Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_6_ DOBA ŽELEZNÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_6_ DOBA ŽELEZNÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_6_ DOBA ŽELEZNÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115 Anotace: Prezentace pro 6. ročník. K výkladu UČEBNÍ LÁTKY DLE ŠVP

2 DOBA ŽELEZNÁ Starší – halštatská Mladší - laténská

3

4 Charakteristika Těžba železa od 7. st. př.n.l. (znalost železa od bojovných kočovných skytských kmenů z Černomoří, pak ze Středomoří, vliv řecké a etruské kultury v sev. Itálii)  urychlení vývoje v Evropě, zdokonalení řemeslné výroby (dostatek železa, dostupnější než bronz). Těžba železa od 7. st. př.n.l. (znalost železa od bojovných kočovných skytských kmenů z Černomoří, pak ze Středomoří, vliv řecké a etruské kultury v sev. Itálii)  urychlení vývoje v Evropě, zdokonalení řemeslné výroby (dostatek železa, dostupnější než bronz).

5 Způsob obživy Základním zdrojem stále zemědělství a chov dobytka. Základním zdrojem stále zemědělství a chov dobytka. Mýcení lesů, vysoušení bažin  nová půda, růst zemědělské výroby. Mýcení lesů, vysoušení bažin  nová půda, růst zemědělské výroby.

6

7 Starší doba železná – halštatská (700 – 500 př.n.l.) Podle naleziště Hallstatt u Salzburgu v Horních Rakousích. Podle naleziště Hallstatt u Salzburgu v Horních Rakousích. Vliv antického světa (obchodní styky, příchod řemeslníků). Vliv antického světa (obchodní styky, příchod řemeslníků). Řemeslná výroba: zpočátku bronzové nářadí, hutnictví železa až v pozdější době. Konstrukce čtyřkolových vozů tažených hovězím dobytkem. Koňský potah v dálkovém obchodě a při pohřbech. Řemeslná výroba: zpočátku bronzové nářadí, hutnictví železa až v pozdější době. Konstrukce čtyřkolových vozů tažených hovězím dobytkem. Koňský potah v dálkovém obchodě a při pohřbech.

8 Halštatská kultura v Evropě

9

10 Těžba soli - Hallstatt

11 Keramika a tkaní látek. Keramika a tkaní látek. Šperky s geometrickou výzdobou. Šperky s geometrickou výzdobou. Společenské vztahy: růst majetkových rozdílů  vrstva náčelnická a válečnická – velmoži sídlí na hradištích. Společenské vztahy: růst majetkových rozdílů  vrstva náčelnická a válečnická – velmoži sídlí na hradištích.

12 Duchovní život: vybavení knížecích hrobů (milodary na cestu do záhrobí, zásoby jídla, nádoby, zbraně, zemřelí uloženi na voze), oběti bohům  víra v bohy podobné lidským bytostem (bůh úrody, stád atd.) – antropomorfismus. Duchovní život: vybavení knížecích hrobů (milodary na cestu do záhrobí, zásoby jídla, nádoby, zbraně, zemřelí uloženi na voze), oběti bohům  víra v bohy podobné lidským bytostem (bůh úrody, stád atd.) – antropomorfismus. Svatyně a obětiště, rituální nádoby a předměty (posvátná symbolika). Svatyně a obětiště, rituální nádoby a předměty (posvátná symbolika). Významná funkce – kněží. Významná funkce – kněží.

13 Kultovní vozítko

14 Kulturní celky na území Čech a Moravy: 1) Kultura slezskoplatěnická – východní Čechy a severní Morava. 1) Kultura slezskoplatěnická – východní Čechy a severní Morava. 2) Kultura horákovská – jižní Morava. 2) Kultura horákovská – jižní Morava. 3) Halštatská mohylová kultura – jižní Čechy. 3) Halštatská mohylová kultura – jižní Čechy. 4) Bylanská kultura – střední a severozápadní Čechy (návaznost na starší dobu knovízskou – bohaté knížecí hroby – zbraně, vůz, koňské postroje, keramika). 4) Bylanská kultura – střední a severozápadní Čechy (návaznost na starší dobu knovízskou – bohaté knížecí hroby – zbraně, vůz, koňské postroje, keramika).

