Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_05-17 Ročník: VIII. r. IX. r. Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Vzdělávací obor:Fyzika Tematický okruh:Mechanika Téma:Významní fyzikové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_05-17 Ročník: VIII. r. IX. r. Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Vzdělávací obor:Fyzika Tematický okruh:Mechanika Téma:Významní fyzikové."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_05-17 Ročník: VIII. r. IX. r. Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Vzdělávací obor:Fyzika Tematický okruh:Mechanika Téma:Významní fyzikové Jméno autora:Jaroslava Vondráčková Vytvořeno dne: 28.3.2011 Metodický popis, (anotace): Prezentace blíže seznamuje s osobnostmi, které se podílely na vývoji fyziky a jsou součástí učiva ZŠ

2

3 Isaac Newton ( 1643 – 1727 ) Angličan, možná největší génius v dějinách vědy – „poslední velký renesanční mág“ Věnoval se astronomii, konstruoval dalekohledy, zabýval se optikou / zrcadlový dalekohled byl velkým úspěchem; zjistil, že barva je vlastností světelných paprsků a bílé světlo je složeno ze škály barev. / Zformuloval tři základní zákony pohybu / setrvačnosti, síly, akce a reakce / a zákon všeobecné gravitace – umožnily popsat většinu fyzikálních jevů, od nebeské mechaniky až po chování plynů a kapalin. Angličan, možná největší génius v dějinách vědy – „poslední velký renesanční mág“ Věnoval se astronomii, konstruoval dalekohledy, zabýval se optikou / zrcadlový dalekohled byl velkým úspěchem; zjistil, že barva je vlastností světelných paprsků a bílé světlo je složeno ze škály barev. / Zformuloval tři základní zákony pohybu / setrvačnosti, síly, akce a reakce / a zákon všeobecné gravitace – umožnily popsat většinu fyzikálních jevů, od nebeské mechaniky až po chování plynů a kapalin.

4 Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) Francouzský filozof, matematik, a fyzik, jeden z největších myslitelů evropské kultury. Dokázal, že výška rtuťového sloupce v barometru je závislá na tlaku vzduchu, čímž potvrdil domněnku Itala Evangelisty Torricelliho. V roce 1647 formuloval tzv. Pascalův zákon. ? Víš čeho se týká a jak zní? Znáš jeho praktické využití? „Velikost člověka nemusíme poměřovat jeho neobyčejnými činy, nýbrž jeho každodenním chováním.“ Francouzský filozof, matematik, a fyzik, jeden z největších myslitelů evropské kultury. Dokázal, že výška rtuťového sloupce v barometru je závislá na tlaku vzduchu, čímž potvrdil domněnku Itala Evangelisty Torricelliho. V roce 1647 formuloval tzv. Pascalův zákon. ? Víš čeho se týká a jak zní? Znáš jeho praktické využití? „Velikost člověka nemusíme poměřovat jeho neobyčejnými činy, nýbrž jeho každodenním chováním.“

5 James Prescott Joule ( 1818 – 1889 ) Anglický vědec a experimentátor s teplem. Sám se naučil vše, co potřeboval vědět. Poznal, že při mechanické práci vždy vzniká teplo. Zjistil, že určité množství práce vždy vytvoří určité množství tepla. Vysvětlil, že něco, co dnes nazýváme „energií“ nikam nemizí, pouze přechází do jiných podob a neustále koluje. Př. Když skáčete nahoru a dolů, spotřebováváte spoustu energie; když přestanete skákat, kam tato energie zmizí? Zemský povrch, na němž jste poskakovali, se nepatrně zahřeje a vy se zahřejete docela určitě. Energie, pomocí které jste skákali se změnila na tepelnou energii. Toto je jeden ze základních fyzikálních zákonů a dnes se nazývá „zákon zachování energie“. Anglický vědec a experimentátor s teplem. Sám se naučil vše, co potřeboval vědět. Poznal, že při mechanické práci vždy vzniká teplo. Zjistil, že určité množství práce vždy vytvoří určité množství tepla. Vysvětlil, že něco, co dnes nazýváme „energií“ nikam nemizí, pouze přechází do jiných podob a neustále koluje. Př. Když skáčete nahoru a dolů, spotřebováváte spoustu energie; když přestanete skákat, kam tato energie zmizí? Zemský povrch, na němž jste poskakovali, se nepatrně zahřeje a vy se zahřejete docela určitě. Energie, pomocí které jste skákali se změnila na tepelnou energii. Toto je jeden ze základních fyzikálních zákonů a dnes se nazývá „zákon zachování energie“.

