Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty."— Transkript prezentace:

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty.

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Současnou prioritou školy je udržet postavení nejvýznamnější technické univerzity v České republice a dosáhnout významné pozice ve světě. Toho lze dosáhnout rozvíjením špičkové kvality v těch oblastech, kde jsme schopni dosáhnout vynikajících výsledků.

3 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Volební program jsem zasadil do rámce rozvoje moderní společnosti znalostí. Ten se opírá o tři pilíře: vytvářet poznatky cestou výzkumu využít poznatků prostřednictvím inovací šířit poznatky cestou vzdělávání

4 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Šíření poznatků cestou vzdělávání Masové bakalářské studium, prestižní magisterské a doktorské studijní programy.

5 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Šíření poznatků cestou vzdělávání zvyšovat počet kvalitních absolventů školy zvyšovat podíl samostatné práce studentů a míru individuální spolupráce studentů s učiteli zavést kontrolu kvality výuky prostřednictvím rad studijních programů využívat pravidelnou studentskou anketu prováděnou prostřednictvím informačního systému rozvíjet moderní technologie podpory výuky

6 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Vytváření poznatků cestou výzkumu Finanční prostředky získané na tvůrčí činnost v rovnováze s prostředky na vzdělávání.

7 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Vytváření poznatků cestou výzkumu podporovat vznik vědních škol financováním týmů s vynikajícími tvůrčími výsledky podporovat úspěšné školitele doktorandů zvýšit aktivitu při získávání externích a zahraničních projektů zlepšit související informační a poradenskou činnost

8 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Využití poznatků prostřednictvím inovací Rozvinout systém podporující vznik spin-off firem, včetně podnikatelské, právní a finanční pomoci.

9 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Využití poznatků prostřednictvím inovací zakládat firmy spin-off s účastí ČVUT nabídnout prostředí inkubátoru začínajícím firmám iniciovat založení technologického parku přístupného pražským vysokým školám a high-tech firmám

10 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Integrita školy Integritu školy je třeba budovat zdola.

11 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Integrita školy předložit k akreditaci multidisciplinární, mezifakultní studijní programy a obory zajistit větší prostupnost mezi stávajícími studijními programy využít možnost vzájemného účtování za učitele i studenta vytvářet flexibilní výzkumná centra s multidisciplinární tématikou

12 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Internacionalizace školy Stát se součástí evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru.

13 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Internacionalizace školy zahájit proces evropské akreditace studijních programů podpořit mobilitu studentů i zaměstnanců zvýšit počet zahraničních studentů zvýšit stipendijní podporu zahraničním studentům posílit knižní fondy v cizí literatuře

14 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Hospodaření školy Strategický plán rozvoje školy je třeba spojit s konkrétními opatřeními a finančními zdroji na jeho realizaci.

15 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Hospodaření školy usilovat o přijetí výkonově založené metodiky rozpisu státní dotace na vysoké školy metodiku využívat v rámci školy v rozpočtu školy přednostně uspokojovat priority rozvoje finanční prostředky zbytečně nepřerozdělovat včas schvalovat rozpočet školy

16 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Propagace školy Nejlepší příležitostí k propagaci budou dobře připravené oslavy třísetletého výročí založení školy.

17 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Propagace školy vytvořit koncepci marketingu školy s cílem zvýšit zájem o technické vzdělání podstatně zlepšit webové stránky školy podpořit spolky absolventů při ČVUT posílit spolupráci se středními školami připravit program oslav výročí založení školy za účasti studentů i zaměstnanců

18 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Výstavba a další rozvoj školy Dokončit extenzívní rozvoj ČVUT.

19 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Výstavba a další rozvoj školy dokončit výstavbu v areálu Dejvice revitalizovat areál na Karlově náměstí rekonstruovat, případně vybudovat nové koleje podpořit rozvoj fakulty biomedicínského inženýrství vytvořit fakultu komerčního inženýrství posílit a zlepšit spolupráci s VŠCHT

20 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Personální politika školy Získávat nejlepší odborníky, nebát se diferencovat.

21 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Personální politika školy vážit si dobré práce všech zaměstnanců podporovat personální rozvoj pracovníků, mladým schopným dát příležitost řídit podporovat rozvoj efektivní administrativy podpořit mzdovou diferenciaci pracovníků stabilizovat mladé pracovníky

22 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Navenek chci upevnit postavení školy, uvnitř pak podporovat iniciativu, napomáhat šíření dobrých zkušeností mezi fakultami a vytvořit komunikativní prostředí, ve kterém se naše společná práce bude dařit.

23 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty. Jaký je náš život na ČVUT? Optimista věří, že nejlepší možný. Pesimista se obává, že je to pravda. Kučera dokáže změnit jejich názor.


Stáhnout ppt "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. Mám představu o rozvoji ČVUT. Vítám a zvážím vaše podněty."

Podobné prezentace


Reklamy Google