Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v Olomouckém kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v Olomouckém kraji."— Transkript prezentace:

1 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v Olomouckém kraji

2  Sčítání se uskutečnilo k datu 26. 3. 2011 (tzv. rozhodný okamžik)  Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou zpracovány podle místa trvalého bydliště sčítaných osob. Údaje jsou tak srovnatelné s předchozími sčítáními, které byly přepočteny na územní strukturu krajů, okresů, správních obvodů i obcí platnou k 1. lednu 2011.  V rámci zpracování předběžných výsledků se prezentují první souhrnné údaje za osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt nebo některý z typů povolení k dlouhodobému pobytu v případě cizinců, za domy určené k bydlení a za obydlené byty.

3 Novinky sčítání lidu 2011  Terénní práce zabezpečovala Česká pošta  Poprvé možnost elektronického vyplňování SF  Předtištěné formuláře – využití administrativních zdrojů  Call centrum  SLDB v Olomouckém kraji zabezpečovalo celkem 558 SK ČP  V HUZ pracovalo 109 SK  V azylových domech 17 SK  Romských aktivistů bylo v kraji 15  ČSÚ bylo odevzdáno celkem 4,33 milionů sčítacích formulářů v elektronické podobě  V tom bylo 2,8 mil SLO  Podíl elektronických formulářů ze všech vyplněných SF dosáhl 25,5 %

4 Počet obyvatel a domů v Olomouckém kraji z výsledků SLDB z let 1869 – 2011 Počet obyvatelPočet domů 1869 - obyvatelstvo přítomné civilní1869 až 1950 - celkový počet domů 1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné1961 - počet domů trvale obydlených 1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu)1991 a 2011 - celkový počet domů 2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem) 2011 - obyvatelstvo podle trvalého bydliště

5 Změna počtu obyvatel ve správních obvodech ORP mezi roky 2001 a 2011

6

7 Počty obyvatel  Všechna okresní města zaznamenala úbytek  Přerov – 2 897  Olomouc – 2 564  Prostějov – 2 384  Šumperk – 2 308  Jeseník – 810  Největší absolutní přírůstek počtu obyvatel  Nový Malín + 673  Dolany + 594  Hlušovice + 478  Velký Týnec + 452  Hněvotín + 429  Bystrovany + 341

8 Věková struktura obyvatelstva

9

10 Rodinný stav V Olomouckém kraji mezi lety 2001 a 2011 výrazně přibylo zejména rozvedených lidí a klesá počet ženatých mužů a vdaných žen. Muži: Rozvedení: nárůst o 40,7 % Svobodní: nárůst o 4,8 % Ženatí: pokles o 9,9 % Ženy: Rozvedené: nárůst o 35,1 % Svobodné: nárůst o 4,4 % Vdané: pokles o 9,9 %

11 Vzdělání Nárůst počtu vysokoškoláků 2001: 43 490 osob2011: 63 860 osob - jedná se o nárůst o 46,8 % Pokles počtu osob se základním vzděláním včetně neukončeného 2001: 127 135 osob 2011: 99 716 osob - jedná se o pokles o 21,6 %

12 Změna počtu osob s vysokoškolským vzděláním mezi sčítáními 1980 až 2011 a podíl osob se středním vzděláním vč. vyučení (bez maturity)

13

14

15

16

17 Podíl nezaměstnaných na počtu ekonomicky aktivních ve správních obvodech ORP

18

19 Rodáci  Podíl „rodáků“ (obyvatel narozených v obcích trvalého bydliště) byl v roce 2011 nižší (49,8 %) než v roce 2001 (52,1 %). Nejvíce rodáků žije na Přerovsku (51,6 %) a nejméně na Jesenicku (41,5 %).  Mezi správními obvody obcí s rozšířenou působností má nejvyšší podíl obyvatel žijících ve stejné obci, kde se narodili, správní obvod Konice (52,1 %), Zábřeh (52,0 %) a Litovel (51,9 %).  Obcemi s nejvyšším podílem rodáků je přerovská obec Špičky (65,9 %) a prostějovské obce Protivanov (65,6 %) a Horní Štěpánov (65,3 %).  Naopak nejméně rodáků žije v nejmenší olomoucké obci Mutkov (13,2 %).

20

21 Státní občanství  S českým občanstvím žilo v kraji 98,1 % obyvatel a jedná se o pokles oproti minulému sčítání o 10,7 tis. osob  Nejvyšší nárůst obyvatel s německým občanstvím (o 290,9 %), z 88 osob v roce 2001 na 344 v roce 2011

22 Národnost Na dobrovolnou otázku týkající se národnosti se rozhodla neodpovědět čtvrtina obyvatel kraje, v roce 2001 to bylo pouze 1,5 % osob. Nejčetnější národnosti v Olomouckém kraji 2011 / 2001  Česká 369 342 / 564 768  Moravská 76 887 / 49 713  Slovenská 7 451 / 11 421  Německá 875 / 1 734  Polská 582 / 734  Romská 373 / 886  Slezská 234 / 202  Ukrajinská 963 / 991  Ruská 261 / 375  Vietnamská 587 / 382 Moravská národnost K moravské národnosti se přihlásilo 12,0 % obyvatel kraje. Jejich počet se oproti roku 2001 zvýšil o 54,7 %. Romská národnost V Olomouckém kraji uvedlo romskou národnost pouze 373 obyvatel, kombinaci romské a další národnosti uvedlo 845 obyvatel kraje.