6 Alessandro Volta ( 1745 – 1827 ) Italský fyzik; je považován za „otce“ elektrických článků. Od dětství jej fascinovaly přírodní jevy Vynálezy – elektrofor / bylo jím možné vytvořit bez tření libovolně velký náboj statické elektřiny / stéblový elektroskop / měření elektrického napětí / galvanický článek – Voltův sloup, první zdroj trvalého elektrického proudu – zinkové a měděné kotoučky, které byly odděleny plátnem navlhčeným ve slané či okyselené vodě / chemický zdroj elektrického napětí / Italský fyzik; je považován za „otce“ elektrických článků. Od dětství jej fascinovaly přírodní jevy Vynálezy – elektrofor / bylo jím možné vytvořit bez tření libovolně velký náboj statické elektřiny / stéblový elektroskop / měření elektrického napětí / galvanický článek – Voltův sloup, první zdroj trvalého elektrického proudu – zinkové a měděné kotoučky, které byly odděleny plátnem navlhčeným ve slané či okyselené vodě / chemický zdroj elektrického napětí /

7 Georg Simon Ohm ( 1787 – 1854 )

8 Giovanni Evangelista Torricelli ( 1608 – 1647 ) Italský fyzik a matematik Formuloval zákony pro výtok kapaliny z nádoby. Poprvé vytvořil vakuum Při pokusu zkonstruovat teploměr vynalezl rtuťový barometr – pracoval se rtutí a eliminoval tepelnou závislost svého nářadí tím, že použil tenké trubičky. Výška ustálivšího se rtuťového sloupce v této trubičce mu posloužila jako míra pro tlak vzduchu Zabýval se balistikou. Italský fyzik a matematik Formuloval zákony pro výtok kapaliny z nádoby. Poprvé vytvořil vakuum Při pokusu zkonstruovat teploměr vynalezl rtuťový barometr – pracoval se rtutí a eliminoval tepelnou závislost svého nářadí tím, že použil tenké trubičky. Výška ustálivšího se rtuťového sloupce v této trubičce mu posloužila jako míra pro tlak vzduchu Zabýval se balistikou.

9 James Watt ( 1736 – 1819 ) Skotský vynálezce; zásadním způsobem zdokonalil parní stroj, jenž se stal „motorem“ průmyslové revoluce Patent pochází z roku 1769 / podstatně vylepšil parní stroj anglických inženýrů T. Savery a T. Newcomena z roku 1712. / Určil vlastnosti páry, vynalezl měřič tlaku v kotli parního stroje, ……… Jeho konstrukční řešení se používalo dalších 100 let prakticky beze změny. Byl i velmi významným konstruktérem výškových a důlních staveb. Skotský vynálezce; zásadním způsobem zdokonalil parní stroj, jenž se stal „motorem“ průmyslové revoluce Patent pochází z roku 1769 / podstatně vylepšil parní stroj anglických inženýrů T. Savery a T. Newcomena z roku 1712. / Určil vlastnosti páry, vynalezl měřič tlaku v kotli parního stroje, ……… Jeho konstrukční řešení se používalo dalších 100 let prakticky beze změny. Byl i velmi významným konstruktérem výškových a důlních staveb.

10 William Thomson - lord Kelvin ( 1824 – 1907 ) Britský matematik, fyzik a vynálezce. Zavedl pojem absolutní teploty / teplota, při které se pohyb částic uvnitř tělesa úplně zastaví / Zabýval se tepelnou vodivostí látek. Vyřešil konstrukci vysílacích a přijímacích přístrojů telegrafu, který měl spojit Evropu s Amerikou. Vyvinul nový druh kabelu spletený z měděných vláken a vyřešil izolaci. Objevil zrcátkový galvanometr, zdokonalil buzolu. V roce 1901 vyslovil hypotézu o existenci kladně nabitého jádra atomu / reakce na nové objevy/ Celkem získal 70 patentů na různé vynálezy. „ Ve fyzice už není co objevovat. Fyzikové budou mít na práci jen doplňování několika číslic za desetinnou čárkou v základních konstantách.“ / pronesl před koncem 19. století / Britský matematik, fyzik a vynálezce. Zavedl pojem absolutní teploty / teplota, při které se pohyb částic uvnitř tělesa úplně zastaví / Zabýval se tepelnou vodivostí látek. Vyřešil konstrukci vysílacích a přijímacích přístrojů telegrafu, který měl spojit Evropu s Amerikou. Vyvinul nový druh kabelu spletený z měděných vláken a vyřešil izolaci. Objevil zrcátkový galvanometr, zdokonalil buzolu. V roce 1901 vyslovil hypotézu o existenci kladně nabitého jádra atomu / reakce na nové objevy/ Celkem získal 70 patentů na různé vynálezy. „ Ve fyzice už není co objevovat. Fyzikové budou mít na práci jen doplňování několika číslic za desetinnou čárkou v základních konstantách.“ / pronesl před koncem 19. století /

