Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0455 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0455 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).www.rvp.cz Výsledkové účty, účetní uzávěrka, závěrka a daňový základ

3 Výsledkové účty jsou ve směrné účtové osnově zařazeny do 5. a 6. účtové třídy. 5. účtová třída představuje náklady, jsou peněžním vyjádřením spotřeby např.: a) nakoupených služeb; b) mzdových nákladů, pojistného z mezd; c) oběžného majetku (spotřebovaný materiál, prodané zboží); d) odpisů dlouhodobého majetku. Pro vznik nákladů je okamžik skutečné spotřeby. Náklady členíme: provozní; finanční; mimořádné.

4 6. účtová třída představuje výnosy, jedná se o výkony účetní jednotky v peněžním vyjádření, které vznikají např.: a) prodejem zboží, výrobků a služeb; b) prodejem jiného majetku účetní jednotky; c) aktivací majetku; d) připsáním úroků. Pro vznik výnosů je rozhodující okamžik provedení příslušného výkonu. Výnosy členíme: provozní; finanční; mimořádné.

5 Zásady pro účtování nákladů a výnosů  na výsledkových účtech se účtuje narůstajícím způsobem od začátku účetního období;  přírůstky nákladů se účtují na straně Má dáti (MD);  přírůstky výnosů se účtují na straně Dal (D);  náklady a výnosy se účtují vždy do období, do kterého věcně i časově patří;  opravy nákladů a výnosů minulých účetních období se účtují na výsledkových účtech do mimořádných nákladů a výnosů.

6 Účetní uzávěrka a závěrka  zákon o účetnictví ukládá povinnost podnikatelským subjektům sestavit roční účetní uzávěrku a závěrku;  řídíme se podle dispozic ministerstva financí zveřejňovaných ve Finančním zpravodaji;  účetní uzávěrka a závěrka zahrnují tyto činnosti: a) kontrolu úplnosti, průkaznosti a správnosti účetnictví; b) uzavírání účetních knih; c) výpočet daňového základu a daně z příjmu; e) sestavení roční závěrky; f)otevření účetních knih pro další účetní období.

7 Účetní uzávěrka výsledkových účtů  při účetní uzávěrce výsledkových účtů se zůstatky účtů převedou na účet 710 – Účet zisků a ztrát, jedná se o účet uzávěrkový;  účet zisků a ztrát slouží k porovnání výnosů a nákladů a tím zjišťuje účetní jednotka hospodářský výsledek;  výsledkem hospodařením může být zisk (výnosy převyšují náklady), v opačném případě vzniká ztráta.

8 Daňový základ a povinnost k dani z příjmů  porovnáním veškerých výsledkových účtů zjistíme účetní výsledek hospodaření (hrubý účetní zisk);  pro získání daňového základu musíme účetní zisk upravit o položky daňově neuznatelné, tyto položky tam podle ZDP nepatří (tato úprava se provádí v daňovém přiznání mimo účetní systém); jedná se např. o: §20 ZDP – dary; §34 ZDP – ztráta z minulých let;  upravený daňový základ se zaokrouhlí na tisíce dolů a vypočítá se daň ve výši podle zdanitelného období.

9 Sestavení výkazu zisků a ztrát (výsledovky) na příkladu: Podnik má na výsledkových účtech před zaúčtováním daně z příjmů tyto zůstatky: Spotřeba materiálu ,– Kč Spotřeba energie ,– Kč Mzdové náklady ,– Kč Opravy a udržování ,– Kč Prodané zboží ,– Kč Tržby za služby ,– Kč Tržby za zboží ,– Kč Úroky 2.000,– Kč

10

11 Příklad: Vypočítejte základ daně podniku, který vykazuje výnosy ve výši ,– Kč. Veškeré náklady podniku vykazují částku ,– Kč. V loňském roce podnik v daňovém přiznání vykázal ztrátu ve výši ,– Kč. Z prostředků podniku byl poskytnut sponzorský dar pro sportovní účely ve výši 5.000,– Kč. Řešení: Výnosy Náklady Účetní zisk Ztráta z předchozího roku − Dary − Základ daně


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0455 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google