Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZEMĚDĚLSKÉ DOTACE OD VSTUPU DO EU PO SOUČASNOST. Platební agentura SZIF zprostředkovává finanční podporu z EU a národních zdrojů. Jedná se o následující.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZEMĚDĚLSKÉ DOTACE OD VSTUPU DO EU PO SOUČASNOST. Platební agentura SZIF zprostředkovává finanční podporu z EU a národních zdrojů. Jedná se o následující."— Transkript prezentace:

1 ZEMĚDĚLSKÉ DOTACE OD VSTUPU DO EU PO SOUČASNOST

2 Platební agentura SZIF zprostředkovává finanční podporu z EU a národních zdrojů. Jedná se o následující režimy podpor:  Přímé platby (PP)  Program rozvoje venkova (PRV) 2007-2013/2014-2020  Společná organizace trhu (SOT)  rostlinné komodity  živočišné komodity  zahraniční obchod  OP Rybářství (OPR) 2007-2013/2014-2020  Národní dotace  Značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina Režimy podpor administrované SZIF

3 Výplaty SZIF 2004 - 2015 Od roku 2004 proplatil SZIF žadatelům o dotaci 363 miliard Kč, z toho :  219 miliard Kč na přímé platby  131 miliard Kč na rozvoj venkova  PRV 2007 – 2015 = 97 mld. Kč  předvstupní program SAPARD = 2,4 mld. Kč  OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (RVMZ) = 5,8 mld. Kč  Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) = 25,6 mld. Kč  13 miliard Kč na Společnou organizaci trhu (SOT)

4 Celkový přehled výplat podpor za období 2004 - 2015

5 Výplaty dotací v jednotlivých letech 2004 – 2015 v mil. Kč

6 Přehled výplat finančních titulů SZP v letech 2004-2015 v mil.

7 Alokace na přímé platby v jednotlivých letech v mld. Kč

8 SZP z pohledu SZIF v číslech  35 - 40 mld. Kč = rozpočet SZIF / rok  3,5 - 4,5 % = náklady na 1Eur dotace  200 tis. = počet admin. položek (žádosti, kvóty, záruky atd. )/ rok  12,5 tis. = kontrol na místě/ rok  40 tis. = počet subjektů, resp. JI (pozn.: svazy např. včelaři)/ rok  179 produktů = počet všech dotací a jiných administrovaných režimů  1 158 = počet zaměstnanců  842 = počet norem  8 / 21 = počet externích kontrolních subjektů / počet kontrol provedených v SZIF v roce 2015

9 Jednotná žádost – počty žadatelů v jednotlivých letech

10 Srovnání počtu dotačních titulů Počet dotačních titulů / podpor, o které mohou čeští zemědělci, lesníci a potravináři žádat, narůstá, podpory se více strukturují. Zatímco v roce 2004 bylo 97 podpor, v roce 2015 už 179. Počty dotačních titulů v době vstupu ČR do EU a dnes: 20042015 SOT 67 50 PP 1 21 PRV neprojekty12 77 PRV projekty17 31

11  SZIF provádí kontroly oprávněnosti jednotlivých nároků a přidělených finančních prostředků. Do kontrolního systému řadíme administrativní kontroly a kontroly na místě. Administrativní kontroly jsou prováděny u 100 % žádostí, u kontrol na místě se celková míra kontrol liší dle jednotlivých oblastí (1 – 100 % podaných žádostí)  SZIF zajišťuje systém kontrol v oblasti podpor na plochu v rámci IACS (integrovaný administrativní a kontrolní systém), v oblasti SOT (společná organizace trhu), projektových opatření v rámci PRV (programu rozvoje venkova) a operačních programů.  Kontroly na místě v rámci IACS jsou prováděny dálkovým průzkumem Země (na základě satelitních snímků, leteckých fotografií) nebo fyzickou kontrolou na místě.  SZIF používá měřické přístroje GNSS, validované Evropskou komisí (JRC – Joint Research Centre, společné výzkumné středisko), které s přesností na desítky centimetrů určí hranice obhospodařovaných pozemků.  Část kontrol se deleguje, a to zejména v souvislosti se zvířaty (prostřednictvím ČPI), s půdou a rostlinami (ÚKZÚZ) a s lesy (ÚHÚL). Kontrolní činnost SZIF

12 Kontrolní činnost SZIF v jednotlivých letech

13 Počet kontrol v roce 2015 v rámci jednotlivých režimů

14 Portál farmáře - hlavní komunikační nástroj IS SZIF Portál farmáře je hlavním nástrojem IS SZIF, do kterého se mohou žadatelé přihlašovat pro zpracování svých žádostí o dotaci. Portál farmáře umožňuje:  elektronické podání žádostí o dotaci; možnost vygenerování předtisku pro Jednotnou žádost a žádost Agroenvironmentálního opatření (AEO) nebo předvyplněnou žádost PRV  přístup k individuálním informacím o žádostech a jejich změnu  kompletní přehled podaných žádostí a sledování jejich stavu včetně možnosti zobrazení výpisu komunikace se SZIF V roce 2015 bylo přes Portál farmáře podáno 53,5 tisíc žádostí o dotaci.

15 Struktura SZIF V současné době SZIF tvoří:  centrální pracoviště v Praze  7 regionálních odborů  65 oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé Agentury pro zemědělství a venkov)

16 Aktuality a novinky v Jednotné žádosti  Harmonogram administrace JŽ 2015  www.szif.cz www.szif.cz  Upřesněn 13. ledna TZ  Návaznost administrace PP/vzdání se odvolání  Jednotná žádost 2016  Příjem od ½ dubna do 15.května 2016  Informace pro žadatele – SZP 2016 / www.szif.cz/cs/jednotna-zadostwww.szif.cz/cs/jednotna-zadost  Semináře k Jednotné žádosti 2016 / www.szif.cz/cs/rowww.szif.cz/cs/ro  cca 70 seminářů po celé ČR  Představení nových informací k opatřením JŽ a změn oproti předcházejícím roků

17 Aktuality a novinky u SOT, OPR a ND  PRV  1. kolo - probíhá administrace žádostí, podepisování dohod od června 2016  2. kolo – příjem žádostí 3. – 16. května 2016  3. kolo bude spuštěno v říjnu 2016 (stejná opatření jako pro 1. kolo)  Leader – příjem žádostí od 1. září 2016  SOT  Mimořádná opatření pro prasnice a dojnice – vydávání rozhodnutí od 17. 3. 2016  Propagace zemědělských produktů – probíhá podávání žádostí (končí 28. 4. 2016)  OPR  Spuštění 3. a 4. výzvy od 3. – 17. 5. 2016 – k dispozici budou nová opatření (diverzifikace akvakultury a podpora nových chovatelů)  5. a 6. výzva budou spuštěny v říjnu/listopadu 2016  Novinkou je podávání žádostí o platbě a předkládání výběrového/zadávacího řízení přes Portál Farmáře  ND  Nově otevřeno 5 dotačních programů

18 Děkuji za pozornost SZIF Ve Smečkách 33 110 00, Praha 1 www.szif.cz


Stáhnout ppt "ZEMĚDĚLSKÉ DOTACE OD VSTUPU DO EU PO SOUČASNOST. Platební agentura SZIF zprostředkovává finanční podporu z EU a národních zdrojů. Jedná se o následující."

Podobné prezentace


Reklamy Google