Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MASMÉDIA A MASOVÁ KOMUNIKACE v2053 PROPAGACE A MÉDIA Podzim 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MASMÉDIA A MASOVÁ KOMUNIKACE v2053 PROPAGACE A MÉDIA Podzim 2014."— Transkript prezentace:

1 MASMÉDIA A MASOVÁ KOMUNIKACE v2053 PROPAGACE A MÉDIA Podzim 2014

2 médium – z lat., znamená prostředek, zprostředkovatele  to, co něco zprostředkovává, zajišťuje  obecně to, co existuje uprostřed a vzájemně spojuje dvě nebo více stran  cokoliv, co zprostředkuje nějakou informaci a tím se podílí na komunikaci komunikační média - prostředky snažící se o záznam a přenos sdělení, jimiž se lidé, v souvislosti s rozvojem civilizace a potřebou přenášet sdělení rychleji a na větší vzdálenost, snažili překonat časovou a prostorovou omezenost vysílaných sdělení Média

3  primární komunikační média - zprostředkovatelé sdělení mezi účastníky komunikace, tzn. soustavy znaků a pravidel jejich užívání  sekundární komunikační média - to, co umožňuje zaznamenávat sdělení, přenášet je na větší vzdálenost a reprodukovat je co největšímu počtu lidí 1)prostředky záznamu a přenosu (písmo, tisk, obrázek, fotografie) 2)prostředky přenosu ke vzdáleným adresátům = sdělovací (TV, radio, tisk..) Komunikační média

4  z anglického mass media = hromadné sdělovací prostředky, tzn. sdělovací prostředky, které oslovují velký počet příjemců (tisk, rozhlas, televize a „nově“ také internet) Působí jako: 1)technický prostředek masové komunikace 2)společenské instituce, které sdělení masové komunikace produkují a rozšiřují  mají na život člověka značný vliv, aniž si to uvědomuje  předkládají ohromné množství informací, obklopují nás  formují naše názory, dokáží v nás vyvolat vlnu solidarity stejně snadno jako pocit viny, strachu nebo radosti  působí na naše sociální cítění, vytvářejí vzory i kulturu  stala se samozřejmou součástí našeho života Masmédia

5 1) informační: přinášejí informace, stejně však i dezinformace, určují, které informace budou veřejnosti předloženy, tzn. mohou upravovat obraz skutečnosti 2) interpretační: vysvětlují souvislosti a formují veřejné mínění; podsouvají lidem, jak informace chápat, čímž velmi snadno mohou s veřejným míněním záměrně manipulovat 3) socializační: předávají informace o různých kulturách jiným civilizacím a také umějí přechovávat informace pro další generace; přispívají ke globalizaci a tím i k stírání rozdílů mezi kulturami a někdy až k jejich úplnému zániku Funkce masmédií

6 4) zábavná: masmédia a média obecně jsou často společníkem pro trávení volného času; nabízejí odpočinek a relaxaci; odvrácenou stranou je jejich přímý vliv na pokles úrovně zábavy a komercionalizaci kultury 5) funkce veřejné kontroly: masmédia jsou nástrojem moci a v každém totalitním a autoritativním systému tvoří ideální nástroj pro formování politických postojů lidí a k ideologické propagandě Funkce masmédií

7  prostředek k získávání moci ve prospěch jiných (majitelé mediálních společností, inzerenti nebo politici)  schopnost dosáhnout změny či změně bránit a prosadit rozhodnutí a to bez donucení  míra vlivu médií se měří velikostí publika, s nímž média komunikují  moc symbolů - jazykový, obrazový či jiný kód  jakmile je sdělení rozšířeno mezi dostatečný počet lidí, kteří ho dekódují a přisoudí mu stejný význam, vzniká veřejné mínění  média jako instituce usilují o co největší zisk a současně vliv, který pramení z vlastnictví či kontroly prostředků, které je zajišťují – informace  vlastníci médií - enormní ekonomická moc Moc masmédií

8  poprvé jako télévision v r.1900, z řeckého téle (daleko) a latinského videre (vidět)  akustický a vizuální vjem, dynamické médium  vysoká sledovanost v hlavním vysílacím čase („prime time")  r.1925 skotský inženýr J.L.Baird poprvé předvedl přenos pohyblivých obrazů veřejnosti  r.1928 první veřejné televizní vysílání USA- „radiovize“  r.1953 Československo - TV vysílání  dodnes neustále nové formáty, typickým fenoménem 21. století je reality show  kritici TV – násilí, agresivita - závislost u dětí..aj.. Televize

9  rádio, z lat. Radius (paprsek); poprvé užito v roce 1881  autorem slova „rozhlas“ redaktor Národních listů L. Richard, poprvé použito v r.1924  někdy je slovem rádio označována technická stránka věci a slovem rozhlas je míněno samotné vysílání  telekomunikační zařízení určené k jednosměrnému dálkovému přenosu zvuku (další telekom.zařízení jsou telefon, telegraf a televize)  první veřejné rozhlasové vysílání - r. 1906 Kanaďan R.A.Fessenden  v ČR začalo 18. května 1923 z vysílače v Kbelech u Prahy  1930-1940 - rozhlas stal masovým médiem  v současnosti veřejnoprávní Český rozhlas (8 stanic), celoplošné soukromé stanice (BBC, Evropa 2, Frekvence 1, Impuls aj.) a soukromá regionálních rádia + internetová rádia! Rozhlas

