Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Šance pro děti v ohrožení na Vysočině.“ Martina Bártová Příspěvek na konferenci Třebíč, dne 16.října 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Šance pro děti v ohrožení na Vysočině.“ Martina Bártová Příspěvek na konferenci Třebíč, dne 16.října 2015."— Transkript prezentace:

1 „Šance pro děti v ohrožení na Vysočině.“ Martina Bártová Příspěvek na konferenci Třebíč, dne 16.října 2015

2 Základní informace o projektu Doba trvání: od 1. 8. 2014 do 30. 4. 2016, 21 měsíců Cílová skupina: Děti a mládež v ohrožení a jejich rodiny Místo realizace: Kraj Vysočina, část JMK- Znojemsko Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

3 Cíl projektu Přispět ke snížení počtu dětí umísťovaných do ústavní péče. Rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb sociální prevence ohroženým rodinám prostřednictvím odborného sociálního, výchovného a psychologického poradenství a poskytováním terénních sociálně aktivizačních služeb. Být spolehlivým, místně dostupným a komplexním poskytovatelem pomoci cílové skupině na Vysočině. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

4 Mikrogrant „Za partnery do Norska“ - s cílem navázání bilaterální spolupráce a výměnou zkušeností s oblasti péče o ohrožené děti Termín výjezdu: 8. – 11. září 2014 (dva pracovníci STŘED, z. ú.) Navštívené organizace : Unginfo – Informační centrum pro mládež Caffe Condio – organizace pracující s komunitou a ohroženými dětmi a mládeží pod řízením Červeného kříže Landsforeningen for Oppsokende Sociallt Ungdomsarbeid – střešní organizace pro 150 NNO v Norsku pracující s dětmi a mládeží. The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir) - vládní úřad pro zabezpečení a ochranu ohrožených dětí a rodin. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

5 Motivace k realizaci projektu „ z venku“ Trend podpory náhradní rodinné péče v ČR Očekávaný nárůst žadatelů o NRP Rozvoj a podpora terénní práce v ohrožených rodinách, sanace těchto rodin Výzvy Fondy EHP, BG 1-3/Děti a mládež v ohrožení, Fondy EU OPLZZ Zájem měst o rozvoj terénní sociální práce a služeb Poptávka pracovníků OSPOD MěÚ v kraji Vysočina, zdravotnických a školských zařízení Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

6 Motivace k realizaci „ STŘED, z.ú.“ Účel organizace: Pomoc v náročných životních situacích rodinám a jejím členům, které žijí na Vysočině a v jejím blízkém okolí Poptávka: Stavájící a nově příchozí klienti STŘED, z. ú. Nejčastější problémy k odebrání dítěte z biologické rodiny: závislosti (alkohol, drogy), duševní onemocnění rodičů, zanedbávající péče, týrání, prostituce, úmrtí rodičů. Nejčastější problém, které pěstouni se svěřenými dětmi řeší: výchovné problémy doma a ve škole, hyperkativita, záškoláctví, agresivita, krádeže, kontakt s biologickými rodiči Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

7 Potenciální klienti STŘED, z. ú. 68 smluv pěstounských rodin se STŘED, z.ú. / 81 dětí v těchto rodinách 60 rodin ročně využije programu Sociální asistence a poradenství 100 dětí ročně je v přímém kontaktu se sociální asistentkou nebo dobrovolníkem programu Pět P 100 klientů ročně využívá služeb NZDM eMBečko 20 mladých klientů absolvuje program Šance ve STŘEDu 30 dětí každoročně absolvuje výchovně – rekreační tábory 3 500 dětí ročně absolvuje program primární prevence 300 pěstounů ročně využije nabídku vzdělávání/ kluby, celodenní semnáře, víkendové vzdělávací pobyty Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

8 Plánované aktivity projektu 1. Poskytování odborného psychologického poradenství, rodinné nebo individuální psychoterapie 2. Terénní a ambulantní sociálně aktivizačních služby pro ohrožené skupiny 3. Rozšíření a zvýšení kvalifikace odborných pracovníků Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

