Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celostátní turistický informační systém Josef Zelenka Úvod Veřejná soutěž na CTIS v ČR Závěry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celostátní turistický informační systém Josef Zelenka Úvod Veřejná soutěž na CTIS v ČR Závěry."— Transkript prezentace:

1

2 Celostátní turistický informační systém Josef Zelenka Úvod Veřejná soutěž na CTIS v ČR Závěry

3 Úvod  Význam turistického informačního systému pro CR:  Návštěvníci - prezentace, vyhledávání, rezervace, E-business, jízdní řády atd.  Subjekty CR - prezentace, vyhledávání destinací a poskytovatelů služeb, E-business, marketingový výzkum, komunikace, administrativa a příprava produktů, standardy atd.  Státní a veřejná správa - statistika, regionální rozvoj, udržitelnost, komunikace atd.

4 Historie CTIS v České republice  Od roku 1993 pokusy vytvořit CTIS (NIRES – Národní informační a rezervační systém, NITS - Národní informační turistický systém)  dílčím přínosem pro rozvoj CTIS byly:  práce týkající se vyhlášení nezávazných funkčních a datových standardů pro turistická informační střediska (ČCCR, A.T.I.S) v roce 1994 a 1995  pilotní ověřování databázového programu Odysseus pro sběr, zpracování a výměnu dat (PVT a ČCCR) v letech následujících  vytvoření datových standardů pro CTIS (ČCCR)  několik studií zadaných MMR (Horný, Zelenka)

5 Historie CTIS v České republice  V roce 1999 příprava koncepce a pravidel pro veřejnou soutěž  zásadní změnou koncepce, akceptující možnosti ICT a vycházející z obecnějšího pojetí CTIS, je přechod od představy jednotného CTIS k pojetí koordinovaného CTIS  V roce 2000 veřejná soutěž – vítězí firma Bedy (http://www-bedy.cz), systém IISCR (Czechtourservice)http://www-bedy.cz  V roce 2001 předvedení demoverze systému  2002 snaha integrovat IS na úrovni regionů  2003 ukončení vývoje IISCR

6 Veřejná soutěž na CTIS v ČR  Hledání integrátora CTIS, který bude koordinovat všechny aktivity na státní a regionální úrovni  Základní části vyhlášení veřejné soutěže :  Obecný popis CTIS  Funkce CTIS  Podmínky řešení  Části projektu  Metodologie srovnávání projektů  ČCCR organizovala veřejnou soutěž a bude kontrolovat koordinátora a spolupracovat s ním v budoucnosti  Hlavní cíle CTIS: dostatečné množství informací a stimulace pro výběr ČR jako vhodné destinace pro volný čas, podpora pro zvyšování efektivity a kvality služeb a snižování ceny služeb

7 Veřejná soutěž na CTIS v ČR – obecný popis a funkce CTIS  Vytvoření základní databáze turistických informací a její průběžná aktualizace  Vhodný způsob prezentace informací návštěvníkům (Internet, intranet, infoboxy, telefon, fax, e-mail, tištěné materiály, ústně atd.)  Minimální obsah projektu: prezentace ČR, informace pro cestování, základní služby, atraktivity regionálního a mikroregionálního významu v datové struktuře podle standardu ČCCR  Hlavní subjekty CR s rolí v projektu: ČCCR, TIC, regionální turistické rozvojové agentury a asociace, profesní asociace, Sdružení měst a obcí ČR, školy

8 Veřejná soutěž na CTIS v ČR – podmínky řešení  Základní informace bude zdarma  Maximální využití současných zdrojů informací a existujících informačních systémů  Rozvoj současné prezentace ČCCR na adrese http://www.visitczech.cz  CTIS je vytvářen na základě standardů pro IT v oblasti CR (standard pro TIC, standardy pro různé typy WWW stránek, datový standard ČCCR, standard pro ubytování atd.)  Na CTIS budou napojeny regionální WWW stránky, WWW stránky měst a obcí, atraktivit  Metodická podpora pro úroveň regionů

9 Veřejná soutěž na CTIS v ČR - části projektu projekt musí obsahovat:  Analýzu stavu IS v ČR  Popis technologického řešení  Způsob aktualizace dat  Cenu pro prvních pět let realizace  Návrh vícezdrojového financování  Legislativní analýzu  Návrh podpory pro další aktivní účastníky CTIS

10 Veřejná soutěž na CTIS v ČR – metodika porovnání projektů  Komplexnost projektu, integrace všech turisticky významných informací  Koncepčnost propojení mezi různými částmi IS  Technická specifikace  progresivita použitých technologií - databáze, GIS, fulltextové vyhledávání; intranet a Internet jako základní zdroje informací  Otevřenost řešení  Použití standardů  Množství státních prostředků pro financování projektu

11 IISCR 2000 - 2003

12 Struktura IISCR n tří vzájemně související a propojené části: –Prezentační část –Informační část –Rezervační část

13 Prezentační část n jejím cílem je: –představit a prezentovat Českou republiku, jednotlivé kraje a turistické regiony, města a obce – seznámit návštěvníka s historií, zajímavostmi ČR a možnostmi trávení volného času

14 Informační část n praktické informace rozdělené do mnoha sekcí, např.: –Architektonické památky –Doprava –Gastronomie –Kongresový a incentivní CR –Kulturní servis –Lázně –Města a obce –Obchody a služby –Přírodní atraktivity –Sport

15 Rezervační část n online rezervace nebo nasměrování na způsob jejího zajištění

16 Vstupní obrazovka IISCR, červen 2002

17 Schéma jednotlivých částí systému IISCR

18 Závěry CTIS je velmi významnou součástí infrastruktury CR Od roku 1999 bylo realizováno několik významných kroků – byla vytvořena koncepce budování CTIS, byla vyhlášena a vyhodnocena veřejná soutěž, firma Bedy (ve spolupráci s FIM a dalšími subjekty) provedla analýzu IS v CR, v listopadu 2001 byla předvedena demoverze CTIS pod označením IISCR vývoj IISCR pokračoval až do roku 2003, kdy byl ukončen nepodařilo se naplnit následující podmínky úspěchu: standardizace, dobrá koordinace, mnoho různých zdrojů financování, vzdělávání lidí, účast různých subjektů, dlouhodobý systematický rozvoj, dobrý management projektu atd.


Stáhnout ppt "Celostátní turistický informační systém Josef Zelenka Úvod Veřejná soutěž na CTIS v ČR Závěry."

Podobné prezentace


Reklamy Google