Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 15. 9. 2014, 13:00 hod. Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 15. 9. 2014, 13:00 hod. Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS."— Transkript prezentace:

1 3. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 15. 9. 2014, 13:00 hod. Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS

2 Cíl první schůzky pracovní skupiny Dohoda s partnery na výstupech analýz Finalizace SWOT analýzy Cíl druhé schůzky pracovní skupiny Varianty řešení Cíle: hlavní, specifický; První návrhy opatření Cíl třetí schůzky pracovní skupiny Návrhy opatření Vize – cíle – indikátory → akční plán Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS

3 ŠKOLSTVÍ – ZŠ a MŠ v ORP Typ Počet obcí KapacitaVolná místa Jesle1300 MŠ14278968 ZŠ895472323

4 Program setkání Vize – slogan Strom problémů – problémové okruhy Cíle → opatření Indikátory ------------------------------------------------------------- Aktivity – projektové záměry Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS

5 VIZE strategie rozvoje Chomutovska – 2024: „ Chomutovsko – region s dobrou prestiží a kvalitními službami – založený na plnohodnotném životě místních obyvatel a na spokojenosti návštěvníků, s výhodou vzájemně sladěných strategií, využívá kontrastu industriální krajiny a přírodního bohatství“

6 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS SLOGAN: HORY – DOLY Chomutovsko, region nečekaných možností

7 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS STROM PROBLÉMŮ Definice hlavních problémů v oblasti školství ORP Chomutov

8 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Problémový okruh 1 Problémový okruh 1 : NEDOSTATEČNÁ VZDĚLANOSTNÍ PŘIPRAVENOST ŽÁKŮ Nezájem žáků o technické předměty Nedostatečná manuální zručnost Špatná jazyková vybavenost Nedostatečná nabídka na DVPP v určitých oborech Nedostatečné podmínky pro kvalitní výuku Nedostatečné ohodnocení kvalitních pedagogů

9 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Problémový okruh 2Problémový okruh 2: PROBLEMATICKÁ DOSTUPNOST VZDĚLÁNÍ Nerovnoměrné rozmístění škol (rozdílná dostupnost pro venkovské a městské děti) Nedostatečná kapacita v MŠ v menších obcích Nedostatečné vybavení škol pro zajištění speciálních programů Nebezpečí při dopravě (zejména) malých dětí do školy Nedostatečné podmínky pro kvalitní výuku Nejednotné osnovy

10 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Problémový okruh 3 Problémový okruh 3 : NEDOSTATEČNÁ KOORDINACE INFORMACÍ K VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVĚ Neexistuje systém v ORP pro informace Nedochází k předávání zkušeností Špatná komunikace aktérů (představitelé obcí, zřizovatelé škol, zaměstnavatelé) Nepřenášení dobrých příkladů a postupů mezi školami Nedostatečná spolupráce škol v ORP

11 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS CÍLE: Návrh cílů: v oblasti školství ORP Chomutov

12 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS CÍLE (návrhy z PS 2): HLAVNÍ CÍL: VYCHOVANÝ, VZDĚLANÝ MLADÝ ČLOVĚK, PŘIPRAVENÝ NA ŽIVOT (KONKURENCESCHOPNÝ) SPECIFICKÝ CÍL 1: DOSTUPNOST VZDĚLÁNÍ SPECIFICKÝ CÍL 2: JAZYKOVÉ A ODBORNÉ ZNALOSTI SPECIFICKÝ CÍL 3: KVALITNÍ PEDAGOG – POSÍLENÍ AUTORITY SPECIFICKÝ CÍL 4: MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE – SETKÁVÁNÍ

13 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Problémový okruh 1 : NEDOSTATEČNÁ VZDĚLANOSTNÍ PŘIPRAVENOST ŽÁKŮNEDOSTATEČNÁ VZDĚLANOSTNÍ PŘIPRAVENOST ŽÁKŮ Cíl 1.1 OPATŘENÍ: - Jazykové kurzy - Mezinárodní spolupráce - Výměnné pobyty - Celoživotní, alternativní vzdělávání - Podpora manuálních dovedností ZVÝŠENÍ JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ A ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ a PEDAGOGŮ VYTVOŘIT PODMÍNKY PRO POSÍLENÍ AUTORITY PEDAGOGŮ OPATŘENÍ: - Další oborové vzdělávání - Zajištění finančních prostředků pro DVPP Cíl 1.2

