Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS JIŽNÍ HANÁ Místní Akční Skupina Jižní Haná. Projednání bodu 2 Zpráva o dosavadní činnosti MAS Jižní Haná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS JIŽNÍ HANÁ Místní Akční Skupina Jižní Haná. Projednání bodu 2 Zpráva o dosavadní činnosti MAS Jižní Haná."— Transkript prezentace:

1 MAS JIŽNÍ HANÁ Místní Akční Skupina Jižní Haná

2 Projednání bodu 2 Zpráva o dosavadní činnosti MAS Jižní Haná

3  Soud:7 - Krajský soud v Brně  Spisová značka: O520  IČ: 29372232  Obchodní firma: MAS Jižní Haná o.p.s.  Právní forma: 141 - Obecně prospěšná společnost  Sídlo: nám. Míru 162, 76824 Hulín  Datum zápisu: 13.10.2012 Zápis do obchodního rejstříku

4 Dotace pro nové MAS  Dne 11. 9. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl  Pravidla pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění  příjem žádostí 6. - 12. 2. 2013

5 Popis opatření a) Opatření je zaměřeno na získávání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivního místního partnerství zabývajícího se udržitelným rozvojem regionu. b) Přímá dotace se místnímu partnerství poskytuje na přípravu podkladů pro ISRÚ, dále na pořádání informačních, vzdělávacích a propagačních akcí, přičemž tyto činnosti by měly být realizovány především vlastními silami a v omezené míře také dodavatelsky.

6 Popis opatření c) V rámci tohoto opatření jsou podporována místní partnerství, která pracují na principu partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a v souladu s tímto principem připravují podklady pro svou ISRÚ. d) Místní partnerství připravují podklady pro svou ISRÚ zejména formou komunitního plánování a uplatňují při přípravě podkladů pro ISRÚ partnerský přístup (partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem).

7 Druh a výše dotace a) Druh dotace: přímá nenávratná dotace b) Maximální výše dotace: 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. c) Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. d) Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 500 000 Kč.

8 Povinné výstupy projektu  Povinné výstupy budou předloženy nejpozději do 30.6.2014  Každý příjemce dotace zrealizuje v rámci projektu minimálně tyto výstupy: Podklady pro zpracování analytické a strategické části ISRÚ pro území působnosti místního partnerství na období 2014-2020 Kompletně zpracovaná implementační část ISRÚ, Minimálně 1 uskutečněná informační nebo propagační akce pro veřejnost a 1 vydaný informační materiál o činnosti místního partnerství, Funkční internetové stránky místního partnerství obsahující aktuální informace Realizace tréninkové výzvy k předkládání nabídek na realizaci měkkých akcí

9 Příloha 2 Preferenční kritéria

10 MAS v ČR vybrané v rámci Programu rozvoje venkova k 16.10.2012

11 Projednání bodu 3 Podklady pro tvorbu a zpracování ISRU (integrovaná strategie rozvoje území)

12 INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ

13 Analytická část  zpracování analýzy území pro analýzu území budou využity statistické údaje a úvodní jednání se starosty jednotlivých obcí, popř. pověřených zástupců pro jednání

14 Strategická část a) stanovení cílů a priorit - po vyhodnocení analýzy území si MAS stanoví priority, pro období 2014-2020 vycházejí ze spolupráce s důležitými aktéry v regionu a z předběžných záměrů, které MAS průběžně nashromáždí b) jednání se starosty jednotlivých obcí (zjištění zájmu, sjednání rozsahu spolupráce, zajištění rozvojových dokumentů obce - ÚPD, získání informací o aktivních neziskových organizacích a podnikatelích) c) dotazníkové šetření zaměřené na zjištění současné socioekonomické situace v jednotlivých obcích a rozvojových záměrů obcí v časovém horizontu do roku 2020

15 Projednání bodu 4 Ustanovení pracovních skupin (podle prioritních tématických os)

16 Strategická část Sestavení tematických pracovních skupin k pokrytí problematiky rozvoje venkova podle: PRIORITNÍCH TEMATICKÝCH OS INTEGROVANÉ POLITIKY VENKOVA 1) Člověk a společnost na venkově - sociální politika, vzdělávání, zdravotnictví 2) Ekonomika venkova - malé a střední podnikání, zemědělství, pracovní síla 3) Rozvoj území venkova - infrastruktura, vybavenost, bydlení, plánování 4) Venkovská krajina a přírodní a kulturní dědictví 5) Veřejná správa a efektivní, stabilní a bezpečná společnost

17 Strategická část Náplň pracovních skupin sběr a analýza názorů veřejnosti, spolupráce na SWOT analýze, návrh priorit a opatření, formulace odůvodnění, vzájemné konzultace a spolupráce mezi skupinami, komunikace s Programovým výborem, a s pracovníky kanceláře MAS, účast na veřejných setkáních

18 Schéma ISRU a PR

19 Strategická část NAVRHOVANÝ PROGRAM PRO ISRÚ ( návrh dle NS MAS)

20 Projednání bodu 5 Projednání rámce statutu MAS Jižní Haná

21 Statut MAS Jižní Haná stanovení orgánů společnosti MAS, jejich funkce a možné kombinace (dle Základních standardů MAS pro období 2014-2020)  nejvyšší orgán - Společná schůze zakladatelů (ze Zakládací smlouvy) řídící orgán - správní rada (zvoleno) kontrolní funkce - dozorčí rada (zvoleno) rozhodovací funkce - programový výbor výběrová funkce - výběrová komise monitorovací funkce - monitorovací výbor

22 Projednání bodu 6 Vytvoření elektronických stránek MAS Jižní Haná

23 Vytvoření dočasných elektronických stránek MAS JIŽNÍ HANÁ na www.hulin.cz s odkazem na stránkách příslušných obcíwww.hulin.cz Stránky MAS JIŽNÍ HANÁ  vznik MAS Jižní Haná  členové MAS Jižní Haná  co je to MAS  integrovaná strategie území MAS  LEADER 2014-2020  jak se zapojit  Kontakt

24 Projednání bodu 7 Různé

25 Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. je sdružením místních akčních skupin pracujících metodou LEADER. Posláním NS MAS ČR je především sdružovat MAS, reprezentovat a zastupovat MAS na národní úrovni vůči vládním institucím, ministerstvům a organizacím zřizovanými ministerstvy a dalším relevantním subjektům a na mezinárodní úrovni vůči organizacím a subjektům pracujícím v intencích iniciativy Leader a ve vztahu k ostatním partnerům, institucím a úřadům apod. Národní síť Místních Akčních Skupin ČR

26

27 Loga ostatních MAS

28 Návrh loga MAS Jižní Haná 1) 2)

29 Návrh loga MAS Jižní Haná 3) 4)

30 Návrh loga MAS Jižní Haná 5) 6)

31 Návrh loga MAS Jižní Haná 1) 3) 2) 4) 5) 6)


Stáhnout ppt "MAS JIŽNÍ HANÁ Místní Akční Skupina Jižní Haná. Projednání bodu 2 Zpráva o dosavadní činnosti MAS Jižní Haná."

Podobné prezentace


Reklamy Google