10  od r. 1969, vysoká konektivita, aktuálnost, malé náklady na distribuci, internacionalita  před příchodem internetu neexistovala možnost, jak by mohl každý spoluvytvářet obsah masmédií  Pozitivní efekt? - každý má právo na svobodu slova a jeho šíření a internet je pro to ideálním prostředkem  Negativní efekt? -poskytuje prostor pro šíření nepravdivých, či dokonce záměrně klamavých informací, což může mít pro jedince až fatální důsledky Internet

11  CD, hry (počítačové, videohry), DVD  decentralizace - obsah a výběr nejsou již převážně v rukou toho, kdo komunikovaný obsah dodává  vysoká kapacita - přenos pomocí kabelu či satelitu, překonává dřívější omezení daná náklady, vzdáleností a objemem  interaktivita - příjemce si může vybírat, odpovídat, vyměňovat si obsahy a přímo se spojit s dalšími příjemci  flexibilita - formy, obsahu i užití  propojení médií – TV, mobilní telefon, internet, počítač.. Nová elektronická média

12  ve světových i českých médiích v současnosti zaujímají sportovní informace velmi podstatnou roli  „sportovní zpravodajství na poslední stránce = zajímavý trik, který umožňuje čtenáři pouhým otočením novin přeskočit „relevantní“ politické zprávy a rychle zabřednout do atraktivního světa sportovního dění“  čtenář / divák, který se zajímá o sportovní dění vyžaduje kromě výsledků utkání také komentáře, rozbory, články o sportovních hvězdách i se zákulisními informacemi a fotografiemi  TV x rádio ? absence vizuální stránky vysílání sportovních přenosů - hendikep u rozhlasu, ale v jistých případech má stále smysl (např. ČRo 1 „S mikrofonem za hokejem“, živé vstupy ze zápasů Extraligy v ledním hokeji); levnější rozhlasové vysílání umožňuje umístit reportéry na všechny stadiony, kde právě probíhá aktuální kolo hokejové ligy Sport v masových médiích

13  r.1936 poprvé dokumentovány Zimní olympijské hry v Garmisch- Partenkirchenu, odtud denně odvezeno ke zpracování do laboratoří v Berlíně (600km) X současnost – sledujeme online!  r.1948 v Československu první odvysílaný program- sportovní přenos - Všesokolský slet (150 tisíc lidí na 25 televizních přijímačích rozmístěných po Praze)  sport a TV - u televizní obrazovky má divák možnost vidět mnohem více, než fanoušek na stadionu 1.obraz – množství TV kamer z různých úhlů, zpomalené záběry 2.grafika – např.průběžné pořadí nebo biatlon 3.zvuk - „international sound“, včetně emocí na sportovišti.. 4.osobnost televizního sportovního komentátora – další rozměr přenosu Sport v masových médiích

14  mravně korektní jednání užívané při práci s informacemi, které jsou šířeny médii (média tištěná, elektronická..)  problémy žurnalistů - zapříčiněny střetem svobody slova se základními lidskými právy, hlavně pak právem na soukromí  cíl žurnalistů - snaha o hledání objektivní pravdy a snaha informovat o této pravdě veřejnost, aniž by porušili zákony a lidská práva a nepřekročili „obecnou míru vkusu“ Etika v médiích

15 Zásadní etické problémy médií: (některé mohou znamenat nejen střet s mravními principy, ale dokonce i se zákonem)  střet zájmů (kromě toho, že má žurnalista osobní zájem na své reportáži, má současně i jiné, a to i mimopracovní zájmy)  osobní zainteresovanost (situace, kdy se novinář stává přímým účastníkem reportáže, například u dopravní nehody)  narušování soukromí  úplatky  plagiátorství  klam  …a další problémy, například osobní vztah novináře k majiteli média apod. Etika v médiích

16 1)informativní síla 2)zaměření 3)rychlost 4)umístění  selektivita médií – míra zaměření na cílovou skupinu  plánování – jaká média? (komunikační kanály), jaké nosiče? (např.konkrétní časopis nebo OH) a v jakém čase? Mediální mix

17  kvantitativní kritéria – zabývají se např. tím, kolik osob může dané médium zasáhnout, jak často a jak rychle zasáhne cílovou skupinu…atd.  kvalitativní kritérium – dáno rozsahem, v jakém je určité médium schopno budovat image a osobnost značky, vliv na veřejnost…atd.  technická kritéria – náklady na reprodukci sdělení..atd. Mediální mix

18  emocionální vliv  nákupní podmínky  zájem o médium  dosah  pozornost věnovaná médiu  kvalita reprodukce  rychlost dosažení  výrobní náklady  disponsibilita  frekvence  schopnost budovat image Cvičení: kritéria mediálního mixu (De Pelsmacker et al,2003)

19 Mediální mix

20  Děkanovský, J. (2008 ) Sport, media a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. Praha: Dokořán.  Sekot, A. (2006). Sociologie sportu. Brno: MU  Jirák, J., Köpplová, B. (2003). Média a společnost. Praha: Portál  Král, V. (2009). Ospravedlnění právní regulace masových médií. DP. Brno: MU  Janáček, P. (2010). Sport a masová média. DP. Brno: MU  Čuřík, J. (2012). Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. Brno: MU  De Pelsmacker et al. (2003) Marketingová komunikace. Praha: Grada Literatura:


Stáhnout ppt "MASMÉDIA A MASOVÁ KOMUNIKACE v2053 PROPAGACE A MÉDIA Podzim 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google