11 Anders Celsius ( 1701 – 1744 ) Švédský astronom a fyzik. Zjednodušil teploměrnou stupnici – od bodu tání ledu k bodu varu vody ( za normálních atmosférických podmínek ) ji rozdělil na sto dílů. Na jeho původní stupnici byl bod tání ledu označen stovkou a bod varu vody nulou. Tuto Celsiovu stupnici „otočil“ botanik Linné do dnešní podoby. Ze své hvězdárny pozoroval systematicky Saturnovy měsíce, souvislost magnetických poruch s polární září, závislost výšky hladiny Baltického moře na poloze Měsíce a Slunce vůči Zemi,….. Švédský astronom a fyzik. Zjednodušil teploměrnou stupnici – od bodu tání ledu k bodu varu vody ( za normálních atmosférických podmínek ) ji rozdělil na sto dílů. Na jeho původní stupnici byl bod tání ledu označen stovkou a bod varu vody nulou. Tuto Celsiovu stupnici „otočil“ botanik Linné do dnešní podoby. Ze své hvězdárny pozoroval systematicky Saturnovy měsíce, souvislost magnetických poruch s polární září, závislost výšky hladiny Baltického moře na poloze Měsíce a Slunce vůči Zemi,…..

12 Archimedes ze Syrakus ( ? 287 – 212 př. n. l. ) Většinu života strávil na Sicílii. Vynikající matematik, ale také především největší fyzik a inženýr starověku. Důsledně spojil matematiku s fyzikou a teorii s experimentem. Položil základy nauky o rovnováze těles a sil. „ Dejte mi pevný bod ve vesmíru, a já pohnu zeměkoulí!“

13 Archimedes Položil základy vědecké hydrostatiky. / Koruna panovníka Hierona /. Archimedův pokus: - do odměrné nádoby ponořil korunu a poté kus čistého zlata o stejné hmotnosti, jakou měla koruna. Ukázalo se, že koruna zvedla hladinu výš než zlato. ? Byla koruna z ryzího zlata? Umíš zdůvodnit? Předvedeš podobný pokus? Za 2. punské války jeho válečné stroje pomáhaly odrážet útoky Římanů. Zemřel proboden mečem římského vojáka, na kterého Archimedes, řešící nějaký problém pomocí geometrických obrazců načrtnutých v písku, vykřikl: „Muži, neruš mé kruhy!“

14 André Marie Ampére ( 1775 – 1836 ) Všestranný francouzský vědec. Je po něm pojmenována jednotka - - - - - - - - - - - - - - - - - -. Praktickým uplatněním jeho formulace pravidla pravé ruky / orientace siločar magnetického pole / se stal jedním z otců telegrafu. Jeho hlavní zásluhou zůstává nauka o pohyblivých elektrických nábojích a jevech, které závisejí na proměnlivých elektrických a magnetických polích. Značnou pozornost věnoval i zemskému magnetismu, který uváděl do vztahu s pohybem Země kolem Slunce.

15 Heinrich Rudolf Hertz ( 1857 – 1894 ) Německý fyzik Pokusem dokázal 15 let Maxwellem formulovanou vlnovou teorii elektřiny. Elektromagnetické vlny nejen experimentálně potvrdil, ale i měřil, odrážel dutými zrcadly a lámal v hranolech. Nepřipisoval svému objevu praktický význam a jeho technickými aplikacemi se nezabýval. Až jeho následovníci objev rozvinuli – např. sestrojení elektronky, která umožnila bezdrátový přenos řeči a hudby. Víš co znamenají barevně vyznačená slova?

16 Albert Einstein ( 1879 – 1955 )

17 Použitá literatura SOUČEK, Ludvík. Kdo byl kdo, I. a II. díl. 5945. publikace KMČ Albatros. Praha 1981. HAŠKOVEC, Vít, MULLER, Ondřej. Galerie géniů aneb kdo byl kdo. 8848. publikace KMČ Albatros. Praha 1999 Slavné osobnosti – Velká obrazová encyklopedie. 3. vydání. Nakladatelství Svojtka & Co., 2002. Z anglického vydání „The Oxford Children´s Book of Famous People“. BIERMANN, Karel a HANUS, František. Kronika techniky. 3. doplněné vydání. Praha: Fortuna Print, spol. s. r. o., 1993. Z německého originálu Chrinik der Technik. Dortmund 1989.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_05-17 Ročník: VIII. r. IX. r. Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Vzdělávací obor:Fyzika Tematický okruh:Mechanika Téma:Významní fyzikové."

Podobné prezentace


Reklamy Google