Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Barbara Čechová Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Barbara Čechová Výzkumný ústav pedagogický v Praze."— Transkript prezentace:

1 KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Barbara Čechová Výzkumný ústav pedagogický v Praze

2 Od projektového záměru k projektu Příprava projektového záměru, konzultace s partnery (září 07 – leden 08) Prezentace projektového záměru na kulatém stole MŠMT (20. 3. 2008) Ustanovení pracovní skupiny odborníků k dopracování projektového záměru (březen 08 – červen 08)

3 Nové nastavení projektu Finanční rámec: 120 000 tis. Kč  50 975 tis. Kč Časový rámec: 5 let  3 roky (2009 – 2011) Obsahový rámec: větší důraz na propojení metod rozvoje klíčových kompetencí se vzdělávacím obsahem, vytvoření ucelené metodické podpory vzdělávání učitelů, tvorbu standardu učitele v oblasti klíčových kompetencí,

4 Původní nastavení projektového záměru Aktivita 1: Příprava nástrojů pro rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí žáků Aktivita 2: Ověřování nástrojů pro rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí žáků Aktivita 3: Klíčové kompetence učitelů Aktivita 4: Klíčové kompetence v zemích EU Aktivita 5: Informační a propagační podpora projektu, organizace a řízení

5 Nové nastavení aktivit Aktivita 1: Vytvoření systému nástrojů pro rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí žáků Aktivita 2: Ověřování, tisk a distribuce nástrojů Aktivita 3: Rozvoj dovedností učitelů potřebných při výuce zaměřené na klíčové kompetence Odůvodnění: Úpravy po konzultacích s odborníky i učiteli Snížení rozpočtu Zvážení priorit – př. větší zaměření na vzdělávání učitelů, menší důraz na klíčové kompetence v zahraničí

6 Aktivita 1 – Metodická podpora Vytvoření systému nástrojů pro rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Sběr nástrojů v České republice i v zahraničí, jejich revize, tvorba nových nástrojů. Výstupy: Nástroje pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Nástroje pro hodnocení úrovně klíčových kompetencí žáků Vývojová mapa Manuál popisující způsoby využití daných nástrojů v praxi škol Instruktážní DVD

7 Nový prvek v aktivitě 1: vývojová mapa Popíše stádia vývoje žáka v dosahování klíčových kompetencí. Bude obsahovat indikátory a doporučené metody rozvoje na jednotlivých hladinách. Bude propojena s vytvořenými metodickými materiály. Pomůže učitelům přesněji směřovat ve výuce jednotlivých předmětů k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

8 Aktivita 2 - Ověřování, tisk a distribuce nástrojů Veškeré materiály z aktivity 1 budou průběžně ověřovány na zapojených školách. K ověřování budou vybráni učitelé s nejlepší praxí z aktivity 3. Tito učitelé budou tvořit samostatnou pracovní skupinu, která se v rámci projektu bude pravidelně setkávat. V rámci aktivity budou také veškeré materiály redakčně a graficky upraveny, vytištěny a spolu s výukovým DVD zaslány na všechny školy v ČR. Výstupy: Pro každý typ školy jiný „kufr“ metod (ZŠ, Gymnázium, SOU, SOŠ) Každý kufr bude obsahovat: Ověřené nástroje pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Ověřené nástroje pro hodnocení úrovně klíčových kompetencí žáků Vývojovou mapu Manuál popisující způsoby využití daných nástrojů v praxi škol Vylisované instruktážní DVD

9 Aktivita 3 – Vzdělávání učitelů Rozvoj dovedností učitelů potřebných při výuce zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí žáků Komplexní vzdělávání rozvíjející dovednosti učitele spojené s výukou zaměřenou na rozvoj klíčových kompetencí žáků, tvorba standardu učitele v oblasti klíčových kompetencí Výstupy: Tréninkové programy určené pro rozvíjení klíčových kompetencí učitelů pro jednotlivé úrovně dovedností učitelů sestávající z prezenčního školení 3x 2 dny na škole, 5 x 2 dny v kurzech. (dohromady 120 hodin), Proškolení cca 60 lektorů. Proškolení 22 školních kolektivů. Akreditace kurzů. Příručka pro odbornou veřejnost o dovednostech učitele, které jsou třeba pro výuku zaměřenou na rozvoj klíčových kompetencí

10 Nové nastavení vzdělávání v aktivitě 3 Prohloubení vzdělávání učitelů Několikastupňové školení beroucí v potaz různé dovednosti učitelů při práci s klíčovými kompetencemi Zapojené školní kolektivy budou procházet několikastupňovým školením, kombinovanou formou ve školách a dojížděním do organizovaných seminářů po jednotlivcích. Celkový počet seminářů bude 8 x 2 dny 3x 2 dny školení celých učitelských kolektivů ně školách, 5 x 2 dny školení individuální vzdělávání Bude zapojeno 22 škol Jednotlivé stupně kurzů budou akreditovány

11 Specifikace soupisu standardů učitele v aktivitě 3 Standardy budou vytvářeny a ověřovány při trénincích učitelů a hospitacích výuky Cílené pozorovaní, dotazníky Diskuse se širokou odbornou veřejností Spolupráce s psychology Odborná publikace

12 Rozpočet projektu A. Vytvoření systému nástrojů pro rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí žáků 13 494 tis. Kč B. Ověřování, tisk a distribuce nástrojů 13 690 tis. Kč C. Rozvoj dovedností učitelů potřebných při výuce zaměřené na klíčové kompetence 22 341 tis. Kč Ostatní (audit, publicita, zpracování mezd) 1 450 tis. Kč Celkem 50 975 tis. Kč

13 Současný stav a předpokládaný další postup Zpracovaná verze do Benefitu Dolaďování rozpočtu pro jednotlivé aktivity Oslovování budoucích spolupracovníku, upevňování týmu Předpoklad předložení projektu k projednání a schválení – podzim 2008


Stáhnout ppt "KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Barbara Čechová Výzkumný ústav pedagogický v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google