Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P ř íprava a pilotá ž vzd ě lávacích program ů (v č etn ě metodik) pro d ě ti a mláde ž zam ěř ených na rozvoj metod vzd ě lávání v oblasti rozvoje klí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P ř íprava a pilotá ž vzd ě lávacích program ů (v č etn ě metodik) pro d ě ti a mláde ž zam ěř ených na rozvoj metod vzd ě lávání v oblasti rozvoje klí."— Transkript prezentace:

1 P ř íprava a pilotá ž vzd ě lávacích program ů (v č etn ě metodik) pro d ě ti a mláde ž zam ěř ených na rozvoj metod vzd ě lávání v oblasti rozvoje klí č ových kompetencí ve volno č asových aktivitách: Implementace standard ů finan č ní gramotnosti v neformálním vzd ě lávání

2  Č eská rada d ě tí a mláde ž e Sdru ž uje 102 organizací d ě tí a mláde ž e, které mají dohromady p ř es 200 000 individuálních č len ů  Partner: Junák – svaz skaut ů a skautek Č R, Tiskové a distribu č ní centrum P ř ipravuje a vydává publikace a č asopisy, realizuje internetové projekty

3  Vytvo ř ení nástroj ů, které umo ž ní snadno a efektivn ě rozší ř it program sdru ž ení d ě tí a mláde ž e o témata definovaná jako „standardy finan č ní gramotnosti“  P ř íprava a pilotá ž vzd ě lávacích program ů (v č etn ě metodik)

4  D ě ti mimo ř ádn ě nadané, které se v rámci č lenských sdru ž ení podílejí na realizaci programu pro své vrstevníky i mladší d ě ti  Pracovníci s d ě tmi a mláde ž í, kte ř í program realizují, plánují a koordinují

5  Vytvo ř ení informa č ních a pracovních materiál ů pro d ě ti a mláde ž Publikace rozumíme financím I a II Elektronické verze

6  P ř íprava metodických materiál ů pro pracovníky s d ě tmi a mláde ž í Publikace Peníze ve volném č ase P ř ipravuje se:  Sbírka her k tématu  Manuál – jak realizovat projekty k tématu

7  Internetové projekty Web projektu – www.rozumimefinancim.cz Nenech se zmanipulovat – hra Nau č se hospoda ř it – aplikace pomáhající s rozpo č ty a spo ř ením

8  Desková hra Do konce listopadu probíhá testování Karetní hra (t ř eba jako Dominion) Pro 2 – 4 hrá č e (6 hrá čů s pou ž itím 2 balí č k ů karet) Hra simuluje ž ivotní cyklus č lov ě ka – vzd ě lávání, zam ě stnání, volný č as, zábava, … Cílem hry vyvá ž ené získávání t ř í komodit (št ě stí, presti ž a peníze) Svobodná volba ž ivotních preferencí Faktor náhody Zábavné, ale i realistické

9  Pilotní projekty Najdi investora Zodpov ě dný p ř ístup k majetku 72 hodin – ruku na to

10  Seminá ř e pro pracovníky s mláde ž í Probíhají obvykle na akcích pro vzd ě lávání t ě chto pracovník ů

11  Sout ěž Online


Stáhnout ppt "P ř íprava a pilotá ž vzd ě lávacích program ů (v č etn ě metodik) pro d ě ti a mláde ž zam ěř ených na rozvoj metod vzd ě lávání v oblasti rozvoje klí."

Podobné prezentace


Reklamy Google