Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ S REALIZACÍ PROJEKTŮ OP VK SEMINÁŘ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ S REALIZACÍ PROJEKTŮ OP VK SEMINÁŘ."— Transkript prezentace:

1 VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ S REALIZACÍ PROJEKTŮ OP VK SEMINÁŘ

2 Květen 2012

3 Strategie PČR ve vztahu k menšinám projekty navazují na Národní strategiie pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám projekty vycházejí z těchto právních dokumentů:  usnesení vlády České republiky v letech 1997 – 2006 k lidským právům, integraci menšin do společnosti  usnesení vlády České republiky č. 686 ze dne 29. října 1997 ke Zprávě o situaci romské komunity a k současné situaci v romské komunitě

4 Projekty školy 1.Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově 2.Vzdělávání žáků národnostních menšin ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově

5 Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na vytvoření rovných příležitostí pro žáky a žákyně z 9. tříd ZŠ z národnostních menšin tak, aby nedocházelo k jejich vyčleňování z hlavního vzdělávacího proudu Projekt „Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově „

6 Cíle projektu: zlepšení rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami multikulturní výchova a vzdělávání pro účinnou prevenci rasismu a xenofobie podpora integrace národnostních menšin následné vzdělávaní ve čtyřletém oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost Projekt „Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově „

7 Cílová skupina: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z 9. tříd základních škol osoby ohrožené sociální exkluzí žáci z vyloučených lokalit z celé ČR rodiče a rodinní příslušníci žáků národnostních menšin komunity národnostních menšin Projekt „Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově „

8 Klíčové aktivity projektu: příprava vzdělávacích kurzů a proškolení pracovního týmu vytypování vhodných uchazečů příprava na přijímací řízení příprava na 1. ročník vzdělávání Projekt „Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově „

9 Příprava vzdělávacích kurzů a proškolení pracovního týmu Realizační tým byl proškolen v oblasti problematiky: multikultury migrace v dnešním světě migrace v České republice Školení provedli pracovníci Rady vlády ČR pro národnostní menšiny

10 Propagace projektů: na školských úřadech krajů na úřadech práce v Centrech na podporu integrace cizinců v dětských domovech na Radě vlády pro národnostní menšiny v neziskových organizacích zabývajících se problematikou národnostních menšin zejména na základních školách V letošním školním roce navštívil realizační tým celkem 60 institucí a 168 základních škol. Vytypování vhodných uchazečů

11 Den otevřených dveří projektu tři setkání – opakování učiva ZŠ Příprava na přijímací řízení

12 cílovou skupinou jsou již přijatí uchazeči ke vzdělávání příprava žáků z národnostních menšin tak, aby začátek školního roku byl bezproblémový adaptace na prostředí školy integrace, prevence rasismu a xenofobie Příprava na 1. ročník vzdělávání

13 Vzdělávání žáků národnostních menšin ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově Zaměření projektu: Vytvoření rovných příležitostí pro žáky a žákyně, kteří byli přijati ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově

14 Cíle projektu: podpora žáků z řad národnostních menšin během vzdělávání ve střední škole tak, aby se snižovaly rozdíly vyplývající z jejich znevýhodněného socio- kulturního prostředí integrace žáků z národnostních menšin a jejich motivování k vhodnému výběru povolání po absolvování vzdělávání Vzdělávání žáků národnostních menšin ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově

15 Cílová skupina: žáci z národnostních menšin, kteří byli přijati ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově osoby ohrožené sociální exkluzí žáci z vyloučených lokalit z celé ČR rodiče a rodinní příslušníci žáků národnostních menšin, kteří byli přijati ke vzdělávání komunity národnostních menšin Vzdělávání žáků národnostních menšin ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově

16 Klíčové aktivity: Školení pedagogického sboru Mentoring (doučování) a tvorba podpůrných výukových materiálů Volnočasové aktivity Vzdělávání žáků národnostních menšin ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově

17 Základem úspěchu projektu jsou motivovaní a vyškolení pedagogové a vychovatelé v oblasti multikulturního soužití a zvládání konfliktních situací. Školení pedagogického sboru

18 doučování jazyků, přírodovědných, společenskovědních a odborných předmětů tvorba 20 nových podpůrných (výukových) materiálů Ve školním roce 2010/2011 se realizovalo doučování v počtu 568 hodin Mentoring (doučování)

19 exkurze, výchovně vzdělávací zájezdy, besedy, přednášky multimediální aktivity sportovní aktivity Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnilo celkem 147 volnočasových aktivit. Volnočasové aktivity Brno

20 Význam projektů získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání Bezpečnostně právní činnost možnost pracovat u Policie ČR a v dalších bezpečnostních sborech možnost pracovat v institucích veřejné správy možnost dalšího vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách větší uplatnění na trhu práce větší možnost integrace do společnosti prestižní postavení v komunitě

21 Školní rok 2011/2012 51 žáků z národnostních menšin 15 národnostních menšin: vietnamská, ukrajinská, romská, albánská, angolská, bulharská, gruzínská, chorvatská, mongolská, řecká, kazašská, kirgizská, kubánská, polská, slovenská složení: 27 chlapců, 24 dívek

22 Propagace projektů ČT 1 – Jihomoravské vysílání ČT 2 – pořad Babylon Tisk celostátní periodika – Mladá fronta dnes, Právo Česká pozice Regionální tisk Tisková konference ČR – Radiožurnál Periodika národnostních menšin Periodika Policie ČR

23


Stáhnout ppt "VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ S REALIZACÍ PROJEKTŮ OP VK SEMINÁŘ."

Podobné prezentace


Reklamy Google