9 Plán výstupů/výsledků projektu 2 nové aktivity pro cílovou skupinu (A1, A2) 170 podpořených dětí (A1, A2) 300 psychologických konzultací v ambulanci (A1, A2) 300 konzultací v ohrožených rodinách ( A2) 70 kontaktů v terénu s ohroženou mládeží ( A2) 2 odborné konference 7 smluv se spolupracujícími subjekty 5 kurzů pro odborné pracovníky Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

10 Aktivita 1 – aktuální výstupy Celkem 48 klientů/ 378 konzultací/ 370 hodin přímé práce Personální obsazení: Terapeut 0,8 PÚ, etoped 0,8 PÚ a psycholog 0,2 PÚ Přístupy a metody práce: Psychologická a speciálně – pedagogická diagnostika, sociání poradenství, terapie, nácvik dovednostní ke zvýšení rodičovských kompetencí Konzultace probíhají v sídle organizace v Třebíči, v Moravských Budějovicích a na Městském úřadě ve Znojmě, případně v omezené míře v přirozeném prostředí klientů. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

11 Aktivita 2 – aktuální výstupy Celkem 19 klientů/ 133konzultací/ 106 hodin přímé práce/ 73 kontaktů v terénu Personální obsazení: Sociální asistentka 0,5 PÚ, teréní sociální pracovník 0,5 PÚ Přístup a metody práce: Individuální přístup založený na partnerském vztahu, posilování samostatnosti a způsobilosti k řešení problémů, podpora, nikoliv kontrola, vedení k nezávislosti na službě a k přijetí vlastní zodpovědnosti za důsledky svého jednání, depistáž v rizikových lokalitách a včasná intervence Služba pro rodiny s dětmi je poskytována v terénu v rámci území okresu Třebíč a na pracovištích organizace v Třebíči a Moravských Budějovicích Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

12 Aktivita 3 – absolvované kurzy Motivační rozhovory a práce s klientem na změně (v rozsahu 60 hodin) Kids¨Skills – přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, rodinami a komunitou (v rozsahu 48 hodin) Diagnostika rodiny ve školských poradenských zařízení (v rozsahu 6 hodin) Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (v rozahu 160 hodin) Filiální terapie (v rozsahu 96 hodin) Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

13 Očekávané výsledky Statistiky OSPOD kraj Vysočina ukončený rok 2013: 66% dětí v náhradní rodinné péči 34% v ústavní péči/ k 31.12.2015 posun 70/30 2 zavedené programy pro ohrožené děti, mládež, rodiny 170 dětí využije podporu v rámci nastavených aktivit 5 absovovaných kurzů zvýší odbornost a kompetence 3 odborných pracovníků STŘED, z. ú. 7 stávajích nebo nově spolupracujích subjetů (Městských úřadů v kraji Vysočina ) bude i nadále využívat zavedené aktivity pro ohrožené děti, mládež, rodiny 2 konference umožní veřejnosti sdílet informace o systému péče o ohrožené děti v České republice a v Norsku Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

14 Dilemata: Pod jaký resort problematika v ČR spadá/ udržitelnost/financování Těžko měřitelný výsledek „podpořené dítě“/změna poměru ÚP x NP kde je rozumná hranice v ČR / Novela zákona o SS plánuje definovat nepříznivou životní situaci/zakázka klienta by měla nasedat na cíle služby ne na přání klienta/ Význam spolupráce zainteresovaných subjektů/SPOD/ Asociace/NNO

15 Děkuji za pozornost Mgr. Martina Bártová ředitelka STŘED, z. ú. Mládežnická 229, 674 01 Třebíč Detašované pracoviště: Husova 189, 676 00 Moravské Budějovice mobil: +420 775 725 655 e-mail:bartova@stred.infobartova@stred.info web:www.stred.infowww.stred.info Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.


Stáhnout ppt "„Šance pro děti v ohrožení na Vysočině.“ Martina Bártová Příspěvek na konferenci Třebíč, dne 16.října 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google