15 Halštatské kultury u nás

16 Slezskoplatěnická kultura

17 Horákovská kultura

18 HALSTATSKÁ MOHYLOVÁ KULTURA

19

20 Na přelomu 6. a 5. stol. př.n.l. pustošivé nájezdy kočovníků z Černomoří (Skythové na koních) a od západu pronikání Keltů (Galů). Na přelomu 6. a 5. stol. př.n.l. pustošivé nájezdy kočovníků z Černomoří (Skythové na koních) a od západu pronikání Keltů (Galů).

21 Mladší doba železná – laténská (500 př.n.l. až přelom letopočtu) Podle keltské vojenské stanice La Tene ve Švýcarsku. Podle keltské vojenské stanice La Tene ve Švýcarsku. Příliv antické kultury do střední Evropy. Příliv antické kultury do střední Evropy. Rozdělení doby laténské: Rozdělení doby laténské: - časná doba laténská – doba historické expanze Keltů – 500 - 350 př.n.l. - časná doba laténská – doba historické expanze Keltů – 500 - 350 př.n.l. - střední doba laténská – doba středoevropské konsolidace Keltů – 350 - 150 př.n.l. - střední doba laténská – doba středoevropské konsolidace Keltů – 350 - 150 př.n.l. - pozdní doba laténská – doba oppid – 150 př.n.l. - pozdní doba laténská – doba oppid – 150 př.n.l. - přelom letopočtu (ve skutečnosti již asi okolo 40 př.n.l. se středoevropská nadvláda Keltů hroutí po porážce geto- dáckým králem Burebistou a pod náporem Germánů ze severu) - přelom letopočtu (ve skutečnosti již asi okolo 40 př.n.l. se středoevropská nadvláda Keltů hroutí po porážce geto- dáckým králem Burebistou a pod náporem Germánů ze severu)

22 EXPANZE KELTŮ DO CELÉ EVROPY

23  Pronikání Keltů (z přelidněných oblastí a z touhy po kořisti):  Na jih přes Alpy do severní Itálie.  Na severovýchod do Podunají, dále na Balkán a do Malé Asie.  Na sever do úrodných oblastí Čech, Moravy a Slovenska.  V Čechách – kmen BÓJŮ – lat. Bohemia (Bojohemum).  Na Moravě – kmen VOLKŮ (Tektoságů).  Na Slovensku – kmen KOTINŮ.

24

25 Vznik nejvyspělejší kultury evropského pravěku - KELTOVÉ Způsob obživy: rozvoj zemědělství a chovu dobytka, hospodářský vzestup. Způsob obživy: rozvoj zemědělství a chovu dobytka, hospodářský vzestup. Řemeslná výroba: vynikající hutníci, kováři, umělečtí řemeslníci. Kovové nářadí, bronzové a železné nástroje – lopaty, krumpáče, kladiva, kleště, pilníky, radlice, srpy, kosy, hrábě, skoby, řetězy, podkovy aj. Řemeslná výroba: vynikající hutníci, kováři, umělečtí řemeslníci. Kovové nářadí, bronzové a železné nástroje – lopaty, krumpáče, kladiva, kleště, pilníky, radlice, srpy, kosy, hrábě, skoby, řetězy, podkovy aj. Vysoká kvalita  vliv na pokrok v zemědělství. Vysoká kvalita  vliv na pokrok v zemědělství. Dokonalé zbraně, kolové válečné vozy. Dokonalé zbraně, kolové válečné vozy.

