Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava a podání Jednotné žádosti. Standardně do 15. května (v roce 2015 byl termín posunut do 29. května) + 25 dní pro pozdní podání (se sankcí) Termín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava a podání Jednotné žádosti. Standardně do 15. května (v roce 2015 byl termín posunut do 29. května) + 25 dní pro pozdní podání (se sankcí) Termín."— Transkript prezentace:

1 Příprava a podání Jednotné žádosti

2 Standardně do 15. května (v roce 2015 byl termín posunut do 29. května) + 25 dní pro pozdní podání (se sankcí) Termín pro podání Jednotné žádosti

3 Jednotná žádost 2015 – přehled opatření SAPS Greening Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) Mladý zemědělec Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) LFA NATURA 2000 na z. p. AEO 2007 - 2013 AEKO 2014 - 2020 Ekologické zemědělství 2014 - 2020 Dobré životní podmínky zvířat (Welfare)

4 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) produkce brambor určených pro výrobu škrobu produkce konzumních brambory produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností produkce ovocných druhů s vysokou pracností produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností produkce zeleninových druhů s vysokou pracností produkce chmele produkce cukrové řepy produkce bílkovinných plodin chov telete masného typu chov krávy chované v systému chovu s TPM chov bahnice nebo chov kozy

5 AEO a AEKO AEO 2007 - 2013  ekologické zemědělství  integrovaná produkce ovoce  integrovaná produkce vinné révy  integrovaná produkce zeleniny  ošetřování travních porostů  zatravňování orné půdy  pěstování meziplodin  biopásy AEKO 2014 - 2020  integrovaná produkce ovoce  integrovaná produkce vinné révy  integrovaná produkce zeleniny  ošetřování travních porostů  zatravňování orné půdy  biopásy  ochrana čejky chocholaté

6 Welfare Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic Zlepšení stájového v chovu dojnic Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy Zlepšení životních podmínek v chovu prasat  Zlepšení životních podmínek pro prasničky  Zlepšení životních podmínek pro prasnice Zvětšení plochy pro odstavená selata

7 Jednotnou žádost lze včetně příloh (!) podat: o Portálem farmáře bez elektronického podpisu přihlášen pod svým jedinečným přístupovým oprávněním (!) o Portálem farmáře bez elektronického podpisu (Potvrzení do pěti dnů) o Portálem farmáře s elektronickým podpisem o Datovou schránkou o V papírové formě / poštou o E-mailem na adresu: podatelna@szif.czpodatelna@szif.cz Způsoby podání Jednotné žádosti

8 Žádost o přístup do PF může podat pouze: a) Fyzická osoba evidovaná v základních registrech b) Statutární zástupce právnické osoby evidované v registrech c) Zplnomocněný zástupce osobou podle písm. a) nebo b) k získání přístupového hesla do registrů na eAgri Žadatel registraci získá na místně příslušném pracovišti regionálního odboru – Oddělení příjmu žádosti a LPIS nebo na podatelně Regionálního odboru SZIF. Registrace a přístup na portál farmáře (PF)

9 Registrovaní žadatelé se mohou přihlásit z internetových stránek Fondu. Přihlášení na PF SZIF

10

11 Vstup do Aplikace LPIS

12

13 Základní orientace v aplikaci LPIS

14 Import osevního plánu – import osevního plánu připraveného na PF MZe Import osevního plánu CSV – import osevního plánu připraveného v excel Nastavení plodiny – manuální přiřazení jedné plodiny pro více DPB

15 Základní orientace v aplikaci LPIS – detail DPB

16 Základní orientace v aplikaci LPIS – funkcionalita semaforů

17 Obecná funkcionalita červený semafor – do dotačního titulu nelze vstoupit, existuje zásadní překážka oranžový semafor – do dotačního titulu lze vstoupit, pokud bude splněna plodina nebo podmínka minimální intenzity zelený semafor – do dotačního titulu lze s některými DPB vstoupit

18 Základní orientace v aplikaci LPIS – volba opatření

19 po zaškrtnutí check boxu „Chci“ u daného opatření dojde k natažení všech DPB, které splňují pro dané opatření podmínky

20 Základní orientace v aplikaci LPIS – přidání a odebírání DPB

21 Základní orientace v aplikaci LPIS – odeslání datové sady

22 Příprava Jednotné žádosti Zemědělský podnikatel – indikátor ANO / NE Datové sady z LPIS a IZR připraveny Možno přistoupit k přípravě sady žádostí na PF.

23 Jméno / Příjmení, Trvalé bydliště / Adresa sídla jsou přebírány ze Základních registrů Bankovní účet nutno zadat! -informační hlášení, -není-li vyplněn, nelze pokračovat

24 Aktivní zemědělec

25 Nelze zaškrtnout žádné další opatření. Výjimkou je PVP (Top-Up) Nutno zaškrtnout! Odstranit opatření je umožněno.

26 Mladý zemědělec – na PF vyplňuje pouze PO Právní nástupnictví

27

28 Žadatel přihlášen pod svým jedinečným přístupovým oprávněním Registrovaný uživatel pokračuje přímo v podání = nenabízí se varianta podání s elektronickým podpisem či bez něj.

29

30

31

32

33

34

35

36 Podání žádosti bez elektronického podpisu Totožné jako s el. podpisem. Nepřipojuje se el. podepsané pdf. Liší se Potvrzení, které je navíc nutno do pěti dnů doručit na OPŽ. Jinak je podání neplatné !

37 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Příprava a podání Jednotné žádosti. Standardně do 15. května (v roce 2015 byl termín posunut do 29. května) + 25 dní pro pozdní podání (se sankcí) Termín."

Podobné prezentace


Reklamy Google