Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krizové situace : šikanování VY_32_INOVACE_7_VÝCHOVA KE ZDRAVÍ_2_ŠIKANOVÁNÍ Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krizové situace : šikanování VY_32_INOVACE_7_VÝCHOVA KE ZDRAVÍ_2_ŠIKANOVÁNÍ Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Krizové situace : šikanování VY_32_INOVACE_7_VÝCHOVA KE ZDRAVÍ_2_ŠIKANOVÁNÍ Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace Registrační číslo: cz.1.07/1.4.00/21.0559 Mgr. Ladislava Hofmanová

2 Šikana (anglicky bullying) označuje fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu. Dochází k ní ve všech skupinách věkových i sociálních. Setkat se s ní můžeme v jakémkoliv typu škol a školských zařízeních, v armádě, sportovním klubu, ve vězení, ale i v rodině či v zaměstnání.

3 Varianty šikany jsou velmi různé, stejně jako metody, kterými je prováděna. Zpravidla má agresor nad obětí fyzickou či početní převahu. Následky šikany si do dalšího života odnášejí všichni zúčastnění, největší dopad má ale pochopitelně na oběť.

4 Slovo šikana má původ ve francouzském „chicane“, což znamená „zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování.

5 Šikana může mít fyzickou i psychickou podobu a projevuje se ve všech skupinách věkových i sociálních. Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závažných případech nabýt i rysy organizovaného zločinu.

6 nepoměr sil mezi agresorem a obětí (zpravidla vlastní fyzická síla, početní převaha agresorů; psychická převaha nad méně odolným jedincem); samoúčelnost agrese, šikanujícímu nejde primárně o dosažení konkrétního cíle, zisku (sama agrese je původním a hlavním cílem šikany, protože je nejmarkantnějším stvrzením převahy útočníka, proto mu poskytuje nezastupitelné uspokojení);

7 Šikanu je možné členit dle následujících kritérií: „viditelnost“ šikany ◦ šikanování zjevné (fyzické útoky, psychické ponižování, vydírání) a skryté (vyloučení ze skupiny míra nutné aktivity oběti ◦ pasivní snášení útoků a nedobrovolné vykonávání příkazů agresora; forma útoku ◦ fyzické nebo verbální šikanování, ◦ dále i ničení a odcizování ◦ osobních věcí.

8 Vztah, který se vytvoří mezi agresorem a obětí, může být až překvapivě silný. Příčinu je možné hledat v absenci citových vztahů, které jedinec substituuje intenzivním vztahem navázaným skrze šikanu, nebo v závislosti na nepodobné závislosti drogové. V druhém případě vznikne u šikanujícího „návyk“, který musí uspokojovat stále většími dávkami. U oběti naproti tomu může pod tlakem šikany dojít k identifikaci s agresorem.

9 První stupeň (zrod ostrakismu) ◦ Šikana se může objevit kdekoliv, podmínky jejího vzniku nejsou totiž nijak neobvyklé. V každé skupině se najdou jedinci, kteří jsou méně oblíbení a vlivní. ◦ Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen necítí dobře. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky a dělají na jeho účet drobné legrácky. Druhý stupeň (fyzická agrese a přitvrzování manipulace) ◦ Existuje více důvodů pro postoupení do druhého stádia. Jedna z možností je odreagování žáků prostřednictvím nejslabšího jedince, který funguje jako ventil.

10 Třetí stupeň (klíčový moment – vytvoření jádra) ◦ V tomto stupni se vytvoří skupinka agresorů, tzv. úderné jádro, které nyní již spolupracuje systematicky. Skupina je nyní rozdělena na řadu podskupin bojujících o vliv. Čtvrtý stupeň (většina přijímá normy agresorů) ◦ Nyní jsou normy agresorů přijaty, většina je považuje za nepsané zákony. Pátý stupeň (totalita neboli dokonalá šikana) ◦ V poslední fázi dochází nastolení totalitní ideologie šikanování. Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny lidí – na agresory a na oběti. Agresoři využívají vše, co lze zužitkovat, od materiálních věcí až po školní znalosti. Agresoři ztrácí veškeré zábrany, chtějí pouze provádět násilí, které považují za normální, dokonce za legraci. Tento nejvyšší stupeň je příznačný spíše pro šikany ve věznicích, vojenském prostředí a výchovných ústavech pro mládež. V mírnější podobě se však někdy vyskytuje i na školách.

11 Dítě, které se neumí nebo nemůže bránit. Dítě, které se jakýmkoliv způsobem odlišuje od očekávaného průměru (nosí brýle, přestěhovalo se, má nadváhu apod.). Dítě fyzicky slabé, popř. uzavřené, které těžko navazuje osobní kontakt s ostatními dětmi. Dítě duševně zaostalejší, popř. pomalejší v uvažování. Dítě jiné barvy pleti, často příslušník národnostní menšiny. Dítě nadprůměrně duševně vybavené, dětský genius.

12 V dlouhodobém horizontu může šikana vést k poškození fyzického a psychického zdraví. Poškození bývají mnohdy nevratného charakteru, osobnost jedince je narušena dříve, než se stačila plně rozvinout. Dochází k přetrhání citových vazeb na své nejbližší. Ponižování lidské důstojnosti vedoucí ke ztrátě důvěry k autoritám, která je doprovázená ztrátou iluzí o celé společnosti, která nedokáže garantovat alespoň minimální ochranu před násilím slabým a bezbranným jedincům společnosti.

13 Co je to šikana? Šikana (anglicky bullying) označuje fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu. Šikana (anglicky bullying) označuje kolektivní pomoc nejslabšímu jedinci v kolektivu. Šikana (anglicky bullying) označuje kamarádský vztah mezi lidmi v jedné skupině.

14 Kdo bývá dětskou obětí šikany? Dítě, které se neumí nebo nemůže bránit.Dítě, které je fyzicky nejsilnější z kolektivu.Dítě, které má v kolektivu nejvíce kamarádů.

15 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikana http://www.zs9.zlinedu.cz/sikana/sikana.htm http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace- sikana.aspx http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace- sikana.aspx http://en.wikipedia.org/wiki/School_bullying http://www.originalmancard.com/wp- content/uploads/2011/05/bully.gif http://www.originalmancard.com/wp- content/uploads/2011/05/bully.gif http://1.bp.blogspot.com/- nxz49CFLmCc/TaGpf8wcCGI/AAAAAAAAFWY/L0D AeGtHs5U/s1600/kids-bullying.jpg http://1.bp.blogspot.com/- nxz49CFLmCc/TaGpf8wcCGI/AAAAAAAAFWY/L0D AeGtHs5U/s1600/kids-bullying.jpg http://3.bp.blogspot.com/- RcDyB5kBAsA/TZpM3yTUGAI/AAAAAAAAAQM/U CzDPdE9nbs/s1600/bully%255B1%255D.jpg http://3.bp.blogspot.com/- RcDyB5kBAsA/TZpM3yTUGAI/AAAAAAAAAQM/U CzDPdE9nbs/s1600/bully%255B1%255D.jpg


Stáhnout ppt "Krizové situace : šikanování VY_32_INOVACE_7_VÝCHOVA KE ZDRAVÍ_2_ŠIKANOVÁNÍ Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google