Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Listina základních práv a svobod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Listina základních práv a svobod."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Listina základních práv a svobod

2 Zákon č. 2/1993 Sb. Není součástí vlastního textu Ústavy Je součástí tzv. ústavního pořádku České republiky

3 Preambule Listiny Preambule Listiny obsahuje zejména hodnotová východiska, na nichž stojí Česká republika. Reaguje na historický vývoj a snaží se popsáním motivů, které zákonodárce vedly k zakotvení základních práv a svobod v dokumentu zabezpečit, aby historické zkušenosti dvacátého století bránily opakování vývoje. Hlásí se jednoznačně k přirozenoprávnímu konceptu, který se přijetím Listiny stává součástí platného/psaného/pozitivního práva. zásada respektu k přirozeným právům člověka, respektu k právům občana, uznání svrchovanosti zákona a návaznost na tradice humanismu, demokracie a práva na samosprávu Existuje spor o právní závaznost preambule, zda ji lze považovat za součást platného práva, nebo jen vodítko pro výklad

4 Hlava první: Obecná ustanovení Základní práva jsou –nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná proklamace zásady demokracie, vyloučení vázanosti státu na ideologii či vyznání povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod

5 Hlava druhá: Lidská práva a základní svobody oddíl první: základní práva Život, hoden ochrany i před narozením – jedná se o deklaraci, která nemá vliv na možnost přerušení těhotenství, (zákon předvídá okolnosti vylučující protiprávnost při zbavení druhého života, např. nutná obrana, oprávněné použití zbraně a pod), nepřijatelnost trestu smrti Lidská integrita (i tělesná) – nedotknutelnost osoby, zákaz mučení a ponižujícího zacházení Osobní svoboda (zákonné možnosti omezení, zajištění policií, vazba, přistižení zločince při trestném činu a pod) přesný časový limit pro omezení osobní svobody státem Osobní čest, dobrá pověst (ochrana soukromého a rodinného života, ochrana osobních údajů)

6 Hlava druhá: Lidská práva a základní svobody oddíl první: základní práva Vlastnické právo Čl. 11 – vlastnictví není neomezeným právem – zavazuje! (omezení/vyvlastnění na základě zákona a za náhradu pouze ve veřejném zájmu) zaručeno děděn í Domovní svoboda (vstup do obydlí možný jen na základě zákonného titulu) Listovní tajemství (zprávy předávané poštou, ale i mobilním telefonem nebo mailem) svoboda pohybu/pobytu svoboda smýšlení, náboženská svoboda

7 Hlava druhá: Lidská práva a základní svobody oddíl druhý: Politická práva Historický vývoj – Francouzská revoluce – deklarace práv člověka a občana Svoboda projevu Petiční právo (nesmí zasahovat do nezávislosti soudů) Svoboda shromažďovací (oznamovací režim, shromáždění nesmí být v blízkosti Parlamentu a Ústavního soudu) Svoboda sdružovací (zvláštní úprava v případě politických stran, církví a odborů) Ochrana soutěže politických stran

8 Hlava druhá: Lidská práva a základní svobody oddíl druhý: Politická práva Volební právo (tzv. volební cenzy) »Aktivní volební právo– právo volit (18 let, státní občanství) »Pasivní volební právo – právo být volen (21let hranice do poslanecké sněmovny, 40 let hranice do senátu, státní občanství) Právo na odpor jako prostředek obrany demokracie

9 Hlava třetí: Práva národnostních a etnických menšin Zákaz diskriminace Právo na rozvoj, vzdělání v jazyce, úřední styk v jazyce, právo na řešení otázek menšin (podmíněno pobytem na území České republiky a státním občanstvím

10 Hlava čtvrtá: Hospodářská, sociální a kulturní práva vyžadují plnění ze strany státu právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost právo zaměstnance na spravedlivou odměnu a uspokojivé pracovní podmínky Právo na hmotné zabezpečení Ochrana rodiny Právo na vzdělání Právo na příznivé životní prostředí Tato práva je nutné posuzovat podle zákona, který je provádí.

11 Hlava pátá: Právo na soudní a jinou právní ochranu Právo na spravedlivý proces – široký pojem, právo, aby řízení před soudem bylo demokratické a odpovídalo požadavkům mezinárodních úmluv Právo na zákonného soudce Jen zákon stanoví, co je trestné Presumpce neviny

12 Použité zdroje a literatura Listina základních práv a svobod

13 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: JUDr. Eva Romancovová Předmět: Základy práva Datum: 4. 4. 2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Listina základních práv a svobod."

Podobné prezentace


Reklamy Google