26 TYPICKÉ KELTSKÉ OBYDLÍ

27 Kovářské výrobky

28 Rotační mlýnek na obilí

29 Umělecké předměty: šperky ze zlata, stříbra, bronzu, železa, skla a emailu. Korále – vytříbený vkus. Rýžování zlata na Otavě. Umělecké předměty: šperky ze zlata, stříbra, bronzu, železa, skla a emailu. Korále – vytříbený vkus. Rýžování zlata na Otavě. Doklad monumentálního umění – tzv. kamenná hlava Kelta. Doklad monumentálního umění – tzv. kamenná hlava Kelta. Ražení vlastních mincí (zlato, stříbro, bronz) – tzv. statéry. První mincovny. Ražení vlastních mincí (zlato, stříbro, bronz) – tzv. statéry. První mincovny. Znalost hrnčířského kruhu, rotační mlýnky na obilí, smaltované nádoby a ozdoby, výroba látek. Znalost hrnčířského kruhu, rotační mlýnky na obilí, smaltované nádoby a ozdoby, výroba látek.

30 Opuková hlava KELTA Naleziště: MŠECKÉ ŽEHROVICE, ČR

31 KELTSKÉ DUHOVKY - mince

32 Keltský nákrčník - torques

33 Společenské vztahy: Vládnoucí vojenská vrstva (válečnické založení Keltů) – rodová aristokracie (bohatá, mocná). Vládnoucí vojenská vrstva (válečnické založení Keltů) – rodová aristokracie (bohatá, mocná). Zvláštní vrstva kněží (druidů) – obřady v posvátných hájích  podmanili si domácí zemědělské obyvatelstvo. Zvláštní vrstva kněží (druidů) – obřady v posvátných hájích  podmanili si domácí zemědělské obyvatelstvo.

34 KELTSKÝ DRUID

35 Sídla: Opevnění. První velká města, sídliště (pro několik tisíc obyvatel) = keltská oppida (rozloha 170 – 270 ha i více) – centra výrobní, obchodní i správní. Opevnění. První velká města, sídliště (pro několik tisíc obyvatel) = keltská oppida (rozloha 170 – 270 ha i více) – centra výrobní, obchodní i správní. Rozdělení na části sídelní a řemeslnické. Rozdělení na části sídelní a řemeslnické. Síť ulic, vstupní brány, zdi, zásobování vodou. Síť ulic, vstupní brány, zdi, zásobování vodou. V českých zemích např.: STRADONICE U BEROUNA, ZÁVIST U PRAHY, STARÉ HRADISKO U PROSTĚJOVA, TŘÍSOV v jižních Čechách. V českých zemích např.: STRADONICE U BEROUNA, ZÁVIST U PRAHY, STARÉ HRADISKO U PROSTĚJOVA, TŘÍSOV v jižních Čechách.

36 Droužkovice u Chomutova

37 DROUŽKOVICKÝ AMULET - DRAK

38 Manětínská keltská spona

39 Mšecké Žehrovice

40 Oppidum Závist

41 OPPIDUM STRADONICE

42

43 OPPIDUM TŘÍŠOV

44

45 Keltové nevytvořili stát  neubránili se útokům Germánů ze severu a Římanů z jihu. Keltové nevytvořili stát  neubránili se útokům Germánů ze severu a Římanů z jihu. Poraženi i Dáky (dnešní Rumunsko). Poraženi i Dáky (dnešní Rumunsko). Keltská kultura přetrvala nejdéle v západní Evropě (Francie, Belgie, Británie, Irsko). Keltská kultura přetrvala nejdéle v západní Evropě (Francie, Belgie, Británie, Irsko).

46 Použité zdroje: Obrázky jsou z www.google.cz a nepodléhají žádným autorským právům. Obrázky jsou z www.google.cz a nepodléhají žádným autorským právům.www.google.cz Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. KYSUČAN, Lubor. FEJFUŠOVÁ, Marie. Dějepis pro 6. ročník. Pravěk a starověk. 1. vydání. Brno: Nová škola, s. r. o., 2007. učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. ISBN 80-7289-082-4. Učebnice je vybavena doložkou: „Schválilo MŠMT čj. 11653/2007-22 dne 15. května 2007 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Dějepis s dobou platnosti šest let.

