Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Aktivitu „Terénní sociální práce na sídlišti Zlatý Vrch“ zajišťoval v rámci Individuálního projektu města Cheb Terénní program Chebsko, KOTEC o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Aktivitu „Terénní sociální práce na sídlišti Zlatý Vrch“ zajišťoval v rámci Individuálního projektu města Cheb Terénní program Chebsko, KOTEC o.p.s."— Transkript prezentace:

1

2  Aktivitu „Terénní sociální práce na sídlišti Zlatý Vrch“ zajišťoval v rámci Individuálního projektu města Cheb Terénní program Chebsko, KOTEC o.p.s.  Jednou ze základních podmínek této aktivity bylo podpoření osob, které žijí na katastrálním území města Chebu a zejména na sídlišti Zlatý Vrch

3  Posláním terénního programu Chebsko je aktivní nabízení a poskytování sociálních služeb lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a to v jejich přirozeném prostředí. Je jim partnerem a podporuje je v hledání způsobů a cest, které mohou vést ke zkvalitnění jejich života.

4  Klientem terénních programů KOTEC o. p. s. může být osoba ve věku od 15 do 65 let, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci a nachází se na území Chebska.  Nepříznivá sociální situace je v tomto ohledu brána jako oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícího prostředí, ohrožení práva a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo nejsou schopni z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.  Níže vyjmenované cílové podskupiny klientů se můžou vzájemně prolínat. Není pravidlem, že by klient terénního programu spadal pouze do jedné ze struktur. Jsou to tedy osoby:  osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách  děti a mládež ohrožené rozvojem nežádoucích společenských jevů  lidé bez přístřeší  uživatelé návykových látek  osoby poskytující placené sexuální služby

5  Celkem klientů 342  Naplnění indikátoru podpořených osob 100%  Proběhlo 6203 kontaktů do 10 minut  Proběhlo 228 intervencí nad 30 minut  Terénní pracovníci poskytli 110 osobních asistencí (pomoc s vyřízením evidence na úřadu práce, dávek hmotné nouze, dávek státní sociální podpory, důchodů, s vyřízením osobních dokladů aj.)

6  Objekt bývalých kasáren na Zlatém Vrchu  Wolkerova ulice  Objekt bývalého kláštera na sídlišti Spáleniště  Garáže u OD Albert  Na „trase“ směrem hraniční přechod Svatý Kříž  Na nově vzniklé „ubytovně“ v Hálkově ulici  Herny po celém Chebu (Madonna, Amsterdam aj.)  V okolí obchodních domů Kaufland, InterSpar, Albert, Tesco  v ulicích Židovská, Dlouhá, Kamenná, Dukelská, Nemocniční

7

8  Jedná se o objekt na okraji města Cheb, který se skládá z několika samostatných budov. Tyto budovy postupem času chátraly a to z důvodu rozebírání budov a následným prodejem surovin do sběrných dvorů  Zde Terénní program Chebsko, KOTEC o.p.s. spolupracoval v rámci projektu s cca 40 klienty  Jednalo se především o osoby bez přístřeší a osoby užívající návykové látky  Věkové rozpětí klientů bylo cca od 30 – 55 let  Nejčastější zakázky se týkaly pomoci s hledáním bydlení, práce, podpory a vedení k méně rizikovému způsobu života a snižování rizik, podpory při jednání s institucemi, získání identifikačních dokladů

9

10  Jedná se o několik polorozpadlých domů v dolní části ulice Wolkerova  Ty jsou v soukromém vlastnictví fyzické osoby  Majitel domu zainvestoval do opravy jednotlivých domů, avšak postupně docházelo opět k devastaci ze strany ubytovaných osob  V současné době jsou domy v dezolátním stavu (nejsou okna, dveře, neteče voda, nejsou připojeny energie, jsou vytrhané podlahy, kabely atd.)  I nadále se zde však setkáváme s našimi klienty, kteří zde sporadicky přespávají  Jedná se především o uživatele návykových látek

11

12  Tento objekt je rovněž v dezolátním stavu a i přes to v něm žije několik klientů služby  Jedná se o velice rozsáhlý komplex a členitý komplex budov  Není zde přísun pitné vody ani energií  Zde terénní pracovníci spolupracovali zejména s osobami bez přístřeší a s uživateli návykových látek  Objekt byl také pravidelně monitorován z důvodu výskytu „pohozeného“ injekčního materiálu  Na přelomu roku 2014 a 2015 bylo s obyvateli kláštera intervenováno o dodržování hygienických pravidel a prevence přenosu hepatitidy (epidemie hepatitidy A v Chebu)

