Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012."— Transkript prezentace:

1 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

2 Poloha: Zlínský kraj Počet obyvatel: Rozloha: ha Význam: obec s rozšířenou působností - Bělov, Halenkovice, Komárov, Napajedla, Oldřichovice, Otrokovice, Pohořelice, Spytihněv, Tlumačov, Žlutava Zajímavost: 69. největší město v ČR, 6 největší ve Zl. kraji Politická situace: koalice ČSSD + NOVÝ IMPULS + Nezávislí Rozpočet: bilance korun Městská policie: 22 pracovních míst Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

3 Zaměstnanci: 163 pracovních míst dle organizačního řádu Odbory: 10 Oddělení: 4 eGovernment Nadstandardní služby občanům: pojízdný úřad, prodloužená pracovní doba, hlídání dětí, dětský koutek, elektronické objednávání aj. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

4 „Na světě je pouze jediná věc horší, než když se o člověku moc mluví, a to, když se o něm nemluví vůbec.“ Oscar Wilde Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Platí to i pro město? Proč je komunikace pro město tak důležitá? Jak může město ovlivnit svou image?

5 Komunikace uvnitř městského úřadu - města Mezilidské vztahy Pracovní prostředí – atmosféra Vzájemná informovanost, provázanost Benefity Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace vně městského úřadu - města Je obrazem vnitřní komunikace

6 Dění uvnitř města - samospráva Starosta – Mgr. Jaroslav Budek Místostarosta – Ing. Milan Plesar Vize Všestranný udržitelný rozvoj města Plánování klíčových investic a neinvestičních projektů Naplňování strategických plánů Správa a zhodnocování majetku Péče o historické dědictví Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

7 Dění uvnitř městského úřadu Vrcholné orgány Vedoucí pracovníci Referenti odborů Projektové týmy Pracovní skupiny Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

8 Systém řízení kvality › Příručka kvality › Strategické dokumenty › Řídící dokumenty › Procesní dokumenty Benchmarkingová iniciativa › Jsou naše náklady vysoké? = CENA › Jsme dostatečně výkonní v porovnání s ostatními? = VÝKON › Poskytujeme kvalitní služby efektivně? = KVALITA Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

9 Systém managementu kvality – 8 zásad Zaměření na občana Vůdcovství Zapojení zaměstnanců Procesní přístup Systémový přístup k managementu Neustálé zlepšování Přístup k rozhodování zakládající se na faktech Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

10 Systém managementu kvality – 8 zásad Zaměření na občana Identifikace Poznávání potřeb, očekávání a požadavků občanů Ověřování a pochopení požadavků občanů Sdílení identifikace potřeb a očekávání občanů v rámci celé organizace Plnění požadavků občanů Měření spokojenosti občanů a vyvozování dalších aktivit na základě výsledků těchto měření. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

11 Systém managementu kvality – 8 zásad Vůdcovství Orientace na občana Stanovovat jasné vize do budoucnosti organizace Stanovovat ambiciózní cíle Využívat strategie k dosahování těchto cílů Vnímat změny ve svém okolí a reagovat na ně Být sám aktivní a příkladem kreativity pro ostatní Vzdělávat, trénovat a vést zaměstnance Inspirovat, dodávat odvahu zaměstnancům a uznávat jejich přínosy Rozvíjet otevřenou a důstojnou komunikaci Budovat důvěru a eliminovat strach svých podřízených Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

12 Systém managementu kvality – 8 zásad Zapojení zaměstnanců umožňuje využití jejich znalostí a schopností v co největší prospěch organizace Zapojený zaměstananec Je odpovědný Orientuje se na občana Vyhledává příležitosti ke zlepšování i sebezdokonalování Sdílí znalosti a zkušenosti Usiluje o inovační a tvůrčí přístup při dosahování cílů Usiluje o zlepšování reprezentování vlastní organizace Nabývá uspokojení z vlastní práce Je hrdý, že je součástí organizace Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

13 Systém managementu kvality – 8 zásad Procesní přístup Proces – soubor činností Dobře vykonávané procesy produkují dobré výstupy PŘÍČINA - NÁSLEDEK a PŘÍSTUP – VÝSLEDEK Definování procesu ovlivní kvalitu výstupu Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

14 Systém managementu kvality – 8 zásad Systémový přístup k managementu Identifikování, porozumění a řízení procesů k dosažení cíle Volba nejefektivnější cesty Pochopení vzájemných vazeb mezi procesy Zlepšování prostřednictvím měření a vyhodnocování Odstranění možných zdrojů problémů Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

15 Systém managementu kvality – 8 zásad Neustálé zlepšování Nástroj k dosažení požadované způsobilosti, kvality a úspěšnosti Prostředek na odstraňování nechtěných nedostatků a nedokonalosti nebo jejich předcházení Příležitost být způsobilejší, kvalitnější a úspěšnější Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

16 Systém managementu kvality – 8 zásad Přístup k rozhodování zakládající se na faktech Rozhodování - účinné, účelné a efektivní Měření a shromažďování údajů Logická a intuitivní analýza, zohlednění praktických zkušeností Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

17 Systém managementu kvality – 8 zásad Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy Nelze vše řešit z vlastních zdrojů Vytváření jasné a otevřené komunikace Společné formulování a jasné porozumění potřebám zákazníků Sdílení informací a plánů do budoucna Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

18 Příklad z praxe Výsledek kvalitní komunikace uvnitř městského úřadu s pozitivním dopadem na klienta - občana Mystery client https://www.youtube.com/watch?v=FhuOHnDn2gM&feature =youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=FhuOHnDn2gM&feature =youtu.be Hlídání dětí udalosti/ /obsah/ hodinova-skolka Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

