Josefa II.) 1843 – uzákoněna maďarština vedle latiny sněmovním a úředním jazykem v Uhrách nacionalismus nesměl ohrožovat politickou koncepci Metternicha.

12 Ferdinand I. Dobrotivý (1793 - 1875)
Syn Františka I. Epilepsie a jiné zdravotní problémy Zájmy: botanika, hudba, zájem o technické novinky Ženatý, ale bezdětný Poslední korunovaný český král!!! (1836) Po abdikaci žil v Praze

13 Rakouské císařství po roce 1835
1835 – smrt Františka I. Na trůn Ferdinand – neschopen vládnout Státní rada arcivévoda Ludvík (císařův strýc) kancléř Metternich hrabě František Antonín Kolovrat Hrabě Kolovrat

14 Objasněte dobovou anekdotu.
Vysoký dvorní hodnostář utěšuje plačící Vídeňáky lemující ulice při pohřbu císaře Františka: „Neplačte, vždyť vše zůstane při starém.“ Dostalo se mu odpovědi: „My pláčeme právě proto.“

15 Zdroje Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Editor Pavel Bělina, Jiří Pokorný. Praha: Paseka, 1993, 328 s. ISBN Habsburkové: životopisná encyklopedie. Vyd. 2. Editor Brigitte Hamanová. Praha: Brána, 2001, 403 s. ISBN HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 175 s. ISBN


Stáhnout ppt "Františkovsko – metternichovský absolutismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google