23 Náboženství Na dobrovolnou otázku týkající se náboženství v roce 2011 odpovědělo jen 55,8 % obyvatel Olomouckého kraje, v roce 2001 to bylo 90,8 %. Jedi – v kraji se přihlásilo 4,4 % obyvatel (665 obyvatel), nejvíce se lidé hlásili v Praze (26,4 %)

24

25 Tendence vývoje obyvatel  Počet obyvatel v kraji se snížil téměř o 4 tis., stále však zůstává 6. největším krajem v ČR  Z 399 obcí kraje se snížil počet obyvatel ve 149 obcích  Ve struktuře obyvatel podle pohlaví převládají ženy s 51,1 %  Více jak dvojnásobně vzrostl počet cizinců, který byl zaznamenán převážně v největších městech kraje tj. v Olomouci, Přerově a Prostějově  Podíl „rodáků“ klesl pod 50 %  Sčítání potvrdilo trend postupného stárnutí obyvatel. Podíl nejstarší kategorie obyvatelstva převyšoval o 1,6 procentního bodu dětskou složku  Ve struktuře obyvatelstva podle rodinného stavu byl poprvé u mužů zaznamenán vyšší podíl svobodných (44,9 % ), nad ženatými (43,3 %)  Zvýšila se vzdělanostní úroveň obyvatelstva. Podíly osob s maturitou, vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním se zvýšily, zatímco podíl osob se základním vzděláním a středním bez maturity poklesl

26 Domy Podle předběžných údajů SLDB 2011 bylo v Olomouckém kraji sečteno přesně 136 856 domů, z nichž 86,3 % bylo obydlených. Za posledních deset let došlo k nárůstu obydlených domů na 118 146. Z jejich celkového počtu připadalo 88,4 % na domy rodinné a 88,3 % na obydlené domy ve vlastnictví fyzických osob. Domy celkem z toho obydlené rodinné domy bytové domy Neobydlené domy celkem z toho RD 2001127 680111 19398 12211 22016 48715 714 2011136 856118 146104 41312 07218 71017 618 index+ 7,2 %+ 6,3 %+ 6,4 %+ 7,6 %+ 13,5 %+ 12,1 %

27

28 Obydlené byty Podle předběžných údajů SLDB 2011 bylo v Olomouckém kraji sečteno přesně 234 809 obydlených bytů. Za posledních deset se jejich počet zvýšil o 1,2 %. Zásadně se změnila vzájemná proporce mezi byty v osobním vlastnictví a byty nájemními. Obydlené byty celkem ve vlastním domě v osobním vlastnictví nájemnídružstevní 2001232 04895 74427 37250 57033 873 2011234 80998 25964 40831 72522 561 index+ 1,2 %+ 2,6 %+ 135,3 %- 37,3 %- 33,4 %

29 Obydlené byty Z pohledu převládajícího způsobu vytápění je patrný výrazný odklon domácností od lokálního vytápění. Z hlediska energie používané k vytápění klesá zájem o uhlí a koks a naopak roste zájem o dřevo. Vybavenost koupelnou vzrostla na 97,8 %, vybavenost splachovacím záchodem na 96,8 %. Obydlené byty celkem vytápění ústřední vytápění etážové vytápění kamny plyn zaveden v bytě počítač v bytě 2001232 048170 02923 15830 908165 03731 520 2011234 809167 03636 82024 292172 604136 639 index+ 1,2 %- 1,8 %59,0 %- 21,4 %+ 4,6 %+ 333,5 %

30

31 Kontaktní osoby  Ing. Miloslav Pospíšil – vedoucí oddělení sčítání tel: 585 731 512 e-mail: miloslav.pospisil@czso.czmiloslav.pospisil@czso.cz  Mgr. Kamila Vepřková – ředitelka KS ČSÚ v Olomouci tel: 585 731 502 e-mail: kamila.veprkova@czso.czkamila.veprkova@czso.cz  Ing. Jarmila Benešová – vedoucí odd. informačních služeb tel: 585 731 512 e-mail: jarmila.benesova@czso.czjarmila.benesova@czso.cz  Ing. Jiří Frelich – odd. informačních služeb tel: 585 731 527 e-mail: jiri.frelich@czso.czjiri.frelich@czso.cz  Mgr. Bohumila Beranová – tisková mluvčí ČSÚ tel: 274 052 017 e-mail: bohumila.beranova@czso.czbohumila.beranova@czso.cz

32 Děkuji za pozornost Krajská správa ČSÚ v Olomouci www.scitani.cz www.olomouc.czso.cz infoservisolom@czso.cz


Stáhnout ppt "Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v Olomouckém kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google