13

14  Dříve se v tomto objektu nacházel autoservis  Po zavření se přístupové cesty do objektu zazdily a následně se zde začaly nelegálně zabydlovat osoby bez přístřeší  Terénní program Chebsko spolupracoval celkem se 6 osobami, které zde pobývaly. Věkové rozpětí těchto osob bez přístřeší bylo od 30 – 50 let  Nejčastější zakázky těchto klientů byly pomoc s vyřízením identifikačních odkladů, s evidencí na ÚP, s vyřízením dávek pomoci v hmotné nouzi, s vyřízením důchodu, hledáním nového bydlení, hledáním práce  Na konci roku 2014 byli klienti, kteří v tomto objektu zůstali, nuceni odejít a objekt byl vyklizen a uzavřen. Tyto klienty se terénním pracovníkům cca po 3 měsících podařilo najít a dále s nimi spolupracovat na jejich zakázkách

15

16  Jedná se o ulici 17. listopadu, která vede směrem na hraniční přechod Svatý Kříž  Zde terénní program spolupracoval především s osobami poskytujícími placené sexuální služby  Těmto osobám byl poskytován Harm Reduction materiál (kondomy, lubrikační gel aj.), poradenství o prevenci přenosu pohlavních nemocí, orientační testování na HIV, syfilis a hepatitidy B, C  Dále s nimi byly řešeny zakázky týkající se pomoci s hledáním zaměstnání, hledáním bydlení, orientací v dávkovém systému ČR  Poradenství spojené s jejich rizikovým způsobem života (konflikty se strážníky MP a PČR, nahlášení agresivního klienta, ochrana vlastní osoby aj.)

17

18  Celkem nová sociálně vyloučená lokalita, která vznikla na konci roku 2014  Nejedná se o ubytovnu v pravém slova smyslu, ale dá se říci, že funguje na obdobném principu  Objekt je v soukromém vlastnictví více osob  Je zde cca 100 funkčních bytů o velikosti garsoniér nebo 1+1  Všechny byty mají své sociální zařízení a kuchyňský kout a osoby, které jsou zde ubytované, získávají nájemní smlouvu – splňují tedy podmínky pro výplatu doplatku a příspěvku na bydlení  Vzhledem k tomu se sem sestěhovává mnoho problémových rodin, které by potřebovaly podporu odborných služeb  Terénní program Chebsko, KOTEC o.p.s. tuto lokalitu monitoruje a již zde spolupracuje cca s 10 klienty. I nadále má v plánu v této lokalitě poskytovat sociální služby a to s ohledem na zvyšující se potřebnost

19  Do tohoto stupně přichází klient buď z 1. stupně SPB nebo nezávisle z „venčí“  Přijetí do 2. stupně SPB musí schválit realizační tým SPB na základě žádosti klienta o převedení/vstup  Klient získává od KOTEC o.p.s. podnájemní smlouvu na dobu určitou, která může být za předpokladu dobré spolupráce následně prodlužována  Klient při vstupu podepisuje smlouvu o začlenění do programu doprovodné asistence (je zde tedy povinnost spolupracovat s terénními pracovníky)

20

21  Na počátku projektu byly do 2. stupně SPB vyčleněny 3 městské byty snížené kvality  V současné době jsou ve 2. stupni SPB 4 byty  Během projektu bylo ve 2. stupni SPB podpořeno 6 rodin  2 rodiny přešly do 3. stupně SPB (zůstaly ve stávajících městských bytech, kdy KOTEC o.p.s. vystoupil a vznikl nájemní vztah mezi klienty a Městem Cheb)  2 rodiny byly překlopeny do minitenderu skrze OSPOD Cheb a Diecézní Charitu (potřebují stále velkou podporu doprovodné sociální služby)  1 rodina přestoupila zpět do 1. stupně SPB (nebyla dostatečně stabilizována, problémy ve spolupráci, nesamostatnost)  1 rodině byla spolupráce v rámci SPB ukončena z důvodu nespolupráce

22  Identifikace a stabilizace dluhů  Sestavení finančního rozpočtu rodiny a hospodaření s financemi  Orientace v dávkovém systému ČR  Zvyšování rodičovských kompetencí v péči o nezletilé dítě  Hledání pracovního uplatnění  Hledání návazného bydlení  Získání základních dokladů (průkaz pojištěnce, rodné listy, rozsudky od okresních soudů atd.)  Navázání spolupráce s odborníky (lékaři, odborné sociální služby atd.)  Nácvik komunikačních dovedností ve vztahu k institucím (ÚP, pracovní pohovor, objednání opraváře atd.)

23  Sociální služby – Kontaktní centrum Cheb, NZDM 15+ Cheb, Denní Centrum, Dluhová poradna, Fokus o.s., Noclehárna Betlém, Azylový dům v Chebu, Útočiště o.p.s., centrum Rubikon, Joker o.s.

24  Dále pak – Farní Charita, Krajská hygienická stanice v Chebu, OSPOD Cheb, Úřad práce v Chebu, Městská policie, Policie ČR, Okresní správa sociálního zabezpečení v Chebu aj.

25

26


Stáhnout ppt " Aktivitu „Terénní sociální práce na sídlišti Zlatý Vrch“ zajišťoval v rámci Individuálního projektu města Cheb Terénní program Chebsko, KOTEC o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google