47 ZDROJE PRO OBRÁZKY: http://www.anthropark.wz.cz/holoce37.jpg http://www.anthropark.wz.cz/holoce37.jpg http://www.glouny.cz/dejepis/pravek_soubory/d_zelezna1.jpg http://www.glouny.cz/dejepis/pravek_soubory/d_zelezna1.jpg http://www.anthropark.wz.cz/holoce77.jpg http://www.anthropark.wz.cz/holoce77.jpg http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/Dvo%C5%99%C3%A1k%20Mart in/1.%20Prav%C4%9Bk/7.%20Doba%20%C5%BEelezn%C3%A1,%20800%20- %20600%20BC/1.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A1%20kultura/1.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A 1%20kultura%20-%20roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20v%20Evrop%C4%9B.jpg http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/Dvo%C5%99%C3%A1k%20Mart in/1.%20Prav%C4%9Bk/7.%20Doba%20%C5%BEelezn%C3%A1,%20800%20- %20600%20BC/1.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A1%20kultura/1.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A 1%20kultura%20-%20roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20v%20Evrop%C4%9B.jpg http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/Dvo%C5%99%C3%A1k%20Mart in/1.%20Prav%C4%9Bk/7.%20Doba%20%C5%BEelezn%C3%A1,%20800%20- %20600%20BC/1.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A1%20kultura/6.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A 1%20kultura%20%20-%20kn%C3%AD%C5%BEec%C3%AD%20hrob.jpg http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/Dvo%C5%99%C3%A1k%20Mart in/1.%20Prav%C4%9Bk/7.%20Doba%20%C5%BEelezn%C3%A1,%20800%20- %20600%20BC/1.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A1%20kultura/6.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A 1%20kultura%20%20-%20kn%C3%AD%C5%BEec%C3%AD%20hrob.jpg http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/Dvo%C5%99%C3%A1k%20Mart in/1.%20Prav%C4%9Bk/7.%20Doba%20%C5%BEelezn%C3%A1,%20800%20- %20600%20BC/1.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A1%20kultura/8.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A 1%20kultura%20-%20funer%C3%A1ln%C3%AD%20keramika%20v%20%C4%8CR.jpg http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/Dvo%C5%99%C3%A1k%20Mart in/1.%20Prav%C4%9Bk/7.%20Doba%20%C5%BEelezn%C3%A1,%20800%20- %20600%20BC/1.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A1%20kultura/8.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A 1%20kultura%20-%20funer%C3%A1ln%C3%AD%20keramika%20v%20%C4%8CR.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/07halstat/hal002.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/07halstat/hal002.jpg http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/Dvo%C5%99%C3%A1k%20Mart in/1.%20Prav%C4%9Bk/7.%20Doba%20%C5%BEelezn%C3%A1,%20800%20- %20600%20BC/1.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A1%20kultura/3.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A 1%20kultura%20%20- %20%C5%A0t%C3%BDrsko,%20kultovn%C3%AD%20voz%C3%ADk.jpg http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/Dvo%C5%99%C3%A1k%20Mart in/1.%20Prav%C4%9Bk/7.%20Doba%20%C5%BEelezn%C3%A1,%20800%20- %20600%20BC/1.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A1%20kultura/3.%20Hal%C5%A1tatsk%C3%A 1%20kultura%20%20- %20%C5%A0t%C3%BDrsko,%20kultovn%C3%AD%20voz%C3%ADk.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/07halstat/hal004.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/07halstat/hal004.jpg http://www.esbirky.cz/files/cd/288927_288929.jpg http://www.esbirky.cz/files/cd/288927_288929.jpg