19 Komunikace města se svým okolím Vychází z činnosti: Samosprávy Městského úřadu Městských obchodních společností a příspěvkových organizací Reaguje na požadavky a podněty: Občanů Turistů Organizací, spolků a společností sídlících ve městě Partnerských měst, institucí, organizací Médií

20 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikační strategie Monitoring dění vně a uvnitř města a městského úřadu Volba komunikačních prostředků Intenzita Délka Finanční prostředky

21 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s veřejností Druh sdělení Témata dne Dlouhodobé zájmy Popularizace nabízených služeb Investiční projekty Neinvestiční projekty Informace s dopadem na občany Krizová komunikace https://www.youtube.com/watch?v=FhuOHnDn2gM&feature=youtu.be

22 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikační prostředky - veřejnost Webové stránky Obecní noviny Městská televize Turistické informační centrum Sociální sítě Veřejná setkání IVVS, krizové SMS, info SMS Komunikační prostředky – média Tiskové zprávy, sdělení Tiskové konference Setkání s novináři

23 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s médii Vytváření vlastní mediální prezentace Vytváření pozitivního obrazu instituce Propojit komunikaci uvnitř a vně instituce Zapojit zaměstnance Odpovědnost přenést na specialistu – PR, TM

24 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s médii Stručnost Jasnost Barvitost Přesnost Rychlost Zajímavost se-uci-roboti/r~ab526f44b00e11e fea04/

25 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s veřejností Webové stránky Aktuální Dostupné Ustálený okruh uživatelů Neomezený prostor Modernizace

26 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s veřejností Otrokovické noviny Měsíčník Náklad 9100 ks Bezplatně do každé schránky ve městě Přehled důležitých informací Kalendář kulturních a sportovních akcí Společenská kronika Inzerce

27 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s veřejností Městská televize Otrokovice Přechod z komerční služby na vlastní vysílání Spuštěno v lednu 2012 Zpravodajství Pořady Infotext Vysílání Napajedla, Zlín

28 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s veřejností Turistické informační centrum Otevřeno v lednu 2014 Klasifikace B dle ATIC Informace pro obyvatele i návštěvníky města Poskytování služeb Rezervace vstupenek Prodej upomínkových předmětů, jízdenek MHD, známek

29 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s veřejností Sociální sítě Popularita Dostupnost Sledovanost Správný výběr informací Propojenost

30 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s veřejností Veřejná setkání Volba tématu Atraktivita Připravenost Oslovení veřejnosti Výběr vhodného místa

31 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s městskými organizacemi Základní školy ZŠ Mánesova, Trávníky, T. G. Masaryka Projekty jednotlivých škol Prevence sociálně patologických jevů Rozvoj žáků prostřednictvím projektů Školní hřiště otevřena veřejnosti Zdravý pohyb do škol utu.be utu.be Animační dílny utu.be utu.be

32 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s městskými organizacemi Mateřská škola Otrokovice Sedm pracovišť Oddělení pro děti do 3 let Docházková vzdálenost Dostačující kapacita Možnost přijmou všechny děti rodičů, kteří o to požádají Spolupráce se školami Spolupráce s kluby důchodců Zahrada MŠO pro veřejnost Firemní školka Oskárek pZANPl4&list=UUcJZjDs78gJ57mATGumAI3Q pZANPl4&list=UUcJZjDs78gJ57mATGumAI3Q

33 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s městskými oganizacemi Dům dětí a mládeže sluníčko Náplň volného času Kroužky, tábory, akce Centrum volného času Baťov – Stůňata Táborová základna - ODDECH Dětské dopravní hřiště c4-overview&list=UUcJZjDs78gJ57mATGumAI3Q c4-overview&list=UUcJZjDs78gJ57mATGumAI3Q

34 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s městskými společnostmi Technické služby Otrokovice Komplexní komunální služby Rozvoj města Efektivní investice Komunální technika Veřejné osvětlení

35 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s městskými společnostmi TEHOS Distribuce tepla Správa městských nemovitostí Sportovní areál Baťov Městské koupaliště Rekreační oblast Štěrkoviště Sportovní areál Trávníky

36 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s městskými společnostmi Městská poliklinika Zdravotní péče na jednom místě Praktiční a odborní lékaři Stomatologové Rentgen Rehabilitace Lékárna Solná jeskyně

37 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s městskými společnostmi Otrokovická BESEDA Kulturní a kongresové centrum Kino sál, velký sál, bary Městská kavárna MTvO, ON TIC OTROKOVICKÉ LETNÍ SLAVNOSTI

38 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s městskými společnostmi Senior Otrokovice Pobytové služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby) Ambulantní služby (pečovatelská služba, denní stacionář) Terénní služby (pečovatelská služba) Projekt reminiscence – zapojení rodiny, setkávání generací Pracoviště Bazální stimulace ®

39 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Komunikace s městskými společnostmi Senior Otrokovice Pobytové služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby) Ambulantní služby (pečovatelská služba, denní stacionář) Terénní služby (pečovatelská služba) Projekt reminiscence – zapojení rodiny, setkávání generací Pracoviště Bazální stimulace ®

40 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/ Komunikace města se svým okolím Partnerská města Dubnica nad Váhom (SK) Zawadzkie (PL) Vác (HU)

41 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/

42 Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/


Stáhnout ppt "Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012."

Podobné prezentace


Reklamy Google