Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava a podání Jednotné žádosti. Standardně do 15. května (v roce 2015 byl termín posunut do 29. května) + 25 dní pro pozdní podání (se sankcí) Termín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava a podání Jednotné žádosti. Standardně do 15. května (v roce 2015 byl termín posunut do 29. května) + 25 dní pro pozdní podání (se sankcí) Termín."— Transkript prezentace:

1 Příprava a podání Jednotné žádosti

2 Standardně do 15. května (v roce 2015 byl termín posunut do 29. května) + 25 dní pro pozdní podání (se sankcí) Termín pro podání Jednotné žádosti

3 Jednotná žádost 2015 – přehled opatření SAPS Greening Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) Mladý zemědělec Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) LFA NATURA 2000 na z. p. AEO AEKO Ekologické zemědělství Dobré životní podmínky zvířat (Welfare)

4 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) produkce brambor určených pro výrobu škrobu produkce konzumních brambory produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností produkce ovocných druhů s vysokou pracností produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností produkce zeleninových druhů s vysokou pracností produkce chmele produkce cukrové řepy produkce bílkovinných plodin chov telete masného typu chov krávy chované v systému chovu s TPM chov bahnice nebo chov kozy

5 AEO a AEKO AEO  ekologické zemědělství  integrovaná produkce ovoce  integrovaná produkce vinné révy  integrovaná produkce zeleniny  ošetřování travních porostů  zatravňování orné půdy  pěstování meziplodin  biopásy AEKO  integrovaná produkce ovoce  integrovaná produkce vinné révy  integrovaná produkce zeleniny  ošetřování travních porostů  zatravňování orné půdy  biopásy  ochrana čejky chocholaté

6 Welfare Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic Zlepšení stájového v chovu dojnic Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy Zlepšení životních podmínek v chovu prasat  Zlepšení životních podmínek pro prasničky  Zlepšení životních podmínek pro prasnice Zvětšení plochy pro odstavená selata

7 Jednotnou žádost lze včetně příloh (!) podat: o Portálem farmáře bez elektronického podpisu přihlášen pod svým jedinečným přístupovým oprávněním (!) o Portálem farmáře bez elektronického podpisu (Potvrzení do pěti dnů) o Portálem farmáře s elektronickým podpisem o Datovou schránkou o V papírové formě / poštou o em na adresu: Způsoby podání Jednotné žádosti

8 Žádost o přístup do PF může podat pouze: a) Fyzická osoba evidovaná v základních registrech b) Statutární zástupce právnické osoby evidované v registrech c) Zplnomocněný zástupce osobou podle písm. a) nebo b) k získání přístupového hesla do registrů na eAgri Žadatel registraci získá na místně příslušném pracovišti regionálního odboru – Oddělení příjmu žádosti a LPIS nebo na podatelně Regionálního odboru SZIF. Registrace a přístup na portál farmáře (PF)

9 Registrovaní žadatelé se mohou přihlásit z internetových stránek Fondu. Přihlášení na PF SZIF

10

11 Vstup do Aplikace LPIS

12

13 Základní orientace v aplikaci LPIS

14 Import osevního plánu – import osevního plánu připraveného na PF MZe Import osevního plánu CSV – import osevního plánu připraveného v excel Nastavení plodiny – manuální přiřazení jedné plodiny pro více DPB

15 Základní orientace v aplikaci LPIS – detail DPB

16 Základní orientace v aplikaci LPIS – funkcionalita semaforů

17 Obecná funkcionalita červený semafor – do dotačního titulu nelze vstoupit, existuje zásadní překážka oranžový semafor – do dotačního titulu lze vstoupit, pokud bude splněna plodina nebo podmínka minimální intenzity zelený semafor – do dotačního titulu lze s některými DPB vstoupit

18 Základní orientace v aplikaci LPIS – volba opatření

19 po zaškrtnutí check boxu „Chci“ u daného opatření dojde k natažení všech DPB, které splňují pro dané opatření podmínky

20 Základní orientace v aplikaci LPIS – přidání a odebírání DPB

21 Základní orientace v aplikaci LPIS – odeslání datové sady

22 Příprava Jednotné žádosti Zemědělský podnikatel – indikátor ANO / NE Datové sady z LPIS a IZR připraveny Možno přistoupit k přípravě sady žádostí na PF.

23 Jméno / Příjmení, Trvalé bydliště / Adresa sídla jsou přebírány ze Základních registrů Bankovní účet nutno zadat! -informační hlášení, -není-li vyplněn, nelze pokračovat

24 Aktivní zemědělec

25 Nelze zaškrtnout žádné další opatření. Výjimkou je PVP (Top-Up) Nutno zaškrtnout! Odstranit opatření je umožněno.

26 Mladý zemědělec – na PF vyplňuje pouze PO Právní nástupnictví

27

28 Žadatel přihlášen pod svým jedinečným přístupovým oprávněním Registrovaný uživatel pokračuje přímo v podání = nenabízí se varianta podání s elektronickým podpisem či bez něj.

29

30

31

32

33

34

35

36 Podání žádosti bez elektronického podpisu Totožné jako s el. podpisem. Nepřipojuje se el. podepsané pdf. Liší se Potvrzení, které je navíc nutno do pěti dnů doručit na OPŽ. Jinak je podání neplatné !

37 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Příprava a podání Jednotné žádosti. Standardně do 15. května (v roce 2015 byl termín posunut do 29. května) + 25 dní pro pozdní podání (se sankcí) Termín."

Podobné prezentace


Reklamy Google