48 http://bacrie.cestovatel.cz/img/clanek/1086/xxl/keramika -horakovske-kultury.jpg http://bacrie.cestovatel.cz/img/clanek/1086/xxl/keramika -horakovske-kultury.jpg http://www.boiohaemum.cz/gallery/halstat/113_103.jpg http://www.boiohaemum.cz/gallery/halstat/113_103.jpg http://www.boiohaemum.cz/gallery/halstat/113_94.jpg http://www.boiohaemum.cz/gallery/halstat/113_94.jpg http://4.bp.blogspot.com/- reFF6886Ac0/T9NLFNZqjOI/AAAAAAAAAJQ/GG7CUGwgV2 w/s1600/Clipboard02.jpg http://4.bp.blogspot.com/- reFF6886Ac0/T9NLFNZqjOI/AAAAAAAAAJQ/GG7CUGwgV2 w/s1600/Clipboard02.jpg http://g.denik.cz/68/1a/stripky-archeologie-breclav- 1_denik-300.jpg http://g.denik.cz/68/1a/stripky-archeologie-breclav- 1_denik-300.jpg http://www.keltsky- horoskop.cz/page_attachments/0000/0126/mapa_muzeu m.jpg http://www.keltsky- horoskop.cz/page_attachments/0000/0126/mapa_muzeu m.jpg http://www.keltove.cz/gallery/keltove/048/012_3.jpg http://www.keltove.cz/gallery/keltove/048/012_3.jpg http://www.keltove.cz/gallery/keltove/3/07/046186.jpg http://www.keltove.cz/gallery/keltove/3/07/046186.jpg http://www.keltove.cz/gallery/keltove/3/02/03048_2.jpg http://www.keltove.cz/gallery/keltove/3/02/03048_2.jpg http://keltoman.sweb.cz/Hlava%20kelta.GIF http://keltoman.sweb.cz/Hlava%20kelta.GIF http://nd01.jxs.cz/382/023/d89984616e_38729595_o2.jp g http://nd01.jxs.cz/382/023/d89984616e_38729595_o2.jp g

49 http://keltoman.sweb.cz/Velke_obrazky/Keltomanuv_torques.JP G http://keltoman.sweb.cz/Velke_obrazky/Keltomanuv_torques.JP G http://zena-in.cz/media/2009/04/20/34379369.jpg http://zena-in.cz/media/2009/04/20/34379369.jpg http://nd03.jxs.cz/825/645/ddd180fab2_56278449_o2.jpg http://nd03.jxs.cz/825/645/ddd180fab2_56278449_o2.jpg http://nd01.jxs.cz/846/801/13962d8bec_16983385_o2.jpg http://nd01.jxs.cz/846/801/13962d8bec_16983385_o2.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/08laten/la052.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/08laten/la052.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/08laten/la053.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/08laten/la053.jpg http://www.archeologienadosah.cz/sites/default/files/styles/gall eryformatter_slide/public/obrazky/svet_keltu_spona.jpg http://www.archeologienadosah.cz/sites/default/files/styles/gall eryformatter_slide/public/obrazky/svet_keltu_spona.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/08laten/la091.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/08laten/la091.jpg http://web.quick.cz/remsikj/Stradonice-oppidum-m.jpg http://web.quick.cz/remsikj/Stradonice-oppidum-m.jpg http://img11.rajce.idnes.cz/d1101/1/1596/1596802_480289d37 6a085ba1f48e6ffbca1f65e/images/001_Oppidum_Hrazany_03.jp g http://img11.rajce.idnes.cz/d1101/1/1596/1596802_480289d37 6a085ba1f48e6ffbca1f65e/images/001_Oppidum_Hrazany_03.jp g http://www.ckrumlov.cz/obr/region/podkleti/7733b.jpg http://www.ckrumlov.cz/obr/region/podkleti/7733b.jpg http://www.ulisku.cz/xmedia/fotky/Keltske-oppidum-Trisov.jpg http://www.ulisku.cz/xmedia/fotky/Keltske-oppidum-Trisov.jpg http://www.archeolog.cz/sources/jc-trisov-01/jc-trisov-01- 82.jpg http://www.archeolog.cz/sources/jc-trisov-01/jc-trisov-01- 82.jpg http://www.palba.cz/forumfoto/albums/userpics/12045/normal _14__Rekonstrukce_keltskeho_oppida_Stare_hradisko.jpg http://www.palba.cz/forumfoto/albums/userpics/12045/normal _14__Rekonstrukce_keltskeho_oppida_Stare_hradisko.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_6_ DOBA ŽELEZNÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."

Podobné prezentace


Reklamy Google