Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jindřich Fínek FN a LF UK Plzeň Nové technologie pohled lékaře a pacienta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jindřich Fínek FN a LF UK Plzeň Nové technologie pohled lékaře a pacienta."— Transkript prezentace:

1 Jindřich Fínek FN a LF UK Plzeň Nové technologie pohled lékaře a pacienta

2 Úkol  Postup „Lege artis“ vs. ekonomické pobídky a mantinely  Limity nákladné péče (dané preskripčními omezeními, revizemi plátců apod.) – jaký dopad a řešení z hlediska lékaře?  Pohled pacienta  Platby za nové technologie  Platby za péči, která není v ČR hrazená – „cestuji za péčí“

3 Vývoj jde nezadržitelně kupředu

4 Nová definice lege artis Pacient má podle § 28 odst. 2 zákona právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Toto ustanovení je třeba vykládat za pomoci ust. § 4 odst. 5 zákona, vymezující náležitou odbornou úroveň jako poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

5 Dovětek ?!  Za problematické lze označit užití regulativního dovětku- s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti  …že s účinností nového zákona bude možno poskytovat zdravotní služby na nedostatečné úrovni. Ať už z důvodu nedostatečného vybavení zdravotnického zařízení, nebo jeho špatné finanční či personální situace.  Nelze však opomíjet první část definice náležité odborné úrovně, s již ustáleným obsahem.

6 Řešení Není – li zdravotnické zařízení, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti, schopno poskytnout pacientovi potřebnou specializovanou péči, bude takový pacient přesunut do jiného zdravotnického zařízení, jež bude schopno potřebou péči zajistit

7 ÚS vysvětluje  Jakékoliv přiznané nároky jsou … vázány na rámec zdravotního pojištění a s tím spojený limitující faktor, kterým je omezený objem finančních zdrojů na úhradu zdravotní péče…  Zákonný požadavek garance z celosvětového hlediska nejlepší úrovně poskytování zdravotní péče by proto místo skutečného zvýšení jeho standardu vedl s největší pravděpodobností k tomu, že by se tato úroveň stala v převážném množství případů nedosažitelnou a s ohledem na své náklady by přístup jednotlivce k zdravotní péči naopak fakticky omezovala.“

8 Limitované prostředky  Extenzivním výkladem bychom dospěli k situaci, kde by pacient měl právo vyžadovat i takové medicínské postupy, které v podmínkách našeho zdravotnictví zatím nejsou aktuálně možné, např. z důvodu financování.  Ústavní soud, který konstatoval, že systém veřejného pojištění je limitován objemem finančních prostředků na úhradu zdravotní péče, získaným z vybraného pojistného.  Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS. 35/95.

9 Zákon netrvá, pacient trvá  zákon o zdravotních službách (oproti předchozí právní úpravě) netrvá na co nejlepší možné léčbě pacienta, tedy na tom, aby byl léčen v souladu s nejvyšším stupněm vědeckého poznání

10 Limity nákladné péče Objem prostředků dle návrhu Úhradové vyhlášky na rok 2016 zůstává stejný SÚKL – podmínky úkrady, nikoliv preskripční ( indikační) omezení Lékař - nese riziko indikace i zodpovědnost Revize plátce - proč nepřiznat úhradu při úspěchu Náprava je rozhodnutí politické, nikoliv medicínské

11 Platby za nové technologie  Je třeba platit za nové technologie ?  Ne pouze za měřitelné výsledky nových technologií ?  Cílem nemůže nikdy být robotická operace ( ozáření protonovým svazkem), ale vyléčený nemocný

12 Produkty 20-tých let radioactive bathsaltsradioactive cigarsradioactive butter radioactive razor blades radioactive condoms radioactive soapradioactive washing agent

13 Pohled pacienta Stát je dojná kráva

14 Pohled lékaře Neumí a nechce přiznat porážku, zkouší, co by „mohlo zabrat“, mnohdy bez reálné šance pomoci nemocnému Kombinace pohledu lékaře a pacienta je fatální pro každý systém

15 Standardy Dle Úmluvy o lidských právech a biomedicíně: jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy“.

16 Právní názor ČLK J. Mach uvádí, že „přidrží-li se … lékař či jiný zdravotník, kteréhokoli z uznávaných medicínských postupů, postupuje lege artis, bez ohledu na jakékoli standardy či jiná doporučení. Není a nemůže být vázaný jediným určeným postupem pro každou situaci.“ není nezbytné, aby v otázce vhodností existoval v celé odborné veřejnosti konsensus.

17 Platby za péči, která není v ČR hrazená  Je v ČR nedostupná ?  Není-li dostupná, měla by to být péče, která povede k významnému zlepšení – vyléčení, operace

18 Závěr Ti chytřejší z lékařů jsou již dávno právníky

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jindřich Fínek FN a LF UK Plzeň Nové technologie pohled lékaře a pacienta."

Podobné prezentace


Reklamy Google