14 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Problémový okruh 2 : PROBLEMATICKÁ DOSTUPNOST VZDĚLÁNÍPROBLEMATICKÁ DOSTUPNOST VZDĚLÁNÍ Cíl 2.1 OPATŘENÍ: - Doprava - Opatření proti šikaně - Výchova BEZPEČNÁ ŠKOLA OPTIMÁLNÍ SÍŤ ŠKOL OPATŘENÍ: - Efektivní využívání prostředků - Uspokojení potřeb na kapacitu v návaznosti na demografický vývoj a osídlení - Využití moderních technologií - Podpora jednotných osnov Cíl 2.2

15 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Problémový okruh 3: NEDOSTATEČNÁ KOORDINACE INFORMACÍ KE VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVĚNEDOSTATEČNÁ KOORDINACE INFORMACÍ KE VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVĚ Cíl 3.1 OPATŘENÍ: - Pravidelná setkávání představitelů obcí - Posilování regionální identity - Motivace pro zvýšení manuální zručnosti POSÍLENÍ MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI OPATŘENÍ: - Pravidelná setkávání představitelů škol - Zapojení do žákovských parlamentů a školních rad ? - Výměna zkušeností, pořádání soutěží Cíl 3.2

16 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS INDIKÁTORY: Ověření cílů: v oblasti školství ORP Chomutov

17 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS SMART kritéria pro formulaci cílů:kritéria pro formulaci cílů S pecifický Je jasně popsaný? M ěřitelný Lze jej snadno změřit? A mbiciózní Umožní nám přispět k řešení problému? R ealistický Máme nástroje, jak dosáhnout cíle? T ermínový Je reálné dosáhnout cíle v čase? r. 2024

18 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS AKTIVITY - projektové záměry: Návrhy: v oblasti školství ORP Chomutov

19 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Příklady dobré praxe: http://www.obcesobe.cz/priklady-dobre-praxe- mos/zakladni-skolstvi/ v oblasti školství ORP Chomutov

20 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Příklady dobré praxe – OBCE SOBĚ : Pacovsko Pacovsko – Kvalitní školy napříč regiony (Vzdělávání pedagogů) aktivity: I. Zapojení prezentační techniky na ZŠ, II. Vzdělávání v oblasti jazyků III. Vzdělávání obsluhy na PC pokročilé. ORP Havl. Brod ORP Havl. Brod – Mikrobusem do školy i školky Obce se složily s místním podnikatelem na nákup mikrobusu. Sváží děti do ZŠ i MŠ a domů, zároveň vozí obědy, je využíván pro potřeby podnikatele, který zaměstnává řidiče, za cestovné jsou fakturovány náhrady paušálem. ORP Veselí nad Moravou ORP Veselí nad Moravou – Školy pro venkov Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ZŠ s důrazem na ŽP. Analýza potřeby propojit učivo s místními reáliemi. Karlovarský venkov Karlovarský venkov – První svazková škola v ČR Region má cíl rozvíjet školy a školky, přivést je ke kvalitě a udržet dostupnost školství v regionu. Tři obce sdružily v DSO, který je zřizovatelem, největší přínos je snížení nákladů na provoz školy. Předcházelo tomu zrušení MŠ a ZŠ ve dvou obcích a vytvoření jediného subjektu s jedním vedením.

21 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Varianty řešení problémů a potřeb: Návrh č. 1: Nastavení pravidel meziobecní spolupráce ORP na úseku vzdělávání Rozvoj meziobecní spolupráce – pravidelná setkávání zástupců obcí (práva a povinnosti zřizovatelů, efektivní využití fin. prostředků, kapacit škol) Pravidelná setkávání vedení škol – společná řešení při řízení škol, přenosy dobré praxe, reakce na změny legislativy Zapojení všech škol do předmětových komisí Rozšíření možnosti využití spolupráce v národních i mezinárodních projektech Návrh č. 2: Podpora manuálních dovedností Udržení stávající činnosti na té úrovni, která byla nastavena, rozšířit je v rámci meziobecní spolupráce do ostatních obecních škol, zapojit žáky do stejného systému, kdy poznávají výuku na středních školách Usnadnění přechodu mezi školami a nasměrování žáků k budoucímu povolání Propojení meziobecní spolupráce, příhraniční i mezinárodní spolupráce

22 Harmonogram dalších prací do 30. září 2014 ANALYTICKÁ ČÁST ( vč. VOLITELNÉ TÉMA ) do 20. prosince 2014 DOKUMENT S TRATEGIE ( NÁVRH - VŠECH 5 TÉMAT ) do 31. března 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS ELEKTRONICKY ) do 15. dubna 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS V LISTINNÉ PODOBĚ ) ------------------------------------------------------------------------------ 2. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ do 30. dubna 2015

23 Děkujeme za Vaši aktivní spolupráci


Stáhnout ppt "3. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 15. 9. 2014, 13:00 hod. Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google